Industry Wire

Spreekuur voor online reputatie problemen

AMSTERDAM, 20150121 — Vanaf heden kan men voor online reputatie problemen elke maandagochtend tussen 10.00 en 11.00 zonder afspraak tijdens het reputatiespreekuur terecht bij MediaMaze in Amsterdam. Hierbij kan gedacht worden aan de ondernemer die lijdt onder een eenzijdig en negatief bericht in de zoekresultaten van Google, online laster aan het adres van bedrijven of particulieren, maar ook aan werkzoekenden die bij een zoekopdracht naar hun naam informatie tegenkomen die hun kansen op een baan nodeloos verkleint. In zijn algemeenheid kan men terecht voor alle problemen waarbij getoonde berichten in Google voor zoekopdrachten naar de bedrijfsnaam of persoonsnaam een negatief beeld geven.

Tijdens het spreekuur krijgt men een gratis en vrijblijvend consult. Oprichter Willem van Lynden analyseert het probleem en geeft op basis daarvan advies. In veel gevallen zal de cliënt hiermee zelf aan de slag kunnen om zijn of haar online reputatie te verbeteren, in andere gevallen zal er een passende oplossing geboden worden door MediaMaze. De insteek van het reputatiespreekuur is om zo flexibel mogelijk te zijn en hierdoor de drempel om de online reputatie te verbeteren voor eenieder zo laag mogelijk te maken.

MediaMaze

MediaMaze heeft zich gespecialiseerd in online reputatiemanagement, met een exclusieve focus op zoekmachine reputatiemanagement. Sinds 2012 helpt het team van MediaMaze particulieren en bedrijven hun online reputatie te optimaliseren, zodat men online een betrouwbare indruk maakt. Het bedrijf zorgt ervoor dat de zichtbaarheid van onterecht negatieve of onjuiste berichten wordt verminderd en de online reputatie wordt hersteld. Daarnaast zet het bedrijf zich in om neutrale beeldvorming te veranderen in positieve beeldvorming, met de dienst ‘ReputatiePlus’. Hiermee helpt MediaMaze bedrijven en professionals zich te onderscheiden en een deskundig en betrouwbaar beeld van zichzelf te geven aan huidige en toekomstige klanten.

Spreekuur

MediaMaze committeert zich aan het optimaliseren van online reputaties. Iedereen is daarom welkom op het spreekuur; professionals en ondernemers, maar ook werkzoekenden en studenten. Naast het spreekuur kan er via de website gemakkelijk en vrijblijvend een afspraak worden gemaakt waarbij de klant zelf kan bepalen wanneer hij of zij wil langskomen.

Meer informatie is te vinden op http://www.mediamaze.nl/

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht