Industry Wire

Geplaatst door Thales

Thales en het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam versterken ESI (TNO) open-innovatie ecosysteem

De complexiteit van de systemen die de hightech industrie produceert wordt steeds groter. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende digitalisering van deze systemen. De hightech industrie is een belangrijke pijler voor de concurrentiepositie van Nederland. Voor het behoud van deze vooraanstaande positie is investering in excellente kennis en toepassing in de praktijk op het gebied van efficiënte engineering van systemen essentieel.

Het op open innovatie gebaseerde ecosysteem van ESI speelt hierin een belangrijke rol. ESI ontwikkelt samen met universiteiten en partnerbedrijven methodieken en tooling die aansluiten op de visie en behoefte van de hightech industrie, en benut daarbij de laatste inzichten van universiteiten. In een industry-as-a-lab setting worden systeem engineering methodieken op locatie bij en met partners ontwikkeld, getest en gevalideerd.

ESI kent een stevige basis van loyale industriële en academische partners. Vanaf 2021 maken ook het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Thales deel uit van de Partner Board van ESI. Hiermee onderstrepen de nieuw toegetreden partners het belang van systeemdenken en de ontwikkeling van methodieken en tooling voor de hightech industrie in Nederland.

Versterking samenwerking met industrie voor UvA
Sinds een jaar is ESI senior researcher Benny Akesson buitengewoon hoogleraar binnen de Parallel Computing Systems (PCS) onderzoeksgroep van UvA’s Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, waar hij de leerstoel “Design Methodologies for Cyber-Physical Systems” bekleedt. Prof. Andy Pimentel, voorzitter van de PCS onderzoeksgroep, is zeer verheugd met de toetreding van de UvA tot ESI’s Partner Board, en ziet enorm veel meerwaarde in deze samenwerking. De PCS groep brengt bijvoorbeeld nieuwe expertise binnen op het gebied van (modellerings- en simulatietechnieken voor) de analyse en optimalisatie van extra-functioneel gedrag – zoals bijvoorbeeld prestatie, energie consumptie, en betrouwbaarheid – van embedded en cyber-physical systemen.

Professor Pimentel: ”Ik zie veel kansen voor kruisbestuiving en kruiselings leren zowel binnen het ESI eco-systeem als tussen de ESI en UvA eco-systemen. Wij hopen met dit partnerschap de industriële samenwerking van de PCS groep verder te versterken.”
Wouter Leibbrandt, Wetenschappelijk Directeur ESI, vult aan: “Ik ben blij met de toetreding van de UvA. Hiermee verrijken we het kennis fundament waar ESI op kan bouwen. Het is ook een erkenning van de belangrijke rol die ESI speelt om de universitaire kennis ten goede te laten komen aan de Nederlandse economie. ”

Versterking innovatie positie voor Thales Naval
Thales was al eerder bij ESI betrokken. Met name voor de ontwikkeling van systemen voor de marine is participatie in ESI van toegevoegde waarde. Roel Aalbers, Technisch Directeur Systems bij Thales Naval : “Vanuit Naval hebben we de afgelopen jaren al prima samengewerkt met ESI in meerdere research projecten. Met de hernieuwde toetreding tot de partnerraad zal de kennis, ervaring en het eco-systeem van ESI worden gebruikt om onze innovatieve positie verder te versterken.

Ik kijk er naar uit om met de partners samen te werken en verwacht een positief effect ten aanzien van mogelijke nieuwe onderzoeksprojecten.”
Frans Beenker, Business Director ESI vult aan: “Met de komst van Thales participeren de meeste toonaangevende Nederlandse spelers in de hightech industrie in ESI. Ik ben er oprecht trots op dat in Nederland deze vorm van open innovatie mogelijk is”.

ESI startte in 2001, met medewerking van het Ministerie van Economische Zaken, als Publiek Privaat Samenwerkingsverband. Sinds 2013 maakt ESI deel uit van TNO. De Partner Board bestaat inmiddels uit ASML, Canon Production Printing, Nexperia, Philips, Thermo Fisher Scientific, Thales, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam en TNO.

Over ESI (TNO)
ESI is een ’Joint Innovation Initiative’ van TNO. ESI draagt bij aan de concurrentiekracht van Nederland door methodieken te ontwikkelen voor hightech systeemontwerp in het licht van de groeiende complexiteit van systemen. Kenmerkend voor de ESI werkwijze is het met partners gedeelde onderzoeksprogramma, de expertise van in systems engineering gespecialiseerde medewerkers, de ervaring in de hightech industrie, de specifieke aandacht voor kennisdisseminatie, en een gericht programma voor competentieontwikkeling.

Het belangrijkste doel van ESI is om hightech systeemontwerp van ambacht naar een wetenschappelijk onderbouwde technische discipline te brengen. Dit gebeurt op basis van onderzoeksprogramma’s met zowel universiteiten als hightech bedrijven. Onderzoeksprogramma’s zijn afgestemd op verschillende toepassingsdomeinen, zoals productie van micro-elektronica, medische systemen, hoogwaardige printoplossingen, digitale consumentenproducten, veiligheid en beveiliging, logistiek, materiaal analyse.

ESI. Managing complexity in cyber physical systems.

Over de PCS groep – Universiteit van Amsterdam
De Parallel Computing Systems groep (PCS) van de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar het ontwerpen, programmeren en run-time management van multi-core en multi-processor computersystemen. Ook het modelleren, analyseren en optimaliseren van aanpalende relevante niet functionele aspecten van deze systemen, zoals prestatie, vermogen en energieverbruik, betrouwbaarheid en de mate van productiviteit om deze systemen te ontwerpen en programmeren maken deel uit van het onderzoeksprogramma.
Website PCS https://ivi.uva.nl/research/research-groups-landing.html#Parallel-Computing-Systems

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste aanbod van opleidingen. Een intellectueel knooppunt met 34.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.
De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA heeft ongeveer 7.000 studenten en 1.600 medewerkers die werkzaam zijn in onderwijs, onderzoek of ondersteunende diensten.
De missie van het Informatica Instituut binnen de FNWI is het uitvoeren van nieuwsgierigheid gedreven en op gebruik geïnspireerd fundamenteel onderzoek en het ontwikkelen van talent door het leveren van hoogwaardig academisch onderwijs op brede informatica-gebieden. Het onderzoek omvat complexe informatiesystemen in het algemeen, met een focus op collaboratieve, data gestuurde, computationele en intelligente systemen, allemaal met een sterke interactieve component.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht