Industry Wire

Geplaatst door thuisnaarschool.nl

Thuis naar school gratis

Op 18 maart is thuisnaarschool.nl gestart met het geven van live online lessen voor de groepen 3 t/m 8 van het primair onderwijs. De lessen worden gegeven door bevoegde meesters en juffen die een paar weken geleden nog voor de klas stonden. Inmiddels is Thuis naar school de grootste school van Nederland met iedere dag duizenden kinderen en de lessen worden bekeken vanuit 11 landen. Thuis naar school opent elke dag haar online deuren van 08:45 uur tot 12:00 uur, werkt volgens een vaste structuur en kan bekeken worden vanaf PC, tablet, telefoon of smart-TV. 

Onze live online school is een mooie aanvulling op de lessen van de eigen scholen en het thuiswerk dat wordt gegeven. We ondersteunen hiermee ouders en leerkrachten en kinderen hebben het gevoel echt in een klas te zitten. Allen hebben veel baat bij de vaste structuur die wij bieden en de leerkrachten kunnen zich meer richten op het begeleiden van het (t)huiswerk en hun contactmomenten met de kinderen. De reacties van iedereen die al meedoet zijn enorm positief.

Dankzij de Jeugdbescherming en Stichting Sina in Amsterdam geven wij al les aan veel kwetsbare kinderen. Hierdoor bereiken we kinderen waarvan ouders de taal niet (goed) beheersen of die om een andere reden het (t)huiswerk niet goed kunnen begeleiden. De kinderen loggen dagelijks in, kunnen vragen stellen via de chatfunctie en krijgen hierop meteen antwoord van de juf of meester. De lessen blijken zo interactief te zijn, dat kinderen zelfs niet durven op te staan om naar het toilet te gaan, omdat ze denken dat de meester of juf hen kan zien. Daarom hebben we het ‘handen-was-lied’ bedacht. We combineren lessen als taal, rekenen, spelling, wereldoriëntatie met creatieve lessen en gevarieerde bewegingslessen. Deze combinatie is cruciaal om de aandacht van de kinderen vast te houden.

Voor ieder kind, ouder en school kunnen wij een goede aanvulling zijn en voor kwetsbare kinderen zijn wij nog belangrijker. Samen moeten we er voor zorgen dat het niveauverschil tussen kinderen niet (nog) groter wordt tijdens deze periode van les op afstand. Thuis naar school is hiervoor een goed hulpmiddel. We roepen schoolbesturen op om samen met Thuis naar school er voor te zorgen dat dit, juist voor kwetsbare kinderen, zo snel mogelijk gratis toegankelijk wordt.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht