Industry Wire

Geplaatst door Boston Consulting Group

Micromobiliteit biedt oplossing voor grote steden – mits geïntegreerd in het volledige mobiliteitssysteem

• Nederlanders vervangen het openbaar vervoer het meeste voor micromobiliteitsoplossingen in plaats van autoritten en lopen, waarbij 74% van de respondenten zegt dat ze het ov minstens meerdere keren per maand vervangen door een e-scooter, e-bike of fietsreizen.
• De pandemie en de stijgende brandstofprijzen moedigen veel meer consumenten aan om micromobiliteit te gebruiken.
• Toch is slechts één op de vijf ondervraagde consumenten van plan micromobiliteit te gebruiken voor woon-werkverkeer.
• Gemeenten en de micromobiliteitsoperatoren moeten samen tot geïntegreerde oplossingen komen om barrières voor adoptie te overwinnen.

BOSTON, 20 mei 2022—Boston Consulting Group (BCG), een van ’s werelds toonaangevende managementadviesbureaus, en de Universiteit van St. Gallen publiceren vandaag hun onderzoek “Putting Micromobility at the Center of Urban Mobility”. De publicatie geeft een vooruitblik op de bevindingen van een nieuw onderzoek onder 11.000 consumenten in 23 steden in 10 landen, waaronder ook Nederland. In het artikel worden de opvattingen en gebruikspatronen van consumenten voor micromobiliteitsvoertuigen, waaronder fietsen, e-bikes, e-steps en e-scooters, en de stimulansen en barrières voor een bredere acceptatie geanalyseerd. Zo blijkt dat Nederlanders niet hun autorit of lopen het meeste vervangen voor micromobiliteit, maar het openbaar vervoer.

Terwijl steden over de hele wereld worstelen met de impact van het toenemende autoverkeer, heeft micromobiliteit het potentieel om congestie en vervuiling te verminderen. Bovendien biedt het toegankelijke, gemakkelijke en betaalbare vormen van vervoer. Maar volgens het artikel kan micromobiliteit zijn potentieel alleen ten volle benutten als het wordt ontworpen als onderdeel van een algemeen intermodaal mobiliteitssysteem.

Nederland
Uit het onderzoek, dat ook onder ruim 1.000 Nederlanders werd afgenomen, blijkt dat Nederlanders het openbaar vervoer het meeste voor micromobiliteitsoplossingen vervangen, in plaats van een autorit of lopen. Maar liefst 74 procent zegt dat ze het ov minstens meerdere keren per maand vervangen door een e-scooter, e-bike of fietsreizen. Meestal gaat het om ritjes naar de winkel of voor vrijetijdsbesteding (bijna 50%). Een derde van de ondervraagden gaf aan zelden of nooit voor micromobiliteit te kiezen om naar werk te forenzen. Naast het weer (41%) zijn vooral de hoge kosten (36%) een barrière voor Nederlanders om meer gebruik te maken van micromobiliteit.

Wereldwijde micromobiliteitsmarkt
Tijdens de pandemie zagen veel mensen micromobiliteit als een veiliger alternatief voor het openbaar vervoer. De recente stijging van de brandstofprijzen verhoogt ook de aantrekkelijkheid. De omvang van de wereldwijde micromobiliteitsmarkt – waaronder fietsen, e-bikes, e-steps en e-scooters en voor de segmenten eigendom, gedeelde voertuigen en abonnementen – heeft al bijna € 100 miljard bereikt. Hoewel eigendom qua volume het grootste segment is, zijn abonnementen de snelst groeiende categorie, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) die naar verwachting de komende tien jaar meer dan 30% zal bedragen.

Maar ondanks deze effecten en het groeitempo, is micromobiliteit op veel plaatsen nog niet geëvolueerd van een rage tot een gangbare vorm van vervoer.

“Afgezien van het weer zijn de grootste belemmeringen voor een toenemend gebruik van micromobiliteit de kosten, onvoldoende verbindingen en beperkte voorstedelijke diensten. De steden die deze obstakels het snelst en het beste aanpakken, zullen micromobiliteit veel aantrekkelijker maken voor forenzen – en dus aantrekkelijkere plaatsen worden voor werkgevers en hun werknemers,” zegt Nikolaus Lang, algemeen directeur en senior partner van BCG, en co-auteur van het artikel.

Gebundelde opties
Uit het onderzoek blijkt dat het aanbieden van gebundelde opties – het combineren van vervoersopties voor micromobiliteit met openbaar vervoer – het gebruik waarschijnlijk aanzienlijk zou kunnen verhogen. Geënquêteerde consumenten gaven aan bereid te zijn 22% tot 25% meer te betalen (een gewogen gemiddelde stijging) voor verschillende gebundelde aanbiedingen.

Co-auteur Andreas Herrmann, directeur van het Institute for Mobility aan de Universiteit van St. Gallen, zegt: “Er is geen pasklare oplossing. Wat voor Amsterdam werkt, hoeft niet per se goed te zijn voor Boston of Berlijn. Om micromobiliteit de komende jaren mainstream te maken, moeten gemeenten en micromobiliteitsoperatoren samenwerken om de juiste stimulansen te creëren.”

Op schaal bieden niet alle micromobiliteitsmodi evenveel voordelen en het bevorderen van micromobiliteit zonder rekening te houden met de totaliteit van effecten kan een negatief effect hebben op het milieu. “Integratie is de sleutel. Technologie en begrip van gebruikspatronen zullen hierbij centraal staan,” voegt Herrmann toe.

https://www.bcg.com/publications/2022/the-future-of-urban-mobility

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht