Industry Wire

Geplaatst door Provincie Zuid-Holland

TU Delft en de provincie onderzoeken raakvlakken ethiek en technologie in publieke domein

TU Delft en de provincie Zuid-Holland (PZH) verstevigen hun samenwerking. Promovendus Joost Mollen van de TU Delft gaat de komende jaren bij de provincie Zuid-Holland onderzoek doen naar het raakvlak ethiek, beleid, innovatie en technologie. Deze samenwerking tussen de provincie en TU Delft is erop gericht fundamentele waarden zoals democratie, vrijheid en gelijkwaardigheid door te voeren in innovatieve technische toepassingen van beleid. Het onderzoek duurt 4 jaar.

De opkomst van experimentele technologieën brengt onzekerheden, botsende waarden en mogelijk onverwachte gevolgen met zich mee. Overheden krijgen te maken met verschillende uitdagingen: aan de ene kant kunnen innovatieve technologieën de bedrijfsvoering en dienstverlening beter en efficiënter maken, terwijl ze aan de andere kant een mogelijk probleem kunnen zijn voor onze menselijke en democratische waarden. Kortom, in de fase tussen het ontwerp en de doorvoering komt men vele uitdagingen tegen op het gebied van ethiek.

Testbeds en fieldlabs

Het onderzoek dat in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de komende jaren uitgevoerd wordt, richt zich op locaties zoals testbeds, living labs en fieldlabs waar opkomende technologieën worden getest in en met de samenleving. Dit testen roept vragen op over morele verplichtingen – bijvoorbeeld het handelen binnen ethische richtlijnen. Het onderzoek moet waarden en richtlijnen opleveren waarop technologisch-experimentele initiatieven moeten worden ingericht zodat er geen ethische conflicten zijn in de uitvoering.

Jeroen van den Hoven, professor in Ethics and Technology aan de TU Delft: “Deze combinatie van kennis bijeengebracht in een multidisciplinaire, integraal opererende organisatie biedt een unieke reële onderzoeksomgeving om te onderzoeken, daadwerkelijk toe te passen, te evalueren en te leren en verbeteren in de praktijk.”

Publieke waarden en beleid

De provincie Zuid-Holland staat voor grote economische en maatschappelijk uitdagingen. De huidige Covid-19 crisis voegt daaraan een, tot nu toe ongekende, uitdaging aan toe. Dit vraagt veel op het gebied van de sociale verbinding, veerkracht en veiligheden van de inrichting, met nieuwe technologieën en data-gedreven, van het publieke domein. Het dienen van publieke waarden en de verantwoording over morele afwegingen op alle niveaus van bestuur en beleidvorming zijn belangrijk voor het vertrouwen van de burger en de maatschappelijke partners in beleid en bestuur.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Nieuwe technologieën zullen de samenleving, de gewone inwoner, de gewone ondernemer en het openbaar bestuur, steeds meer betrekken in alle facetten van vernieuwing en vooruitgang. Daarin spelen technische innovatie, data en digitalisering een grote rol. Echter, je kunt ‘een computer’ of een ‘machine’ niet programmeren op mededogen, compassie of situaties die je nog niet kent. Ontwikkelen van een goede, doordachte basis van ethische normen en (digitale) waarden en veiligheid is daarom essentieel onderdeel van nieuwe ontwikkelingen en vindingen voor alle inwoners van een elke dag beter Zuid-Holland en Nederland.”

Programma

Tijdens het webinar Ethiek & Technologie in de Publieke Sector trappen we de samenwerking tussen de TU Delft en de Provincie Zuid-Holland feestelijk af. We geven u een inkijk in de aanpak van ethische uitdagingen die nieuwe en snelgroeiende technologieën met zich meebrengen. Samen met toonaangevende bestuurders, wetenschappers en beleidsmakers gaan we in gesprek over de impact van bijvoorbeeld “AI”, “Big Data” en “Internet of Things”. Ook stelt de promovendus zich voor.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht