Industry Wire

Geplaatst door Cisco

De privacygeneratie: jongeren nemen tot 7 keer sneller actie om hun privacy te beschermen, volgens Cisco-onderzoek

Jongeren nemen steeds meer actie om hun privacy te beschermen, zo blijkt uit Cisco’s jaarlijkse Consumer Privacy Survey, die de percepties en het gedrag van consumenten op het gebied van gegevensbescherming onderzoekt. Iets meer dan 40 procent van de jongeren van 18 tot 24 jaar maakt gebruik van zijn rechten om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens (Data Subject Access Request). Bij consumenten van 75 jaar en ouder is dat beperkt tot 6 procent. Daarnaast geven vele respondenten aan argwanend te zijn tegenover organisaties die AI inzetten, ook al is het gebruik van generatieve AI nog pril. De helft van de respondenten kijkt naar de overheid om privacybescherming af te dwingen.

Het stijgende gebruik van artificiële intelligentie (AI) door bedrijven weegt op het vertrouwen van de consument inzake de bescherming van zijn gegevens. Iets meer dan zes op de tien consumenten (62%) maken zich zorgen over de manier waarop organisaties hun persoonsgegevens gebruiken voor AI. Zestig procent zegt zelfs dat ze het vertrouwen in organisaties verliezen door hun gebruik van AI. Een grotere groep (48%) is het wel eens dat AI hun leven kan vergemakkelijken, van winkelen tot streamingdiensten en gezondheidszorg. Een meerderheid (54%) is bereid om persoonsgegevens anoniem te delen zodat ze AI alsnog kunnen gebruiken.

“Bedrijven kunnen dat lage consumentenvertrouwen herstellen door AI-systemen te controleren op vooringenomenheid (‘bias’), transparanter te zijn over de werking van AI, de rol van medewerkers te verhogen en een ethiekprogramma in te voeren rond AI,” zegt Jan Heijdra, Field CTO Security bij Cisco Nederland. “Ook kijkt de helft van onze respondenten naar de overheid om regels op te stellen en privacybescherming af te dwingen.” Midden juni 2023 stemde het Europese parlement alvast in met een ontwerptekst die later de basis moet vormen voor verder debat over de allereerste AI-richtlijn.”

Het onderzoek biedt ook inzicht in de uitdagingen en risico’s voor onze privacy bij het gebruik van generatieve AI. De helft (52%) van de respondenten zegt die nieuwe technologie nog niet te kennen: slechts een minderheid (12%) van de respondenten is regelmatige gebruiker van generatieve AI zoals ChatGPT. Het is opmerkelijk dat slechts de helft daarvan aangeeft nooit persoonlijke of vertrouwelijke informatie in te voeren. Toch geeft 88% van de respondenten aan dat ze zich ‘enigszins’ of ‘sterk’ zorgen zouden maken als die informatie gedeeld wordt.

Een derde van alle respondenten vindt de privacy van persoonsgegevens belangrijk en is bereid actie te ondernemen voor een betere bescherming, bijvoorbeeld door van bedrijf of provider te veranderen. Dat leeft bij jongere consumenten het sterkst: 42 procent van de consumenten tussen 18 en 34 jaar is actief inzake privacy, een percentage dat gestaag afneemt naarmate ze ouder worden.
Net geen vijfde van de consumenten (19%) vraagt om gegevens te verwijderen of te wijzigen. Dat is een stijging met vijf procent in vergelijking met vorig jaar. Ook dit is afhankelijk van leeftijd: het geldt voor 32 procent van de consumenten tussen 18 en 24 jaar, tegenover slechts 4 procent van de oudere consumenten.

Veel consumenten verwachten dat de overheid een standaard bepaalt en privacybescherming afdwingt. De helft (50%) van de respondenten vindt dat de nationale of lokale overheid de hoofdrol moet spelen in de bescherming van gegevens. Iets meer dan een vijfde (21%) vindt dat privébedrijven die rol moeten opnemen.

De Consumer Privacy Survey is een jaarlijks onderzoek dat peilt naar de perceptie en het gedrag van consumenten inzake de bescherming van persoonsgegevens. Aan de anonieme enquête namen 2.600 volwassenen in 12 landen deel (Australië, Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Mexico, Spanje, het VK en de VS). De opdrachtgever bleef geheim voor de respondenten en de identiteit van de individuele respondenten ook voor de onderzoekers.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht