Industry Wire

Geplaatst door TU/e

Tweede AI-master aan TU/e speelt in op grote behoefte aan AI-ingenieurs van de toekomst

Goed nieuws voor alle studenten die geïnteresseerd zijn in kunstmatige intelligentie en technologie! Vanaf dit najaar biedt de TU/e een nieuwe masteropleiding aan die speciaal gericht is op iedereen die zich wil verdiepen in nieuwe systemen op het snijvlak van AI en advanced engineering. Accreditatie van het programma is onlangs goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het nieuwe programma is de tweede volwaardige AI-master aan de TU/e en past in onze ambitie om de AI-engineer van morgen op te leiden. Je kunt je nu inschrijven!

De master Artificial Intelligence and Engineering Systems (AI&ES) is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het bestuderen en onderzoeken van AI-methoden en techniek, met als doel nieuwe producten te ontwikkelen in een breed scala aan toepassingen, van roboticaslimme steden en gezondheid tot mobiliteit en energie.

Marion Matters, vice-decaan van de faculteit Electrical Engineering en een van de mensen achter de nieuwe master, is erg blij met de accreditatie door de NVAO.

“Het toepassen van AI in de huidige technische systemen is geen peuleschil. Het vereist een relevante disciplinaire basis, in combinatie met vaardigheid in zowel AI als engineering systems. De accreditatie betekent dat we in september kunnen starten met ons nieuwe programma. En dat is geweldig nieuws! Niet alleen voor ons en voor alle studenten die geïnteresseerd zijn in AI en Engineering Systems, maar ook voor het bedrijfsleven.”

Carlo van de Weijer, hoofd van EAISI, ons AI-instituut, is het daarmee eens. “De toepassing van AI in engineering systems neemt snel in belang toe, we verwachten een tweede golf van AI-toepassingen in het industriële domein. Hightech bedrijven als Philips, NXP en ASML hebben ons duidelijk gemaakt dat zij binnen afzienbare tijd een groot aantal afgestudeerden met dit profiel nodig zullen hebben.”

Interdiscplinair

Het tweejarige programma is sterk interdisciplinair, waarmee de TU/e een lange en unieke traditie van interfacultaire masterprogramma’s voortzet. Het bestrijkt zeven faculteiten, die elk hun eigen expertise op het gebied van AI en engineering systems inbrengen.

“De toenemende complexiteit en onderlinge verwevenheid van onze technische systemen betekent dat er steeds meer behoefte is om kennis uit meerdere en uiteenlopende domeinen te combineren en te bundelen. De ingenieur van morgen heeft een interdisciplinaire achtergrond nodig, vooral op het gebied van AI”, aldus Matters.

Het AI&ES-programma biedt studenten zes specialisatietracks, die elk een onderzoeksgebied vertegenwoordigen van een of meer deelnemende faculteiten. De tracks zijn:

  • High-tech systemen en robotica;
  • Mobiliteit;
  • Gezondheidstoepassingen;
  • Slimme steden;
  • Fundamenten van AI en wetenschappelijke toepassingen;
  • Productiesystemen.

Het programma bestaat uit kernvakken, specialisatievakken, vrije keuzevakken, een teamwerkproject en een afstudeerproject.

AI als kernstrategie

Onderzoek en onderwijs op het gebied van kunstmatige intelligentie is een belangrijke ambitie van de TU/e. In het kader van deze ambitie heeft de TU/e ruim twee jaar geleden EAISI opgericht als een van haar vier toonaangevende wetenschappelijke instituten. Ook heeft de TU/e aangekondigd meer dan 100 miljoen euro op dit gebied te zullen investeren.

Vorig jaar lanceerde de faculteit Mathematics and Computer Science onze eerste volledige Data Science en AI-master. In dit programma staat studie van en onderzoek naar geavanceerde data-analysetechnieken en AI-methoden en -technieken centraal. De master blijkt een doorslaand succes, met meer dan 150 deelnemende studenten in het eerste jaar.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht