Industry Wire

Geplaatst door MKB Fonds

MKB Fonds neemt belang in Managed IT en breidt IT-cluster uit

Amsterdam, december 2018 – MKB Fonds, de participatiemaatschappij uit Amsterdam die investeert en participeert in degelijke en volwassen MKB-ondernemingen met het geld dat zij ophaalt bij particuliere beleggers, heeft geparticipeerd in ICT-dienstverlener Managed IT uit Nieuwegein. MKB Fonds participeerde eerder in vergelijkbare Nederlandse ICT ondernemingen, die een samenwerking zijn aangegaan onder de naam Futureproof Group. Hierdoor profiteren zij van schaalvoordelen en kennisdeling. Ook Managed IT zal zich bij dit samenwerkingsverband aansluiten.

Sterke groei in IT-dienstverleningssector

MKB Fonds heeft in korte tijd haar porfolio in de IT-dienstverleningssector sterk uitgebreid. Inmiddels zijn er naast Managed IT zes (deels) vergelijkbare ondernemingen overgenomen, te weten, Joheco Automatisering (maart 2013), De Computerwacht (februari 2016), Advisor ICT Solutions (december 2016), Xantion (november 2017), Desktoptowork (juli 2018) en DWE ICT (oktober 2018).

De voorloper van Managed IT werd opgericht in 1986 en in 2003 werd de onderneming overgenomen van de oprichter door twee van de huidige directieleden. In 2010 werd de bedrijfsnaam ‘Managed IT’ in het leven geroepen. Managed IT richt zich op het adviseren, implementeren en beheren van automatiseringsoplossingen voor het MKB. Het merendeel van de systemen die zij leveren en onderhouden variëren tussen de 1 en 100 werkplekken. MKB Fonds heeft een meerderheidsbelang verworven in Managed IT. De directie blijft ongewijzigd en behoudt een substantieel aandelenbelang in de organisatie.

Toekomstbestendig door samenwerking

De ICT-dienstverleners waar MKB Fonds in heeft geparticipeerd hebben zich aangesloten bij een samenwerkingsverband onder de naam Futureproof Group. De markt voor ICT groeit nog steeds flink en ontwikkelt zich in een zeer snel tempo. Bovendien is er veel vraag naar middelgrote ICT-dienstverleners die zowel schaalgrootte als lokale aanwezigheid en ondernemerschap kunnen bieden. Door samenwerking binnen deze groep kunnen de partijen profiteren van schaalvoordelen en elkaars specialistische kennis en zo tegemoetkomen aan de uitdagingen en vraag binnen de markt. Door de bedrijven in groepsverband samen te laten werken kunnen zij kennis delen en zaken als inkoop, werving, opleiding en ontwikkelingen van diensten en producten gezamenlijk aanvliegen. Dat is zeer waardevol voor de ondernemingen en biedt een uitstekende toekomstbestendigheid.

Emiel Havinga, Investment Director bij MKB Fonds licht toe: “In de markt is veel behoefte aan aansluiting bij een IT-cluster zoals wij dat hebben gevormd met de Futureproof Group. MKB Fonds krijgt regelmatig bedrijven uit de IT-dienstverleningssector aangedragen. Wij kijken er goed naar of een onderneming binnen de groep past en of er sprake is complementaire dienstverlening. Maar zeker is dat de Futureproof Group nog verdere groei door zal maken. Momenteel zijn we met meerdere partijen in gesprek.” De ondernemingen binnen de groep realiseren gezamenlijk, inclusief Managed IT, jaarlijks ruim € 40 miljoen omzet en hebben circa 270 medewerkers in dienst.

—— EINDE PERSBERICHT——-

Over MKB Fonds  

MKB Fonds richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het participeren in gezonde en volwassen MKB-bedrijven. Door de succesvolle uitgifte van het vierde fonds beheert MKB Fonds momenteel vier gesloten fondsen met een totale waarde van circa € 55 miljoen. In totaal nemen er circa 800 beleggers deel in de fondsen van MKB Fonds. MKB Fonds ondersteunt haar deelnemingen in verdere professionalisering en groei van de organisatie. In veel gevallen heeft de investering ook als doel om gefaseerde bedrijfsopvolging te realiseren. Daarbij valt te denken aan (familie)bedrijven, waarbij MKB Fonds de overdracht aan een opvolger financieel mogelijk maakt. Daarnaast is in toenemende mate sprake van groei van deelnemingen door aanvullende overnames die door MKB Fonds samen met de ondernemer worden gerealiseerd (buy&build trajecten).

Momenteel houdt MKB Fonds 18 deelnemingen in haar portefeuille. Deze MKB-bedrijven realiseren gezamenlijk jaarlijks ruim € 300 miljoen omzet en bieden direct werkgelegenheid aan honderden werknemers in binnen- en buitenland.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht