Industry Wire

Geplaatst door UvA

Kan online training gokverslaving tegengaan?

Helpt het volgen van online trainingen probleemgokkers hun verslaving onder controle te krijgen? Dat gaat Leroy Snippe, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoeken. De studie is in januari 2017 van start gegaan.

Het nieuwe project borduurt gedeeltelijk voort op eerder onderzoek onder leiding van prof. dr. Reinout Wiers, hoogleraar Psychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Wiers ontdekte dat mensen die verslaafd zijn aan roken of alcohol, baat kunnen hebben bij een online programma, waarbij mensen hun verslaving wegtrainen. Leroy Snippe: ‘In een eerste verkennend onderzoek, dat nu wordt voorbereid voor publicatie, hebben we al kunnen aantonen dat er bij gokverslaving ook sprake lijkt te zijn van een zogeheten approach bias: de verslaafde wordt als het ware naar het verslavende middel “toegetrokken”. Daarnaast is de wetenschap er steeds meer van overtuigd geraakt dat gokverslaving vele gelijkenissen kent met ander verslavingsgedrag. Hiervan getuigt ook de opname van pathologisch gokken in de categorie “Verslavingen en stoornissen door het gebruik van middelen” van de DSM-5, het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen.’

Chatten en huiswerk

De onderzoekers willen in de eerste plaats weten of een online gedragstherapeutisch basisprogramma mensen kan helpen bij het tegengaan van hun gokverslaving. Dit programma bestaat uit chatgesprekken met een behandelaar, huiswerkopdrachten en het bijhouden van een dagboek. In de chatgesprekken, die de deelnemers voeren met een professionele behandelaar, komen onderwerpen naar voren als voor- en nadelen van gebruik en stoppen, noodmaatregelen, omgaan met trek, terugvalpreventie en sociale vaardigheden. In het dagboek registreren deelnemers hun gokgedrag en de “trekmomenten”- wanneer is de neiging tot gokken het sterkst? Deelnemers blijven anoniem en kunnen het programma thuis volgen. De hoop is dat hiermee de drempel om hulp te zoeken wordt verlaagd.

Fruitautomaten en casino’s van je afduwen

Daarnaast onderzoeken de wetenschappers of een nieuwe cognitieve training de effectiviteit van het online basisprogramma kan versterken. De idee is dat hierdoor de approach bias, de automatische tendens om toenadering te zoeken tot gokstimuli, wordt hertraind – tenietgedaan of mogelijk zelfs omgekeerd. Van deze training bestaat ook een placebo-versie, zodat de onderzoekers de effectiviteit van de aandachtstraining goed kunnen meten.

Gokverslaving: een verborgen probleem

Hoe groot het probleem van gokverslaving in Nederland is, valt niet met zekerheid vast te stellen. Snippe: ‘Het gaat om een verborgen probleem bij een groep die de zorg mijdt.’ Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking, zo’n 8.400.000 tot 8.700.000 mensen, waagt wel eens een gokje. Daarvan vallen 92.000 – 95.000 mensen in de groep risicospelers (mogelijk kansspelverslaafd). Zo’n 20.000 tot 80.000 mensen zijn probleemspelers (waarschijnlijk verslaafd aan kansspelen). Slechts een klein deel daarvan, iets meer 2.000 mensen per jaar, zoekt hulp. ‘Een probleem hierbij’, zegt Snippe, ‘is dat veel mensen die hulp zoeken, terugvallen in het verslavingsgedrag. Slechts 36 procent van de hulpzoekers is nieuw; de meerderheid heeft al eens eerder aangeklopt vanwege zijn of haar gokverslaving.’

Deelnemen aan het onderzoek

Heeft u ook een mogelijk gokprobleem en wilt u graag deelnemen aan het onderzoek? Op de website kunt u zich aanmelden. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, Nederlands als moedertaal hebben en dagelijks toegang tot internet hebben.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht