Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Twente

Uitval communicatie in Caribisch Nederland geen verrassing

De Universiteit Twente deed recentelijk, samen met de Universiteit van Curaçao en Saxion Hogeschool, onderzoek  naar de effectiviteit en kwaliteit van de communicatie-en alarmeringsmiddelen op Caribisch Nederland.

Het onderzoek, dat plaatsvond in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), werd afgerond vlak voordat de orkanen Irma en Maria het Caribisch gebied troffen. Conclusie is dat de communicatiemiddelen op Bonaire, St. Eustatius en Saba redelijk functioneren, maar dat communicatie niet op alle plekken en onder alle omstandigheden kan worden gegarandeerd. Tijdens rampen en crises ontstaan er mogelijk problemen met de operationele communicatie- en informatiedeling.

Onderzoekers van de Universiteit van Curaçao bezochten alle locaties in Caribisch Nederland en spraken met de verschillende stakeholders en deden onderzoek naar de huidige stand van zaken op Saba, St. Eustatius en Bonaire. Het onderzoek ging in op de effectiviteit en kwaliteit van de beschikbare communicatiemiddelen, zoals noodnummers, mobiele en vaste telefoons, portofoons, mobilofoons, marifoons, satellietmiddelen, televisie, radio en sociale media. Effectiviteit en kwaliteit werd daarbij verder geoperationaliseerd in termen van dekking, bereik, bereikbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, back-up voorzieningen en capaciteit.

Kwetsbaarheden

Qua bereikbaarheid en betrouwbaarheid gaven enkele hulpdiensten bijvoorbeeld aan dat er sprake is van (deels) verouderde apparatuur. Tevens zijn er twijfels rondom de staat van onderhoud en de orkaanbestendigheid van masten, de back-up voorzieningen en de tijdsduur waarvoor noodstroomvoorzieningen moeten kunnen functioneren op kritische locaties. Geconstateerde kwetsbaarheden hebben niet alleen een technische achtergrond, maar hebben ook te maken met geografische omstandigheden en het kleinschalige karakter van de eilanden. Daarnaast zijn er dilemma’s in de besluitvorming, zoals de afweging tussen economische belangen van de telecomsector en het borgen van veiligheidsbelangen.

Aanbevelingen

Het rapport biedt een aantal praktische oplossingen en tien concrete aanbevelingen die bijdragen aan de effectiviteit van de communicatiemiddelen in Caribisch Nederland. Een aantal technische maatregelen kan op korte termijn genomen worden, andere maatregelen kosten meer tijd en afstemming. Irna van der Molen (Universiteit Twente): “Het is goed om bij momenten van herziening (bijvoorbeeld van contracten), bij verlenging (van concessies of vergunningen), bij herijking van wet- en regelgeving of bij het nemen van nieuwe maatregelen, en na een ramp zoals na de orkanen Irma en Maria, goed te onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor het beter borgen van het veiligheidsbelang.”

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht