Deel dit artikel
-

Grootgebruikers telecom willen deltaplan 5G

De eerste ronde van de 5G-veiling is net achter de rug en de telecomoperators hebben hun 5G-netwerken recent geactiveerd. Toch staat nu al vast dat de Nederlandse industrie op het gebied van 5G niet de voortrekkersrol vervult die wenselijk is. Amerika en Azië hebben dat beter en efficiënter aangepakt en lopen voorop qua innovatie. Petra Claessen, CEO van BTG, de Nederlandse Vereniging van IT & Telecommunicatie Grootgebruikers, vindt dat Nederland een vroege start met 5G moet maken.

Nu de 5G-netwerken en -locaties langzamerhand zichtbaar worden, is het belangrijk onze blik nu al te richten op het belang van 6G-netwerken voor de toekomst van de Nederlandse economie. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen overheden, onderwijs en het bedrijfsleven,

Claessen oppert om een lijst van krachtige kerntechnologieën op te stellen die essentieel zijn voor het succes van de digitale samenleving en 6G in het bijzonder.

In de fabriek van de toekomst is 5G onmisbaar voor de communicatie met de machines in de productiestraat en daarmee voor de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie. Ook remote sensoren, voertuigen en andere verbonden systemen zijn gebaat bij een goed werkend 5G-netwerk met landelijke dekking. Niet alleen de industrie, het transport en de logistiek, maar ook publieke instellingen zoals ziekenhuizen zijn meer dan ooit afhankelijk van betrouwbare breedbandverbindingen die altijd werken. Daar moet meer oog voor zijn, zegt de gebruikersorganisatie.

Een voortrekkersrol bij de ontwikkeling en introductie van 6G is een absolute noodzaak om een vooraanstaande rol te spelen in de industriële IT.

Samenwerken binnen de EU en met de Verenigde Staten, Japan en China staat dan hoog op de agenda, zegt Claessen: ‘De situatie in Nederland wijkt af van de trends elders in Europa. Wij hebben als enig EU-land nog geen minister van digitale zaken. Zo’n rol is cruciaal, want de overheid moet sturing geven aan het proces. Vakspecialisten kunnen de overheid helpen bij het maken van de juiste keuzes en het realiseren van de juiste investeringen.’

Een belangrijk speerpunt in deze opgave is het hele spectrumbeleid. Hoe wordt de schaarse etherruimte strategisch verdeeld en worden de maatschappelijke belangen maximaal zekergesteld?

De COVID-19 pandemie maakt duidelijk dat een opschaling uiterst noodzakelijk is om de maatschappij draaiende te houden. Daarbij is de sturing van een krachtige overheid van essentieel belang.

Nederland kent overigs al wel voorbeelden van een succesvolle regionale visie op de inzet van 5G, zoals het 5Groningen-project.

Maar andere landen zijn al verder. BTG wil daarom een deltaplan voor de digitale infrastructuur van ons land opstellen, samen met een aantal belangen- en brancheverenigingen en de overheid.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond