Industry Wire

Geplaatst door University Tilburg

‘Tilburg University werkt al decennia aan Kunstmatige Intelligentie’

Van de 110 miljard mensen die ooit op de aarde leefden, hebben minder dan 600 de aarde vanuit de ruimte gezien. Vijftig jaar na de ‘Earthrise’ foto, vijftig jaar na de eerste mens op de maan, heeft SPACEBUZZ samen met astronaut André Kuipers het initiatief genomen kinderen te inspireren om ambassadeur van planeet aarde te laten worden. Door middel van een innovatief lesprogramma en een virtual reality educatie programma kunnen kinderen het perspectief van astronauten ervaren, het zogenaamde overview effect. De vijftien meter lange raket staat 23 en 24 mei op de campus.

Wetenschappers van het departement Cognitive Science & Artificial Intelligence doen onderzoek naar de leerervaringen onder leiding van prof. Max Louwerse, hoogleraar Cognitive Psychology & Artificial Intelligence. ‘De afgelopen weken hebben 200 scholieren van basisscholen in Tilburg en omgeving een training tot astronaut gehad op school. Wij doen metingen naar het leren in het lesprogramma en de ervaringen in virtual reality.’

Kunstmatige Intelligentie

Tilburg University heeft zich via Louwerse verbonden aan verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van technologie en menselijk gedrag, zoals het DAF Technology Lab op de campus, het CAMPIONE projecthet VIBE project, MindLabs en nu ook het SPACEBUZZ project. Wat hebben ze gemeen?

Louwerse: ‘Hoewel die verschillende projecten en initiatieven heel divers lijken, komen ze samen in het ontwikkelen van nieuwe technologieën die zich aanpassen op menselijk gedrag. In het SPACEBUZZ project bijvoorbeeld kijken we hoe virtual reality, intelligent tutoring systems en serious gaming met elkaar verbonden kunnen worden voor onderwijsdoeleinden. Binnen het DAF Technology Lab doen we dat eigenlijk niet anders. De pijlers van het lab zijn innovatief onderwijs, interdisciplinair research en corporate partnership. En ook bij MindLabs zijn dat de uitgangspunten.’

Data driven onderzoek

Het fundament van al deze projecten is data driven onderzoek. ‘Kunstmatige intelligentie, maar wel inclusief het begrijpen van menselijke cognitie en fysiologie. Tilburg University kijkt vooral – afhankelijk natuurlijk van het vakgebied – naar de menselijke kant. Maar verschillende onderzoeksgroepen werken ook al jaren aan algoritmes, technologie en software. Ik vind dat we moeten waken voor eenzijdigheid, dat we af moeten van de sterk afgebakende grenzen binnen de academie, wij kijken er overheen en verleggen die in onze universiteit met behulp van technologie. De omgeving hier is dan ook een heel dynamische, dat is wat Tilburg uniek maakt. Een universiteit met vele mogelijkheden en een van de redenen dat ik hier graag wilde komen werken.’

Hij wijst erop dat ook op Tilburg University onderzoekers aan kunstmatige intelligentie werken. ‘Vergeet niet dat de hele wetenschap een basis heeft in de technologie. Ik ben er daarom niet voor om elke opleiding als technologisch te zien, maar tegelijkertijd ook niet voor om ons slechts te presenteren als een niet-technologische universiteit. We hebben al jaren kennis in huis op het gebied van kunstmatige intelligentie, econometrie, en computationele taalkunde. Bovendien zijn er geen sterke scheidslijnen meer. Het werkt net als met het vermeende verschil tussen fundamenteel en toegepaste wetenschap, die lijn is echt fluide. Veel fundamenteel onderzoek zal nu of over een aantal jaar toegepast zijn.’

Louwerses loopbaan illustreert deze ontwikkeling: hij studeerde moderne letterkunde, promoveerde in de taalkunde en ging verder in psychologie en kunstmatige intelligentie. Hij is een van de trekkers van het VSNU Digital Society Learning en Education project. ‘‘Niets mooiers dan wetenschappelijk werk, het is als een kind in een snoepwinkel. Maar de rol die ik in die snoepwinkel heb is zeker niet de hoofdrol. Het is een bijrol. Mijn collega’s, onze studenten, maar ook ons ondersteunend personeel spelen een hoofdrol in ons gezamenlijke succes als universiteit.’

Max Louwerse is verbonden aan het Department Cognitive Science & Artificial Intelligence, (School of Humanities and Digital Science). Hij was eerder hoogleraar Psychology and Intelligent Systems aan de University of Memphis en aldaar directeur van het Institute for Intelligent Systems, een interdisciplinair instituut. Hij verwierf meer dan 30 miljoen euro aan onderzoeksfinanciering, heeft twee patenten, publiceerde meer dan 130 artikelen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder experimentele en computationele studies over taal, intelligente tutoring systemen en verbale en non-verbale communicatie in (artificiële) mensen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht