-

Opletten geblazen met online BTW-kortingsacties

Onlangs heeft de Reclame Code Commissie (RCC) zich – naar aanleiding van een klacht –  gebogen over de“BTW Vrij Markt-actie” van Praxis. Met de belofte dat je “deze week bij Praxis geen BTW op heel veel producten betaalt” in een tv-commercial, probeerde Praxis meer klanten naar zijn winkels te trekken. De tekst “geen BTW” verschijnt ook in beeld bij het noemen en tonen van verschillende productgroepen waarop de actie van toepassing is. Tevens wordt gemeld dat de actievoorwaarden op www.praxis.nl zijn te vinden.

Bij de RCC wordt geklaagd dat de commercial suggereert dat men 21 procent korting krijgt. Bij de kassa blijkt de korting echter achttien procent te zijn. De RCC acht de reclame misleidend.

Vooraf moet Praxis de goede afloop van de procedure bij de RCC met veel vertrouwen tegemoet hebben gezien.  Op 6 maart 2013 oordeelde de RCC nog dat de “21% BTW weg ermee” actie van Media Markt wel is toegestaan. Ook daar werd bij de RCC over geklaagd.  De mededeling van Media Markt zou misleidend zijn, omdat daarmee in strijd met de waarheid wordt gesuggereerd dat de consument geen BTW betaalt. Dit terwijl Media Markt op grond van de Wet op de omzetbelasting verplicht is 21 procent BTW af te dragen.

De RCC stelt voorop dat in de televisiecommercial niet wordt gesteld of gesuggereerd dat de Media Markt gedurende de BTW-actie niet de wettelijk verplichte BTW afdraagt. De RCC acht voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de mededeling “Media Markt betaalt voor u de BTW” betekent dat Media Markt gedurende de actie het BTW-gedeelte dat is begrepen in de buiten de actieperiode geldende verkoopprijs van producten, voor haar rekening neemt. De korting bedraagt dus 21/121e = 17,35% van de normale verkoopprijs.

Gesterkt door de beslissing van de RCC over de uitlating van Media Markt,  stelt Praxis dat met zijn de commercial niet de suggestie wordt gewekt dat 21% korting wordt gegeven. Praxis maakt slechts duidelijk dat in de betreffende week geen BTW hoeft te worden betaald op heel veel producten.

Wat Praxis betreft is het duidelijk dat Praxis de BTW afdracht voor haar rekening neemt en de consument dus slechts de bruto-verkoopprijs van het product hoeft te betalen. Dit komt neer op een korting van 17,35 procent. Praxis heeft dit voordeel afgerond naar 18 procent. Deze rekenmethode wordt op de website uitgelegd en het rekenmodel is bij alle kassa’s en de servicedesk in de vestigingen geplaatst.

Verassend genoeg – en haaks op haar eerdere uitspraak in de Media Markt zaak – is de RCC het oneens met het standpunt van Praxis. De uiting: “deze week betaal je bij Praxis geen BTW op heel veel producten”, zal bij de gemiddelde consument de verwachting wekken dat zij een product met 21 procent korting op de verkoopprijs kan aanschaffen.

Het voorgaande impliceert dat de consument moet worden geïnformeerd over de wijze waarop de actie moet worden uitgelegd. Dit om te voorkomen dat bij hem onjuiste verwachtingen worden gewekt omtrent het voordeel waarop hij op grond van de actie recht heeft.

Deze informatie is volgens de RCC essentieel. Het gaat immers om de hoogte van het voordeel en daarmee om de prijs die de consument uiteindelijk dient te betalen. Nu in de uiting dergelijke informatie ontbreekt, is deze misleidend. De enkele verwijzing in de uiting naar de actievoorwaarden leidt niet tot een ander oordeel. Voor essentiële informatie kan immers niet worden volstaan met een enkele verwijzing naar voorwaarden die elders kunnen worden geraadpleegd, aldus de RCC.

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond