Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Tilburg

Waarom het verspreiden van nieuwe ideeën vaak niet lukt

PERSBERICHT 1 november 2017 – Wanneer zijn creatieve ideeën zowel nieuw als nuttig? Doorgaans zien we alleen de succesverhalen, waardoor het moeilijk is om te concluderen of nieuwe ideeën doorgaans ook écht nuttiger zijn dan ideeën die een meer marginale vernieuwing omvatten. Recent onderzoek laat zien dat niet zozeer de nuttigheid als wel sociale factoren bepalen of nieuwe ideeën succesvol zijn.

Sociale factoren

Als nieuwe ideeën bijvoorbeeld voortkomen uit de elite, uit de eigen lokale omgeving of wanneer er weinig andere nieuwe ideeën in de omloop zijn, dan is de kans groter dat ze gebruikt gaan worden. Voldoe je niet aan die criteria, dan is er kans dat jouw creatieve idee niet opgepakt gaat worden, hoe nuttig en nieuw je idee ook is.

Die conclusies trekt promovendus Richard Haans op basis van zijn promotieonderzoek binnen de Nederlandse creatieve sector en de academische wereld. Haans maakte in zijn onderzoek gebruik van een innovatieve onderzoeksmethode om grootschalige tekstverzamelingen te analyseren en om op deze manier daadwerkelijk innovatieve ideeën te identificeren, los van de eigenschappen van de producenten en zonder alleen naar de succesverhalen te kijken.

Innovatief en impactvol wetenschappelijk onderzoek

Zo blijkt uit een van zijn studies dat nieuwe onderzoeksonderwerpen in de wetenschap alleen maar succesvol zijn, wanneer deze worden geïntroduceerd door wetenschappers die verbonden zijn aan een van de wereldwijde topuniversiteiten.

“Omdat je in de wetenschap vooral afgerekend wordt op hoe innovatief en impactvol je ideeën zijn, lijkt het er dus op dat het erg moeilijk is om door te breken tot de wereldtop, tenzij je al bij een prestigieuze instelling zit,” concludeert Haans op basis van deze studie. Hij pleit daarom dan ook voor een verandering in het academische systeem, waarin minder de nadruk komt te liggen op het introduceren van vooral nieuwe ideeën, maar ook op het repliceren en samenbrengen van reeds bestaande ideeën. “Uit mijn onderzoek komt namelijk ook naar voren dat de verschillen tussen de top en alles daarbuiten minder sterk zijn voor artikelen die bestaande ideeën op een nieuwe manier proberen te combineren,” aldus Haans. “Zulk meer ‘incrementeel’ onderzoek is daarom niet per se slechter – er zijn namelijk meerdere wegen die naar creatief werk kunnen leiden.”

Richard Haans (1991) behaalde zijn BA International Business Administration en zijn MSc Organization and Strategy aan Tilburg University. Van 2014 – 2017 werkte hij in Tilburg University aan zijn proefschrift. Sinds juni 2017 is Haans werkzaam als universitair docent aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, Rotterdam. Hij doet daar onderzoek naar de verspreiding van nieuwe ideeën en ongebruikelijk gedrag door ondernemers en bedrijven, en geeft onderwijs op het gebied van strategisch management, ondernemerschap en onderzoekmethoden.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht