Deel dit artikel
-

Bijna 8 op 10 Vlamingen kopen online

Het aandeel van de Vlaamse bevolking van 16 tot 74 jaar dat in het voorbije jaar goederen of diensten voor privégebruik aankocht of bestelde via een website of via een app, lag in 2020 op 77 procent. Dat aandeel steeg sterk in de afgelopen jaren. In 2005 kocht of bestelde 16 procent van de Vlamingen online. Ook in de voorbije twee jaren was er een sterke stijging, meldt Statistiek Vlaanderen (de Vlaamse CBS).

In 2020 kocht 69 procent van de Vlamingen tijdens de drie maanden voorafgaand aan de bevraging online. Dat is een duidelijke toename tegenover 2019 (60 procent) en bijna een verdubbeling sinds 2012. Het aandeel van de burgers dat eerder sporadisch online koopt, neemt tegelijkertijd af.

Het aandeel burgers dat in het voorbije jaar een onlineaankoop deed, varieert naar leeftijd, opleiding, gezinsinkomen en geslacht.

55- tot 74-jarigen kopen minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen. Online kopen neemt toe met het onderwijsniveau en met het inkomen. Mannen kopen ook vaker online dan vrouwen.

Onlineaankopen worden vooral gedaan bij Belgische verkopers en bij verkopers uit andere EU-landen. In 2020 deed 59 procent van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar een onlineaankoop bij een Belgische verkoper. 45 procent deed een aankoop bij een verkoper uit een ander Europees land en 9 procent bij een verkoper uit een niet-Europees land.

In 2020 lag het aandeel burgers dat tijdens het voorbije jaar online kocht of bestelde hoger in het Vlaamse Gewest (77%) dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (68%) en het Waalse Gewest (67%).

Het Vlaamse aandeel ligt hoger dan het EU-gemiddelde van 64 porocent. In Denemarken en Nederland kocht of bestelde 87 tot 89 procent van de burgers het voorbije jaar online.

Foto Pixabay

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond