Industry Wire

Geplaatst door TU Delft

TU Delft vraagt aandacht voor breed aanbod Lifelong Learning

en betere samenleving opbouwen is de missie van de universiteit in de context van Wetenschap, Techniek en Ontwerp. Dat is waar TU Delft voor staat. Meer aandacht voor Lifelong Learning (LLL) past binnen deze ambitie: het bieden van kwalitatieve en toegankelijke onderwijs aan professionals.

Rob Mudde, Vice-Rector Magnificus/Vice President Education: “Bij TU Delft willen we bijdragen aan het oplossen van mondiale uitdagingen door nieuwe generaties maatschappelijk betrokken ingenieurs op te leiden. Dit betekent dat we kennis en expertise willen blijven aanbieden ook na het behalen van een diploma. We willen niet alleen onze alumni, maar alle professionals ondersteunen in hun loopbaan en in het positief beïnvloeden van hun leven, gemeenschappen en organisaties.”

Invulling randvoorwaarden essentieel

TU Delft vraagt aandacht voor de randvoorwaarden om LLL te kunnen verbeteren. Samenwerking tussen de publieke en private sector is essentieel, zoals benadrukt in het recent gepubliceerde position paper van de Universiteiten van Nederland (UNL), waarvan TU Delft medeondertekenaar is. Post-initieel onderwijs moet een wettelijk erkende en bekostigde taak voor universiteiten worden. Daarmee onderkent de overheid het belang van LLL. Hiermee kunnen universiteiten inspelen op de grote gezamenlijke LLL-opgave die Nederland heeft in het bijscholen en omscholen van de beroepsbevolking. De onlangs goedgekeurde LLL-strategie van TU Delft sluit aan bij het standpunt van de UNL en benadrukt het belang van LLL bij het aanpakken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken en een snel veranderende arbeidsmarkt. In deze strategie, heeft de TU Delft er voor gekozen om LLL nu al te zien als kernonderwijstaak van de universiteit.

Breed aanbod

Volgens Willem van Valkenburg, directeur van de TU Delft Extension School for Continuing Education, is de TU Delft goed gepositioneerd om de LLL-strategie uit te voeren, voortbouwend op de ervaring van de universiteit op het gebied van open en online onderwijs. De universiteit biedt verschillende trainingsvormen aan, van on-campus tot blended en online cursussen, waaronder meer dan 200 MOOC’s en bijna honderd online professionele onderwijsprogramma’s. TU Delft wil het LLL-aanbod de komende jaren verder uitbreiden gericht op de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht