-

Nieuwe gedragscode promotionele kansspelen per 1 januari 2014

De wijziging van de Gedragscode promotionele kansspelen is een feit. De nieuwe Gedragscode geldt met ingang van 1 januari 2014. Marktpartijen hebben dus korte tijd om aanpassingen in hun spelvoorwaarden door te voeren.

Afgelopen augustus is er een concept van de gewijzigde Gedragscode aan een aantal marktpartijen voor een reactie voorgelegd. Op een paar punten is de Gedragscode naar aanleiding daarvan aangepast. Zo is de voorgenomen uitbreiding van het begrip aanbieder naar ook degene die de deelname aan een promotioneel kansspel bevordert terecht geschrapt.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Het toestemmingsvereiste voor deelname geldt straks voor alle minderjarigen, nu is dat tot 16 jaar.
  • Het tarief voor de communicatiekosten wordt verlaagd naar maximaal 0,45 ct. Deze limiet zal ook voor kleine kansspelen gelden.
  • Het organiseren van een kansspel met als “enkele” doel om daarmee persoonsgegevens te verzamelen voldoet niet aan de Gedragscode. In de consultatie hebben marktpartijen naar voren gebracht dat om de winnaar aan te wijzen persoonsgegevens verzameld moeten worden. In reactie daarop is het woord “enkele” in de toelichting toegevoegd.
  • Volgens het nieuwe eerste lid van artikel 5 bevat de oproep tot deelname aan een promotioneel kansspel de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie.
  • Het maximaal aantal trekkingen per jaar gaat omhoog van 13 naar 20.
  • De totale waarde van het prijzenpakket moet vooraf bekend zijn.
  • Alle prijzen waar deelnemers recht op hebben worden uitgekeerd.
  • De spelvoorwaarden mogen niet tijdens de looptijd ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. Dit punt wordt niet toegelicht. De voorwaarden moeten gratis en eenvoudig te raadplegen te zijn.
  • Als een klacht bij de aanbieder over de naleving van de Gedragscode niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (“KSA”). Naar aanleiding van de consultatie is toegelicht dat een klacht deugdelijk gemotiveerd moet worden.
  • Introductie informatieplicht aanbieder over o.a. communicatiekosten, de aanwijzing van de winnaars en overzicht uitgekeerde prijzen aan de KSA. Dergelijke informatie kan echter ook op basis van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht worden opgevraagd.

Een aantal van de wijzigingen zal in de praktijk tot vragen leiden. De Gedragscode zal overigens weer gewijzigd worden bij de komende wijziging van de Wet op de Kansspelen voor kansspelen op afstand. Wellicht dat de Gedragscode dan een heldere wettelijke basis krijgt. Op dit moment is deze onduidelijk. Dat heeft het Ministerie echter niet weerhouden om de Gedragscode te wijzigen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond