Industry Wire

Geplaatst door Wageningen UR

Open acces voor Actueel Hoogtebestand Nederland bevordert gebruik

Sinds 2014 is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) als open data aan de samenleving ter beschikking gesteld. Vanaf dat moment was het voor zowel overheden, bedrijven als burgers mogelijk om het AHN te downloaden en gratis, zonder restricties te gebruiken. Arnold Bregt onderzocht met collega’s de effecten van deze publieke openstelling.

Over de effecten van deze zeer ingrijpende stap was tot nu toe weinig bekend. Ondanks het grote enthousiasme in de samenleving over het openstellen van data, zijn er namelijk weinig studies over de impact van open data bekend. De meeste analyses richten zich op de verwachte voordelen van open data, vóór het openstellen van data. Het onderzoek van Arnold Bregt richtte zich juist op de effecten ná het openstellen van de data van het AHN.

Open data

“Een van de gevolgen van de openstellig is dat bedrijven nu zonder verdere restricties hun bestaande producten met AHN een toegevoegde waarde kunnen geven, en deze als een nieuw product of applicatie op de markt kunnen brengen,” zegt Arnold Bregt. “Maar we wisten niet of het gebruik van de open data een grote vlucht zou nemen en er diverse innovatieve nieuwe toepassingen ontwikkeld zouden worden, zoals we wel hoopten, of dat het gebruik beperkt zou blijven tot diegenen die er nu ook al mee werkten.”

Groei zakelijke gebruikers

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de zakelijke sector geprofiteerd heeft van het vrijgeven van de data. Arnold Bregt: “Het aantal zakelijke gebruikers is met maar liefst 80% gegroeid na de openstelling. Zij investeerden in totaal zo’n 1,8 miljoen euro in producten en diensten die met behulp van AHN zijn gerealiseerd. Waar in het verleden waterbeheersing, archeologie en wetenschappelijk onderzoek de boventoon voerden, wordt het AHN nu ook gebruikt in andere sectoren, zoals de bouw, de infrastructuur, de energiesector en de ruimtelijke ordening.”

Investeren

Gezien het succes van het zonder restricties vrijgeven van de data bevelen de onderzoekers aan om het open AHN beleid voort te zetten. Wel tekenen zijn daarbij aan dat er geïnvesteerd moet worden in de organisatie van een toegankelijk en duidelijk feedback-mechanisme. Daarnaast opperen zij als mogelijkheid om bijvoorbeeld AHN-gebruikersdagen te organiseren om gebruikerservaringen te delen.

Rapportage

Klik hier voor de rapportage ‘Wat zijn de effecten van een open Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)?

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht