Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Utrecht

Navigatiestrategie voor debat over digitale toekomst

In opdracht van de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst van de Tweede Kamer heeft de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de Kamer om zicht te krijgen op de rol van de Tweede Kamer en haar kennispositie te versterken. Een onderzoeksteam onder leiding van Albert Meijer, verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), heeft drie casusstudies gedaan: naar de Kluseconomie, de Automatische Kentekenplaat Herkenning (ANPR) en naar 5G.

De onderzoekers concluderen dat de Tweede Kamer door de snelheid en verwevenheid van technologische en sociale veranderingen op dit terrein het soms lastig vindt om relevante maatschappelijke waarden tijdig te identificeren. De Kamer lijkt te ‘manoeuvreren door onbekend gebied’ en lijkt haar keuzes niet te baseren op een systematische reflectie. Zij adviseren dan ook een gezamenlijke ‘navigatiestrategie’ te ontwikkelen om die kennispositie te verbeteren, zodat het debat beter geïnformeerd kan plaatsvinden en daarmee de rol van de Tweede Kamer als geheel wordt versterkt.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht