Industry Wire

Geplaatst door Syntho

Syntho en Researchable bouwen samen aan platform voor het oplossen van privacy problemen in data science

Syntho gaat een samenwerking aan met het Groningse Researchable voor de verdere ontwikkeling van hun synthetische data platform. Hiermee bundelen ze de krachten om gezamenlijk versneld het privacy dilemma op te lossen. De samenwerking tussen beide bedrijven focust zich op de doorontwikkeling van de generatieve ML modellen van Syntho en de ontwikkeling van de achterliggende software en systemen. Researchable is een software partner met een wetenschappelijke achtergrond en specialiseert zich in de ontwikkeling en architectuur van data intensieve applicaties.

Krachten bundelen

Syntho is een expert in synthetische data en heeft een model ontwikkeld die het mogelijk maakt om privacy gevoelige data synthetisch te maken zónder dat het de originele waarde van de data aantast. Het Groningse Researchable heeft veel ervaring met het bedenken en implementeren van complexe softwaresystemen die nodig zijn om het model van Syntho schaalbaar, duurzaam én veilig te laten werken. “Door gebruik te maken van elkaars expertise worden de krachten gebundeld en kunnen eindgebruikers de oplossing van Syntho veilig in gebruik gaan nemen.”, licht Ando Emerencia, CTO bij Researchable toe.

De waarde van Synthetische data

Het is belangrijk dat er privacywetgeving is, maar soms zorgt dit ervoor dat data-gedreven innovaties niet altijd mogelijk zijn binnen organisaties. De software van Syntho maakt het mogelijk om data volledig anoniem te maken door het te synthetiseren door middel van kunstmatige intelligentie. “Het potentieel van synthetische data is enorm omdat deze nieuwe technologie het mogelijk maakt data vrij te delen binnen en buiten de organisatie zonder dat er inbreuk gedaan wordt op de privacy van individuen.”, licht Simon Brouwer, CTO bij Syntho toe. “Naast het data delen zijn er ook nog tal van andere interessante use-cases. Onze technologie wordt bijvoorbeeld vaak ingezet om test en ontwikkelomgevingen in te richten,  zodat software ontwikkelaars maar bijvoorbeeld ook data scientists echt volgens het ‘privacy-by-design’ principe werken”.

Over Researchable: Researchable is een software ontwikkel en data bedrijf toegewijd aan het helpen van organisaties in het ontwikkelen van software applicaties met analytische componenten zoals voorspellingen, machine learning, real-time intelligence en statistische analyses. Het bedrijf is opgericht in 2018 door voormalig computer wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen om andere wetenschappers te helpen met het automatiseren van hun dataverzameling en analyse. Door toenemende belangstelling van het bedrijfsleven om meer met data te doen is Researchable zich ook hier op gaan focussen. Vandaag de dag is Researchable een technische partner voor organisaties die de ambitie hebben om te innoveren door middel van data en data intensieve software applicaties. Ze werken samen met organisaties als Vitens, UMCG, Universiteit Leiden, het Ministerie van Defensie en de Universiteit Twente. Ook zijn ze ISO27001 gecertificeerd. https://researchable.nl/

Over Syntho: Syntho stelt organisaties in staat om innovaties te stimuleren op een privacy-beschermende manier door AI-software te leveren voor synthetische data. Ze leveren een synthetische data-engine die gebruik maakt van geavanceerde AI-modellen om volledig nieuwe synthetische data te genereren. In tegenstelling tot het gebruik van gevoelige originele data, gebruiken klanten onze AI-software om hoogwaardige synthetische data te creëren. We genereren geheel nieuwe data, maar we zijn in staat om die nieuwe datapunten te modelleren om de kenmerken, relaties en statistische patronen van de originele data te behouden. De software van Syntho geeft organisaties een sterk en breed toepasbaar platform om innovaties te realiseren met meer data, snellere datatoegang en nul data privacy risico’s. Syntho is winnaar van de ‘2020 Philips Innovation Award’ en ze ontvingen in 2021 een eerste investeringsronde geleid door TIIN Capital uit het Dutch Security TechFund. https://syntho.ai/

Voor meer informatie over de samenwerking tussen Syntho and Researchable, neem contact op met Eduard van Pagée (b.e.van.pagee@researchable.nl)

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht