Industry Wire

Geplaatst door deBALIE

Op naar een tweede toeslagenaffaire! In gesprek over de dataverzameldrift van de overheid en het gebrek aan verantwoording daarover

Amsterdam, 24 juni 2021 – Op woensdag 29 juni bespreekt de Eerste Kamer de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Deze wet zorgt ervoor dat overheidsinstanties, overheidsorganen en private partijen op grote schaal gegevens van burgers met elkaar kunnen uitwisselen, zoals eerder het systeem SyRi deed – ‘Super-SyRi’, wordt de nieuwe wet ook wel genoemd. Op de avond na de stemming in de Eerste Kamer bespreken we samen met o.a. de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) de risico’s van de datahonger van de overheid. Stevenen we met deze wet af op een nieuwe toeslagenaffaire? Hoe voorkomen we dat burgers verkeerd geregistreerd staan in vhet weer mis gaat?

Dinsdag 29 juni 20:00 uur | Voorkom een tweede toeslagenaffaire

De Raad voor het Openbaar bestuur (ROB), een belangrijk adviesorgaan voor het openbaar bestuur in Nederland, concludeert in een nieuw adviesrapport dat er bij de overheid vaker sprake is van onkunde dan van onwil. Dit zou een ‘verantwoordingskloof’ in de hand werken. De overheid verzamelt en gebruikt veel gegevens zonder daar publiekelijk verantwoording voor af te leggen. Dit vergroot de kans op discriminatie aanzienlijk. Hoe kan deze ‘verantwoordingskloof’ worden gedicht?

Met o.a. de ROB, Marietje Schaake, Reijer Passchier, Lisa van Ginneken en Lisanne Maatman zetten we stappen in de goede richting en zoeken we naar concrete oplossingen (en verantwoordelijke partijen) voor het voorkomen van nieuwe slachtoffers.

Dit programma is de eerste aflevering van een drieluik over het gezag van de Nederlandse overheid. De eerstvolgende aflevering is op 6 juli: Een overheid zonder gezag.

Sprekers
Marietje Schaake is internet- en privacyexpert. Tot 2019 was ze lid van het Europees Parlement namens D66. Schaake is docent en directeur internationaal beleid bij het Cyber Policy Center aan Stanford University. Daarnaast schrijft ze columns voor, onder andere, NRC Handelsblad en Financial Times.

Reijer Passchier werkt als UD staatsrecht voor de Open Universiteit en de Universiteit Leiden. Eerder was hij verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Tilburg University en de University of Texas at Austin. Onlangs verscheen zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtsstaat bij Boom Juridisch.

Lisa van Ginneken is Tweede Kamerlid voor D66. Haar portefeuille omvat ICT & privacy, Digitale overheid, Inlichtingendiensten, Personen- & Familierecht en Identiteit.
Lisanne Maatman is Lead Conversie Specialist binnen het Data & Intelligence team van Dept. Ze werkt als consultant en helpt organisaties om beter gebruik te maken van data wanneer zij hun websites, apps of digitale reclame maken. Haar missie is dat data op een verantwoorde manier wordt gebruikt zodat organisaties betere keuzes maken en consumenten betere digitale producten krijgen.

Martiene Branderhorst is sinds oktober 2016 gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Den Haag en ROB-raadslid. Daarvoor heeft zij zowel binnen het openbaar bestuur (bij het rijk, de provincie en de gemeente), als in de zorg en het onderwijs, verschillende functies vervuld op het gebied van beleid, toezicht, uitvoering en management.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht