Industry Wire

Geplaatst door Proximus

Proximus en stad Mechelen starten proefproject waarbij oplaadpunten voor elektrische voertuigen aangesloten kunnen worden op straatkasten van Proximus

Proximus en de stad Mechelen hebben de handen in elkaar geslagen om een proefproject van vier maanden op te starten waarbij laadstations voor elektrische voertuigen aangesloten worden op straatkasten met telecomapparatuur van Proximus. Vlaams minister Bart Somers: “Deze technologische innovatie is een primeur in België. Indien de resultaten overtuigend blijken en de nodige partners worden gevonden, kunnen in de nabije toekomst enkele duizenden nieuwe openbare oplaadstations worden gecreëerd in verschillende steden en gemeenten.

Mechelen onderstreept voorlopersrol op het vlak van laadinfrastructuur

De opmars van elektrische voertuigen kent een spectaculaire versnelling. De meest recente prognoses wijzen op een stijging van het aantal elektrische auto’s in België tot 1,5 à 2 miljoen tegen 2030. In het Vlaamse klimaatplan dat recent werd goedgekeurd werd beslist dat alle aangekochte nieuwe wagens vanaf 2029 elektrisch moeten zijn. De geleidelijke elektrificatie van het wagenpark is namelijk essentieel om de doelstellingen inzake koolstofreductie tegen 2030 te halen. Volgens cijfers van BloombergNEF zal de gemiddelde aankoopprijs van een elektrische wagen tegen 2026/2027 op hetzelfde niveau of zelfs lager liggen dan voor zijn fossiele tegenhanger. Als we naar de totale gebruikskost kijken is een elektrische wagen zelfs al goedkoper vanaf 2025. Er zullen dan wel meer laadpalen moeten komen.

Als we de klimaatdoelstellingen willen behalen, zullen we allemaal meer dan een tandje moeten bijsteken. Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat ondertekend werd door 294 Vlaamse steden en gemeenten gaan we voor minstens één laadpunt per 100 inwoners tegen 2030. De lokale besturen kunnen samenwerken met bedrijven, burgers en verenigingen om de doelstellingen te behalen. Dit pilootproject met Proximus is een mooi voorbeeld van hoe we met innovatieve en creatieve oplossingen deze uitdaging kunnen aanpakken. Als we dit project kunnen uitrollen naar de rest van Vlaanderen, komen er in één keer 7.000 laadpunten bij. Meer dan een verdubbeling van het huidige aantal laadpunten en goed voor meer dan 10% van de doelstelling uit het Lokaal Energie- Klimaatpact.

Met 139 (semi-)publieke laadpalen telt Mechelen nu al de meeste laadpalen per inwoner. Aangezien bijna elke laadpaal minstens 2 oplaadpunten heeft, gaat het om minstens 278 laadpunten. Om haar doelstelling te halen moet de stad 870 laadpunten tellen tegen 2030. Gemiddeld moeten er dus 6 laadpunten per maand bijkomen.

Bart Somers: “We weten wat we moeten doen in Mechelen en in de rest van Vlaanderen. Recent werd het winkelcentrum Malinas geopend met 10 laadpalen, goed voor minstens 20 laadpunten. Nu hebben we dit project met Proximus. Vandaag gaat het om de eerste laadpaal, maar op korte termijn breiden we dit uit naar 8 locaties. Indien het project succesvol is, zouden we dit in onze stad zelfs op een 35-tal locaties kunnen doen, goed voor een 70-tal laadpunten. Als we op deze manier blijven verder doen, zullen we de doelstelling zeker behalen.

Proximus-infrastructuur op de hoek van de straat biedt enorm potentieel

Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming wil Proximus een helpende hand bieden om deze doelstelling te behalen. Het onderzoekt daarom of het een deel van zijn netwerk van ruim 28.000 straatkasten kan omvormen tot voedingspunt van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Nu de uitrol van het fibernetwerk op kruissnelheid komt, zal glasvezeltechnologie immers op steeds meer plaatsen het kopernetwerk vervangen, waardoor er ruimte vrijkomt in de straatkasten. Met beperkte technische ingrepen kan die ruimte worden benut om op een vrij eenvoudige manier bijkomende laadinfrastructuur te creëren. Gelijkaardige initiatieven werden reeds gelanceerd in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk.

De straatkasten van Proximus hebben enkele interessante troeven met het oog op het creëren van nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Ten eerste bevinden ze zich vaak op zeer aantrekkelijke plaatsen in het centrum van de stad, waar de nood aan openbare laadpunten groot is en waar een deel van de bevolking geen eenvoudige toegang heeft tot laadinfrastructuur. Bovendien worden vergunningsaanvragen collectief behandeld waardoor ze efficiënter kunnen verlopen, dankzij nauwe samenwerking met steden en gemeenten Ten slotte kan er een versnelling gecreëerd worden, omdat de bestaande infrastructuur maximaal gebruikt kan worden; de straatkasten beschikken vandaag immers al over elektrische voeding, waardoor minimale graafwerken vereist zijn.

Concreet zullen Proximus en de stad Mechelen, met ondersteuning van Fluvius, in de komende vier maanden acht laadpalen voor elektrische voertuigen aansluiten op straatkasten van Proximus. Op elk van deze locaties, steeds strategisch gelegen in de stad, zullen twee voertuigen tegelijk kunnen opladen (11KVa per connector). De eerste locatie, aan het Raghenoplein, werd vandaag in gebruik genomen.

Indien de resultaten van de test overtuigend zijn en de nodige partners worden gevonden, kan de oplossing in de toekomst ook in andere steden worden uitgerold. In Vlaanderen alleen al schat Proximus dat er een potentieel is om 3.500 van zijn straatkasten te transformeren tot laadinfrastructuur, goed voor minstens 7.000 laadpunten.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht