Industry Wire

Geplaatst door Proactis

Nederlandse bedrijven verwachten 4,1% van de jaaromzet te investeren in digitale transformatie in 2022

Nederlandse bedrijven kregen tijdens de Covid-pandemie te maken met nieuwe digitaliserings-vraagstukken en hebben ingezet op digitale transformatie om herstel om te zetten in groei. Dit proces van digitaal herstel na de coronapandemie wordt in nieuw onderzoek van Proactis gedefinieerd als eRecovery. Uit het onderzoek van Proactis, dat is gespecialiseerd in Spend Management Software, blijkt dat de vier belangrijkste redenen voor digitale transformatie zijn; het verhogen van efficiency (23%), versterken winstgevendheid (21%), verbeteren van compliance (19%) en snijden in de kosten (19%). De enquête werd afgenomen onder ruim 1,300 besluitvormers van bedrijven met meer dan 50 werknemers in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Het midden- en grootbedrijf in Nederland heeft in 2021 sterk geïnvesteerd in digitalisering. Gemiddeld investeerden Nederlandse bedrijven 4,4 miljoen euro in 10 verschillende bedrijfsonderdelen, een investering die lager is dan de totale gemiddelde investering in de rest van de onderzochte grote economieën.

Voor 2022 verwachten Nederlandse ondervraagden gemiddeld 4,1% van de omzet te investeren in digitalisering. Er wordt naar verwachting bovengemiddeld geïnvesteerd in de digitale transformatie van activiteiten op het gebied van personeelsmanagement (4,9%), communicatie (4,7%), inkoop (4,4%) en leveranciersbeheer (4,4%).

Veel organisaties die on-premise IT-systemen gebruiken, wat een uitdaging bleek bij werken op afstand, willen nu definitief overstappen naar cloudoplossingen. Inkooporganisaties willen daarnaast de governance van leveranciers en de risico’s rond levering beter kunnen beoordelen.

Robert-Jan van der Pouw, Managing Director Proactis Benelux:Digitale transformatie kan een kettingreactie veroorzaken. Door samenwerkingsprocessen te digitaliseren, zowel binnen de organisatie als extern met leveranciers, neemt de behoefte aan ondersteunende technologie toe. We willen verbonden blijven, actuele data tot onze beschikking hebben en daarmee nemen ook vragen over het borgen van dataveiligheid en privacy toe. Dit komt ook duidelijk naar voren in het Proactis eRecovery report.  

Naarmate de afhankelijkheid van Cloud-oplossing groeit, neemt de vraag naar de beheersbaarheid van dataveiligheid, privacy en performance van de digitale infrastructuur toe. We zien dit ook terug bij de Nederlandse respondenten. Privacy wordt als belangrijker thema benoemd dan digitale transformatie. Organisaties zijn zich bewust van de noodzaak om te investeren in robuuste IT-systemen. Om verdere groei te stimuleren worden processen daarnaast geoptimaliseerd om deze aan te laten sluiten op een nieuwe manier van werken, die flexibeler en minder locatie gebonden is.” 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht