Deel dit artikel
-

Bol.com mocht digitale aanbieder software afsluiten

Bol.com heeft een aanbieder van digitale software vorig jaar afgesloten na klachten over licenties. Tresbizz wilde nog zeker zes maanden producten via bol.com kunnen leveren omdat het 35.000 euro schade zou hebben geleden. De rechter heeft de vorderingen afgewezen.

Vanaf 2013 experimenteerde bol.com met producten die als download (met activatiecode) worden aangeboden. Dat jaar heeft ook Tresbizz, samen met andere bedrijven, zich als zakelijke verkoper bij bol.com aangemeld. Het bood vanaf dat moment zowel fysieke als digitale softwareproducten via het Plaza Platform aan.

In augustus 2015 kreeg Tresbizz te horen dat bol.com virtuele producten louter nog zelf zou aanbieden. Dezelfde afweging maakte het bedrijf eerder ook bij de verkoop van e-books. Uiteindelijk werd de verkoop van alle producten van Tresbizz (tijdelijk) offline gezet.

Uit het vonnis blijkt dat gedoe met activatiecodes de belangrijkste reden is geweest om te stoppen met de verkoop van software door derden. Tresbizz paste volgens bol.com geen volledige controle toe op de ontvangen codes voordat deze aan consumenten werd geleverd. Ook bleken er via verkopers bij bol.com illegale codes of niet voor de verkoop bestemde schoollicenties in omloop te zijn, wat resulteerde in negatieve publiciteit. Microsoft adviseerde in een van de publicaties over Tresbizz: ‘Ook wegblijven’.

Ook al heeft bol.com de verkoop van fysieke producten weer in gang gezet, Tresbizz wilde een een termijn van zes maanden alvorens haar digitale producten ‘offline’ te zetten. Volgens Tresbizz handelde bol.com in strijd met zijn eigen voorwaarden.

De voorzieningenrechter oordeelt: ‘Hoe nadelig deze beslissing ook is voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten van Tresbizz, in deze procedure is niet aannemelijk geworden dat dit handelen van bol.com in strijd is met de (gebruikersvoorwaarden van de) tussen partijen gesloten overeenkomst of dat het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat bol.com op de daarin genoemde bevoegdheden een beroep heeft gedaan.’

De rechter constateert dat de goede naam van bol.com en aan haar gelieerde bedrijven (derden) in het spel was. In artikel 13 van de gebruikersvoorwaarden wordt dat ook expliciet als reden genoemd voor het blokkeren van een verkoopaccount van een zakelijk verkoper.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond