Industry Wire

Geplaatst door Unisys

Meerderheid Nederlanders ziet dataprivacy als onmogelijk

Leusden – Meer dan de helft (55%) van de Nederlandse consumenten vindt dat dataprivacy onmogelijk is in het digitale tijdperk waarin we nu leven. Dat blijkt uit de nieuwe Unisys Security Index™, wereldwijd het langstlopende veiligheidsonderzoek onder 11.000 consumenten, waaronder 1.000 uit Nederland. Drie op de tien (29%) consumenten vinden dat ze weinig tot geen controle hebben over hun persoonlijke data.

Werknemers voelen zich digitaal onveilig

Aan de respondenten is gevraagd hoe zij zich voelen bij het delen van persoonlijke data. Hieruit komt naar voren dat Nederlanders erg terughoudend zijn op dit gebied. Zo blijkt uit het onderzoek dat zeven van de tien (73%) werknemers zich onprettig voelen bij één centrale ruimte waarin biometrische gegevens worden opgeslagen voor verificatiedoeleinden door een commerciële partij. Dit percentage is iets lager wanneer de overheid (65%) of een bank (64%)  deze gegevens in een centrale plek opslaat voor verificatiedoeleinden.

Daarnaast voelt bijna driekwart van de respondenten (73%) zich oncomfortabel bij organisaties die hun dynamisch gedrag, zoals de manier waarop ze hun toetsenbord gebruiken, inzetten voor verificatiedoeleinden. Zes van de tien werknemers (58%) voelen zich bovendien niet fijn bij het gebruik van hun vingerafdruk, iris of gezichtsherkenning voor verificatiedoeleinden van organisaties.

Jeroen Zonnenberg, Team Lead Security Consulting bij Unisys: “Steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van het belang van dataprivacy. Hierdoor wordt het een steeds belangrijker gespreksonderwerp. Uit de resultaten van de Unisys Security Index blijkt dat Nederlanders erg weinig vertrouwen hebben in dataprivacy. Dit laat zien dat er behoefte is aan meer transparantie en informatie over dit onderwerp. Een goed beveiligde, centrale dataopslag verkleint de kans op privacy-inbreuken, zorgt ervoor dat data minder versnipperd wordt opgeslagen en vermindert de kans om slachtoffer te worden van hackaanvallen. Als werkgever is het daarom zaak om hier open en eerlijk over te communiceren en personeel uit te rusten met de juiste tools waarmee ze over een werkplek beschikken die veilig is én maximale productiviteit mogelijk maakt.”

 

Noot voor de redactie, niet ter publicatie

De Unisys Security Index 2021

De Unisys Security Index is het langstlopende wereldwijde onderzoek omtrent de bezorgdheid van consumenten over beveiliging. De Index van 2021 ondervroeg in juli 2021 in totaal 11.000 consumenten uit 11 landen. Unisys Corporation (NYSE: UIS) peilde hun houding ten opzichte van een breed scala aan beveiliging gerelateerde kwesties op het gebied van persoonlijke, nationale, internet en financiële zekerheid. Op een schaal van nul tot 300, waarbij 300 het hoogste niveau van bezorgdheid vertegenwoordigt, staat de index momenteel op 162; een ernstig niveau van bezorgdheid. Alle Europese landen scoren onder dit wereldwijde gemiddelde. Nederland scoort dit jaar 115, een stijging van 15 punten ten opzichte van vorig jaar. Voor meer resultaten en informatie over de Unisys Security Index 2021, klik hier.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht