-

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel online kansspelen

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag positief beslist over het wetsvoorstel online kansspelen. Dit wetsvoorstel zal de basis vormen voor de uitgifte van vergunningen voor online kansspelen in 2015. Het wetsvoorstel is inmiddels voor advies naar de Raad van State gestuurd en zal naar verwachting voor het zomerreces bij de Tweede Kamer worden ingediend. Op dat moment wordt de inhoud pas openbaar.

Belangrijke elementen uit het concept wetsvoorstel dat vorige zomer werd geconsulteerd zijn gehandhaafd. Zo komt er een onbeperkt aantal vergunningen. Ondanks veel kritiek is de bevoegdheid tot het opleggen van een blokkadeverplichting voor internet providers en payment providers gehandhaafd. Daarnaast zal een centraal register komen ter uitsluiting van deelname aan kansspelen.

Volgens de voorgenomen planning kunnen aanvragen voor vergunningen voor online kansspelen ergens in de tweede helft van 2015 worden ingediend. De vergunningen zullen tegelijkertijd worden uitgegeven, zodat marktpartijen gelijktijdig de markt kunnen betreden.

Loterijen
De brief over de hervorming van het loterijstelsel zal ook voor het zomerreces aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Zodoende kunnen het wetsvoorstel en de loterijbrief door het parlement in samenhang worden beschouwd. Volgens het huidige regeerakkoord worden de bestaande vergunningen voor loterijen per 2015 niet meer onderhands gegund, maar door middel van een transparante procedure, zoals een veiling of een ‘beauty contest’. Dit geldt ook voor de vergunning van de Staatsloterij.

Consultatie lagere wetgeving
De lagere wetgeving zal volgens de huidige planning eveneens halverwege dit jaar ter consultatie aan de markt worden voorgelegd. Zodoende zal er in de loop van dit jaar een goed beeld ontstaan van de toekomstige regulering voor kansspelen. Markpartijen die in Nederland een vergunning willen aanvragen doen er verstandig aan om zich te gaan voorbereiden.

Kansspelautoriteit
In de tussentijd zal de kansspelautoriteit (KSA) meer van zich laten horen. De afgelopen week publiceerde de KSA aanvullende informatie over de aanpak van handhaving op haar website. Dit op het moment dat er ook door het kamerlid Mei Li Vos over dit onderwerp vragen zijn gesteld. Een groot deel van de informatie was – ook voor de Tweede Kamer – al beschikbaar op de website van de KSA. De KSA bracht in juni 2012 de criteria die de prioritering bij handhaving bepalen naar buiten.

De prioriteringscriteria luiden sindsdien als volgt:

  • een kansspelwebsite mag geen .nl hebben en/of;
  • een kansspelwebsite mag niet in de Nederlandse taal te raadplegen zijn en/of;
  • er mag geen reclame gemaakt worden via radio, televisie en/of geprinte media gericht op de Nederlandse markt.

Websites die voldoen aan de prioriteringscriteria worden nog steeds als eerste aangepakt. Overigens blijkt uit de boete van 150.000 euro, die eind 2013 werd opgelegd aan de aanbieders van Casino.com, dat niet alleen websites met een .nl extensie worden beboet.

Aanschrijving voor beboeting
Volgens het huidige beleid worden marktpartijen eerst aangeschreven om hun website en/of reclamebeleid binnen een redelijke termijn aan te passen, zodat deze niet meer op de Nederlandse markt is gericht. Als een aanbieder binnen die termijn niet adequaat handelt, zal de KSA tot handhaving overgaan.

Inmiddels zijn er twee boetes opgelegd van 100.000 euro (Globalstars) en de eerder genoemde boete van 150.000 euro. In de veel gestelde vragen benadrukt de KSA dat online aanbieders geen afspraken met haar kunnen maken om niet aangepakt te worden. Er lopen op dit moment een aantal handhavingsonderzoeken. De KSA zal zodoende naar verwacht nog van zich laten horen. Compliance is geen wassen neus.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond