Industry Wire

Geplaatst door Stoof

Online test voor soft skills vergroot kansen jongeren op arbeidsmarkt

Online test voor soft skills vergroot kansen jongeren op arbeidsmarkt | ANP Pers Support | De kortste weg naar publiciteit

STOOF, het opleidingsfonds voor uitzendkrachten, lanceert op 16 mei 2017 een online tool waarmee jongeren kunnen testen of zij beschikken over soft skills die werkgevers belangrijk vinden. De tool staat op www.testyourselfie.eu. Zo kunnen jongeren zelf werken aan de gevraagde werkhouding en hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

Bewustwording

Soft skills worden steeds belangrijker voor de arbeidsmarkt van morgen, en voor het vinden en behouden van een baan, dit blijkt o.a. uit het SER advies “Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan” en het OECD Skills Strategy Diagnoserapport. Bovendien is jeugdwerkloosheid een zorgwekkend probleem in verschillende Europese landen. Daarom sloeg STOOF, samen met enkele Europese collega’s (het VFU uit België , FSI uit Luxemburg en FAF.TT uit Frankrijk), de handen in elkaar en zette met Europese middelen (Erasmus+) een internationaal project op. “Dit project kreeg de naam ‘App-titude’, en wil jongeren bewust maken van het belang van die soft skills”, zegt Adriana Stel directeur van STOOF.

Onderzoek

De Katholieke Universiteit Leuven voerde, in opdracht van de initiatiefnemers, een onderzoek uit naar de perceptie van soft skills bij werkgevers en jongeren. Aan het onderzoek namen 500 werkgevers en ruim 1.200 jongeren deel. Uit de resultaten blijkt dat werkgevers en jongeren soft skills erg belangrijk vinden, maar ook sterk van mening verschillen wanneer het gaat over het beheersen van die skills.

Aan het werk met soft skills

Werkgevers vinden dat jongeren de volgende skills te weinig beheersen:

-flexibiliteit

-mondelinge communicatie

-professionele presentatie

-op tijd komen

-initiatief nemen

-inzicht hebben in sterke en zwakke punten

Met deze tool kunnen jongeren zichzelf testen aan de hand van een aantal herkenbare situaties die zowel tijdens het solliciteren als bij het uitvoeren van werk vaak voorkomen. De Tool is voor alle jongeren beschikbaar, niet alleen voor uitzendkrachten. Het college van bestuur van het Nova College heeft als eerste ROC besloten dat de leerlingen van de entreeopleidingen en het Vavo met Test Your Selfie gaan werken.

Meer informatie over het onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven leest u hier: http://www.stoof-online.nl/tools/app-titude/onderzoeksrapport/

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is het scholingsfonds voor de flexbranche. STOOF stimuleert, initieert en financiert opleidingen voor flexibele en vaste medewerkers binnen de flexbranche en wordt paritair bestuurd door: ABU, NBBU, CNV Vakmensen, FNV, LBV en De Unie.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht