Industry Wire

Geplaatst door One Shoe

One Shoe ontwikkelt publiekscampagne voor gemeente Alphen aan den Rijn

Senioren langer verantwoord zelfstandig laten wonen en leven: dat is het doel van gemeente Alphen aan den Rijn. Dit vraagt inzet van veel verschillende betrokkenen en zeker ook van de senioren zelf. Daarom werkt de gemeente Alphen aan den Rijn samen met creatief & digitaal bureau One Shoe aan een publiekscampagne om senioren voor te bereiden op de toekomst.

Campagne voor langer zelfstandig thuiswonen
Nadenken over het behoud van zelfstandigheid wordt door veel mensen op leeftijd (te lang) uitgesteld. Of men weet soms niet wat ze moeten regelen, zoals het vroegtijdig inschrijven voor een (meer geschikte) huurwoning en het aanvragen van huishoudelijke hulp.

Gemeente Alphen aan den Rijn steunt senioren in het proces om langer verantwoord zelfstandig te kunnen blijven wonen en besteedt aandacht aan onderwerpen als mantelzorgondersteuning, eenzaamheid, dementie en financieel misbruik. De gemeente doet dit bijvoorbeeld middels meer geclusterde woonvormen, door het inzetten van technologie en organiseren van een betere samenwerking tussen hulpverleners.

Grootschalige publiekscampagne
Creatief en digitaal bureau One Shoe is momenteel aan de slag met het opzetten van een grootschalige publiekscampagne om senioren bewust te maken van de acties die zij moeten ondernemen om langer zelfstandig te blijven wonen en leven. De campagne zal naar verwachting in het derde kwartaal starten. Tijdens de gehele looptijd wordt de campagne gemonitord waarbij wordt gekeken of de campagne de doelgroep bereikt en aanslaat, zodat er waar nodig kan worden bijgestuurd.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht