Industry Wire

Geplaatst door Siemens

Siemens vergroot zijn aanbod aan applicaties voor energieautomatisering op basis van IoT voor smart grids

Siemens stelt voor het eerst zijn nieuwe Grid Diagnostic Suite voor op de European Utility Week in Parijs. In een eerste fase bevat de Grid Diagnostic Suite vier applicaties in de cloud die gegevens verzamelen van nieuwe of bestaande veldtoestellen voor bescherming, automatisering van de distributie en energiekwaliteit. Die gegevens worden in de cloud opgeslagen en geanalyseerd. Dit vraagt vrijwel geen extra technische inspanningen. Distributienetbeheerders en elektriciteitsnetbeheerders in industrieparken kunnen snel gebruikmaken van nuttige informatie die afkomstig is van toestellen die in het hele slimme net zijn geïnstalleerd. Op die manier kunnen storingen op het net in een vroeg stadium opgemerkt en snel verholpen worden. Zodra de informatie verzameld is, kunnen kwetsbaarheden vastgesteld worden en de nodige stappen gezet worden om schade te voorkomen. Applicaties van het Internet der Dingen (IoT) in de Grid Diagnostic Suite verhogen zo de beschikbaarheid van elektriciteitsnetten en zorgen ervoor dat ze op een kostenefficiënte manier kunnen worden beheerd.

“Met ons nieuwe aanbod voor energieautomatisering op basis van IoT helpen we onze klanten het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit van elektriciteitsnetten en zich klaar te stomen voor toekomstige uitdagingen”, stelt Robert Klaffus, CEO van de businessunit Digital Grid bij Siemens Smart Infrastructure. “Gegevens kunnen nu snel en eenvoudig geraadpleegd worden via de bestaande communicatiekanalen. In de centrale MindSphere-cloud kunnen gebruikers de gegevens dan probleemloos samenvoegen, weergeven en evalueren en indien nodig snel reageren. We effenen het pad voor echt slimme netten.”

Grid Diagnostic Suite

De Siprotec- en Sicam-toestellen met IoT-interfaces zijn verbonden via het openstandaardprotocol OPC UA PubSub met het cloudgebaseerde open IoT-besturingssysteem MindSphere van Siemens. De gegevensoverdracht beantwoordt aan de strengste eisen op het gebied van cyberbeveiliging, en beschikt over end-to-end authenticatie en versleuteling op basis van certificaten. Met Sicam GridPass brengt Siemens een product op de markt dat certificaten veilig aanmaakt en automatisch beheert.
Het Siprotec Dashboard geeft gegevens van de beschermingsrelais van de Siprotec 5-reeks, die vroeger moeilijk toegankelijk waren, snel en duidelijk weer in een kaart of als diagram op een mobiel toestel. Gegevens van het volledige net zijn voor het eerst beschikbaar in de cloud zonder bijkomende technische inspanningen. Dankzij de intuïtieve navigatie is er geen extra opleiding nodig.

Met de Sicam Navigator kunnen midden- en laagspanningsnetten en secundaire distributiepunten uitvoerig worden opgevolgd. De app geeft gedetailleerde informatie over berichten, alarmen en specifieke parameters van het net. Zo kunnen bijvoorbeeld de prestaties van elektriciteitsnetten op een transparante manier worden weergegeven, zodat netbeheerders kunnen inschatten waar bijvoorbeeld nieuwe oplaadpunten voor elektrische voertuigen moeten worden geïnstalleerd. Bovendien kan exact worden bepaald in welk deel van het net een storing plaatsvindt.

Siemens heeft nu ook de cloudgebaseerde applicatie Sicam Localizer ontwikkeld voor distributienetten met bovengrondse hoogspanningslijnen. Gedetailleerde informatie over de status van afzonderlijke netsegmenten, zoals storingen, wordt duidelijk en beknopt weergegeven. Ook afzonderlijke operationele waarden, zoals fasestromen, kunnen er worden weergegeven. Bij omgevallen bomen of gevallen takken in bosgebieden kan er dan bijvoorbeeld een serviceteam worden ingezet op de exacte plaats waar het probleem zich voordoet om de stabiliteit van het net snel te herstellen. Op die manier helpen de Sicam Navigator en de Sicam Localizer om stroomonderbrekingen te beperken en zelfs te voorkomen, serviceoproepen beter te plannen en de beschikbaarheid van de stroomvoorziening te verbeteren.

Voor beheerders van industrieparken en datacenters is de energiekwaliteit (PQ) uitermate belangrijk voor de kwaliteit van de voorziening. De app PQ Advisor Premium kan parameters van het net, zoals elektrische spanning en frequentie, van minuut tot minuut en zonder intervallen van een hele reeks PQ-toestellen registreren en weergeven. De verzamelde informatie wordt op een overzichtelijke manier weergegeven op een dashboard. Overschrijdingen van de tolerantiegrenzen worden in het rood en oranje weergegeven, zodat gebruikers in een vroeg stadium de nodige stappen kunnen zetten wanneer er zich afwijkingen voordoen.

De uitbreiding van de e-mobiliteit en de grotere toevoer van een volatiele opwekkingscapaciteit vormen nieuwe uitdagingen voor elektriciteitsnetten. De cloudgebaseerde applicaties van de Grid Diagnostic Suite zullen elektriciteitsnetbeheerders helpen om hun netten en systemen kostenefficiënter te gebruiken met behulp van tot nog toe ongebruikte gegevens. Dit zorgt uiteindelijk voor nog slimmere netten.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht