Industry Wire

Geplaatst door Nederlandse Social Media Academie

Nederlandse organisaties laten volledige waarde social media onbenut

26 januari 2018, ROTTERDAM – Het merendeel van de Nederlandse organisaties laten de volledige waarde en potentie van social media onbenut. Het is de belangrijkste conclusie uit de eerste editie van het Nederlandse Social Media Onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd, uitgevoerd door de Nederlandse Social Media Academie (NSMA). Hoewel het belang van social media wordt onderstreept, worden social media slechts voor hoofdzakelijk ‘zend-gerichte’ doelstellingen ingezet en liggen er concrete uitdagingen om de investeringen en opgebrachte prestaties van social media te verantwoorden.

Belang van social media door bedrijfsleven onderstreept

Het Nederlands bedrijfsleven onderstreept het belang van social media. Zo’n 84% van de Nederlandse organisaties vindt dat social media belangrijk zijn. Het belangrijk vinden van social media en het maken van beleid hiervoor, hangt samen met de mate waarin organisaties financiële middelen hebben om beleid te ontwikkelen. Er is een positief verband tussen enerzijds social media een belangrijk rol toedichten, en anderzijds het vooraf beschikbaar stellen van budget en de omvang van dat budget.

Eenderde van de Nederlandse organisaties stelt vooraf geen social media-doelstellingen op

Social media worden door Nederlandse organisaties hoofdzakelijk ingezet om hun doelgroep te informeren (44,3%) en naamsbekendheid te vergroten (48,2%). Doelstellingen zoals het verlenen van klantenservice (11,9%) of het opdoen van relevante klant- en marktinzichten (6,5%) worden in veel mindere mate nagestreefd. Slechts bijna een derde van het Nederlandse bedrijfsleven (29,2%) stelt echter doelstellingen op voorhand op. Organisaties die vooraf geen doelstellingen opstellen en budget vrijmaken houden zich in de praktijk ook het minst vaak bezig met het meten en monitoren van social media en zijn het minst tevreden over de manier waarop de inzet van social media wordt verantwoord. Organisaties die concrete doelen formuleren voor het gebruiken van social media, zorgen ook voor aantoonbare resultaten daarvan.

“Het Nederlandse Social Media Onderzoek 2018 laat zien dat organisaties nog niet de volledige waarde van social media benutten, terwijl het belang van deze kanalen wel wordt onderstreept. Door doelmatiger naar de inzet van social media te kijken, kan de waarde van deze middelen voor de gehele organisatie worden aangetoond en verantwoord. Hierbij kan worden gedacht aan commerciële doelstellingen, maar ook ten aanzien van werving en productontwikkeling”, aldus Martijn Baten, social media specialist en mede oprichter van de Nederlandse Social Media Academie

Facebook, LinkedIn en Twitter meest ingezette kanalen

De meest gebruikte social media kanalen door Nederlandse organisaties zijn Facebook (90,3%), LinkedIn (78,4%) en Twitter (75,1%). De meeste organisaties zetten meerdere social media kanalen tegelijkertijd in voor het bereiken van hun doelgroepen. Zo zet meer dan een kwart van de Nederlandse organisaties meer dan vier platformen tegelijkertijd in. Bedrijven gericht op de consumentenmarkt zetten daarnaast gemiddeld meer platformen in (gemiddeld 4,1 kanalen) dan organisaties gericht op bedrijven (gemiddeld 3,6 kanalen). Het aantal social media kanalen dat wordt ingezet hang niet alleen samen met de doelgroep, ook budget speelt een rol. Organisaties die meer budget beschikbaar stellen voor social media kunnen ook significant meer platformen inzetten.

De eerste editie van Het Nederlandse Social Media Onderzoek werd uitgevoerd in 2017 in samenwerking met de mediapartners Marketingfacts en Baaz.

Over de Nederlandse Social Media Academie
De Nederlandse Social Media Academie (NSMA) is hét online kennisinstituut op het gebied van social media voor de zakelijke markt. Gestart in 2011 is NSMA een kennisplatform gericht op iedereen die zich bezig houdt of interesse heeft in social media voor professionele doeleinden. Dagelijks deelt de NSMA tips & tricks verzorgd door een team van social media specialisten, communicatiedeskundigen en online professionals uit de praktijk. De NSMA is gevestigd in Rotterdam en opgericht door de ondernemers Martijn Baten, Ayman van Bregt en Sjaak Smeins.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht