Industry Wire

Geplaatst door NortonLifeLock

‘Onlineschermtijd tijdens lockdown bij kinderen bijna verdubbeld’

‘Onlineschermtijd tijdens lockdown bij kinderen bijna verdubbeld’
Nieuw onderzoek van NortonLifeLock onthult dat 8 op de 10 ouders de noodzaak voelden om extra huisregels in te stellen

Utrecht, 24 september 2020 – De intelligente lockdown eerder dit jaar als gevolg van de coronapandemie heeft voor grote veranderingen gezorgd in het technologiegebruik van Nederlandse kinderen, zo blijkt uit internationaal onderzoek van NortonLifeLock. Kinderen spendeerden dagelijks gemiddeld 3 uur en 11 minuten meer online dan normaal, waarmee zij ongeveer de helft van het aantal wakkere uren online waren: meer dan 7 uur. Hoewel ouders zich zorgen maakten over de cyberveiligheid en nieuwe regels instelden voor gebruik van online binnen het gezin, vond een merendeel (77%) van de ouders die kinderen thuis lesgaven dat technologie essentieel was voor het volgen van thuisonderwijs. Driekwart van de ouders zag ook hun eigen schermtijd toenemen.

Het Pandemic Parenting-onderzoek, dat in opdracht van NortonLifeLock – een wereldleider op het gebied van cyberveiligheid voor consumenten – is uitgevoerd, werpt een licht op hoe gezinnen tijdens de lockdown zijn omgegaan met technologie. “Gezinnen stonden tijdens de lockdown voor grote uitdagingen: de beperkingen die gepaard gaan met thuiswerken, de druk van digitale apparaten en vooral de bezorgdheid over de veiligheid en het geestelijk welzijn van kinderen die meer tijd online doorbrengen” aldus professor Robert Winston, wetenschapper en televisiepresentator van de BBC-documentaire ‘Child of our Time’. Het onderzoek is uitgevoerd onder 5.000 ouders in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië.

Kinderen langer online, ouders grijpen in
Nederlandse kinderen spenderen doorgaans 4 uur en 8 minuten online, waarvan ongeveer de helft (1 uur en 56 minuten) op hun smartphone, aldus het onderzoek. Tijdens de lockdown zagen twee op de drie ouders dit bijna verdubbelen, tot 7 uur en 19 minuten. De meeste tijd werd op de smartphone en laptop doorgebracht. De ondervraagde ouders wisten echter niet altijd wat hun kind online uitspookte. Zo geeft ongeveer een derde (34%) van de Nederlandse ouders aan zij het technologiegedrag van hun kinderen niet onder controle hadden en dat hun gedrag zelfs permanent is veranderd (37%). Vier op de tien ouders (40%) vreest voor een digitale verslaving bij hun kinderen. Een groot percentage van de ondervraagde ouders (81%) koos ervoor om regels in te stellen waarvan bijna een derde (32%) zelfs nieuwe regels opstelden rondom het gebruik van technologie van hun kind tijdens de lockdown.

Een meerderheid van de ouders (55%) was bang voor de online risico’s die gepaard gaan met toenemende schermtijden. De grootste angsten onder ouders waren dat hun kinderen benaderd zouden worden door vreemden of last zouden krijgen van cyberpesten. Ouders geven aan dat ze meer gesprekken met hun kinderen zijn aangegaan over online veiligheid (52%), en vertrouwen erop dat hun kind bij hen aan de bel trekt wanneer ze online tegen een probleem aanlopen (69%).
“Overeenstemming over de ‘online huisregels’ is een goede eerste stap om gezonde schermgewoontes aan te leren. Het is belangrijk dat er een dialoog blijft plaatsvinden tussen ouders en kinderen over de online veiligheid,” aldus Dave van der Starre van NortonLifeLock.

Voordelen van technologie ook duidelijk
Toch ziet bijna de helft (46%) van de ouders meer voordelen dan nadelen. Bijna twee derde (62%) van de ouders die thuis les gaf aan hun kinderen geeft aan dat het onmogelijk was geweest om zonder technologie hun kinderen thuisonderwijs te laten volgen en dat het hun kinderen heeft geholpen (77%) om door te leren toen de scholen gesloten waren. Het onlinegedrag – zowel het leren als entertainment – van Nederlandse kinderen is productiever geworden sinds de lockdown, zegt 61% van hun ouders. Een kleine minderheid (47%) heeft door het online leren de belangstelling voor het onderwijs van hun kinderen zien groeien. Ook is het respect voor leraren bij meer dan de helft van de ouders (54%) die aan thuisonderwijs deden gegroeid in de afgelopen maanden.

Ouders zelf ook langer online
Het zijn niet alleen kinderen die meer tijd online doorbrengen. Bijna drie op de vier (74%) ouders zien hun eigen schermtijd ook stijgen. Om een balans te vinden tussen werk en gezinsleven, heeft meer dan de helft (51%) van de thuiswerkende ouders hun werkpatroon moeten aanpassen om voor hun kind te zorgen. Daarnaast heeft 65% van de thuiswerkende ouders technologie ingezet als virtuele babysitter voor hun kinderen wanneer zij zelf druk waren. Drie op de vijf thuiswerkende ouders namen videocalls aan met hun kinderen in beeld (56%) en twee op de vijf moesten ’s avonds laat werken om de tijd in te halen terwijl hun kinderen sliepen (43%). De helft van de thuiswerkende ouders (50%) kon niet wachten totdat hun kind weer terugging naar school.

Niet genoeg beschikbare apparaten tijdens lockdown
Tijdens de lockdown gingen scholen ervan uit dat de technologie – zoals een laptop – voor online leren thuis beschikbaar zou zijn, zegt 63% van de ouders met kinderen die thuisonderwijs volgden. Een derde (34%) heeft een nieuw apparaat voor hun kind gekocht, terwijl een kwart (24%) aangeeft dat zij de benodigde technologie voor onlineonderwijs niet konden betalen. Een op de drie ouders (32%) moest bijvoorbeeld kiezen welk kind van het beschikbare apparaat gebruik mocht maken en een derde (31%) stond hun eigen apparaat af. Wat opvalt is, is dat Nederland van alle landen het minst moeite had met het beschikbaar stellen van een extra apparaat voor hun kinderen.

“De langetermijneffecten van de lockdown zijn nog onbekend, maar de bezorgdheid over de risico’s van kinderen die lang thuiszaten zijn flink toegenomen,” aldus professor Robert Winston. “Voor kinderen die al sociaal contact misten, is het niet ideaal om lang een tablet te krijgen zonder toezicht: maar het is soms wel onvermijdelijk. Daarom is het belangrijk dat ouders open gesprekken voeren met kinderen over online risico’s, zorgen voor passende bescherming en waar mogelijk voorrang geven aan face-to-face contact.”
Over NortonLifeLock Inc.
NortonLifeLock Inc. (NASDAQ: NLOK) is een wereldleider op het gebied van Cyberveiligheid voor consumenten. NortonLifeLock helpt bij het beveiligen van apparaten, identiteiten, online privacy en thuisomgeving van zijn bijna 50 miljoen consumenten. Norton biedt hen een betrouwbare partner in een complexe digitale wereld. Ga voor meer informatie naar NortonLifeLock.com of volg Norton op Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram en YouTube.

Over onderzoek ‘Pandemic Parenting Study’
Het NortonLifeLock ‘Pandemic Parenting’ Research Report is een online enquête beantwoord door 5.000 ouders van 18 jaar en ouder, met kinderen van 3-17 jaar in vijf markten: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland. De onderzoeksresultaten in dit persbericht hebben betrekking op de Nederlandse markt. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NortonLifeLock en uitgevoerd door onderzoeksbureau Edelman Intelligence. De 10 minuten durende enquête is afgenomen tussen 1 en 18 juli 2020. De foutmarge voor de totale steekproef is +/- 3%.

Definities
Apparaten: voor dit onderzoek hebben we tijdens het onderzoek gevraagd naar verbonden apparaten wanneer we verwijzen naar smartphones of tablets die zijn verbonden met internet. Uitgesloten van deze specificatie zijn tablets of andere apparaten die speciaal voor jonge kinderen zijn ontworpen.

Kindertablet: een tablet die speciaal is ontworpen voor jonge kinderen (zoals LeapFrog, LeapPad)

ABC1: Huishoudens waarin de belangrijkste inkomensverdiener binnen de volgende beroepsgroepen zit: Hoger leidinggevend/professioneel/administratief/Intermediair leidinggevend/professioneel/ administratief/toezichthoudend of administratief/junior leidinggevend/professioneel/administratief

C2DE: Huishoudens waarin de hoofdverdiener binnen de volgende beroepsgroepen zit: geschoolde handarbeider/half- of ongeschoold handwerk/ niet-werkend
Alleenstaande ouders: zelf beschreven; degenen die hun huidige opvoedingssituatie hebben geselecteerd als ‘Ik ben een alleenstaande ouder’

Werkende/werkende ouders: degenen die zichzelf omschrijven als ‘Fulltime werken (30 uur of meer)’, ‘Parttime werken (minder dan 30 uur per week)’, ‘Zelfstandigen’

Ouders die getroffen zijn door schoolsluitingen: ouders voor wie, op het hoogtepunt van de beperkingen (lockdown), hun kind thuisonderwijs kreeg (met behulp van online of offlinematerialen) of online les kreeg van hun school.

 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht