Deel dit artikel
-

Consument ziet kansen voor digitale verzekeringsvormen

Nederlandse consumenten hebben grote interesse voor digitaal gedreven verzekeringsproducten en –diensten. Vooral als het gaat om verzekeringen die op specifiek gebruik of gedrag gebaseerd zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Insurance in a digital world van Deloitte Digital.

Deloitte vroeg 900 Nederlandse consumenten naar hun bereidheid om digitale verzekeringsdiensten af te nemen. Het merendeel blijkt geïnteresseerd in op gebruik- en gedrag gebaseerde verzekeringsproducten en diensten.

Het gebruik van bijvoorbeeld telematics om het rijgedrag van consumenten te monitoren en op basis daarvan een korting op de autoverzekering te geven, heeft een sterke groeipotentie in Nederland. Zo geeft een derde van de consumenten aan hiervoor wel een gps monitoringsapparaat in hun auto te willen hebben. En 65 procent is zelfs bereid zijn of haar rijgedrag aan te passen voor een financiële beloning.

De Nederlandse consument staat ook positief tegenover een uitbreiding van mobiele diensten van verzekeraars, zoals het via mobiel inkijken van verzekeringsvoorwaarden of het indienen van claims.

Een andere mogelijkheid is het analyseren van data over risico’s en eerder ingediende claims, zodat een risicoprofiel gemaakt worden met een bijbehorende verzekering. Zo zou 48 procent van de consumenten van de verzekeraar wel een dashboard willen dat de persoonlijke risico’s ten aanzien van inbraak of brand inzichtelijk maakt.

Bij veel van de nieuwe digitale verzekeringsdiensten is meer persoonlijke data benodigd dan bij de huidige traditionele verzekeringen het geval is. Uit het onderzoek van Deloitte komt naar voren dat een significante groep zich zorgen maakt over privacy. Anderzijds zegt 45 procent wel algemene persoonlijke data te willen delen met verzekeraars.

Cyberverzekeringen

Ook de markt voor cyberverzekeringen trekt aan: deze groeit van 2,5 miljard dollar aan jaarlijkse premies in 2015 naar 7,5 miljard in 2020, blijkt uit het deze week verschenen rapport Insurance 2020 & beyond: reaping the dividends of cyber resilience van PwC.

Cyberpolissen bieden volop kansen voor omzetgroei, maar dan moeten verzekeraars wel het scepticisme over de waarde van deze polissen wegnemen, aldus het rapport.

Steeds meer bedrijven en instellingen dekken zich in tegen financiële risico’s als gevolg van verlies van persoonsgegevens of bedrijfsinformatie, boetes en gederfde inkomsten door cyberaanvallen. In 2014 vonden er wereldwijd gemiddeld 100.000 incidenten per dag plaats.

PwC ziet de aandacht voor het indekken tegen schadelijke cyberaanvallen in rap tempo toenemen binnen bestuurskamers. Toch laten verzekeraars het marktpotentieel nog onbenut. Veruit de meeste cyberpolissen worden in de Verenigde Staten verkocht. Nederlandse bedrijven scoren bijzonder laag als het gaat om het verzekeren van cyberrisico’s. In Europa steeg het aantal bedrijven met een cyberverzekering het afgelopen jaar van 45 naar 51 procent. In Nederland ligt het percentage slechts op dertig procent.

Het ontwikkelen van cyberverzekeringen brengt complexe vraagstukken met zich mee voor verzekeraars. Zo is de materiële schade van een cyberincident vaak moeilijk vast te stellen. Ook twijfelen veel ondernemingen over de waarde van een cyberverzekering door de veelal relatief hoge premies in combinatie met opgelegde uitkeringslimieten, preventievereisten en rigide restricties bij het claimen van schade.

PwC adviseert verzekeraars, herverzekeraars en brokers om actief de cybermarkt te benaderen door:
1.    te werken aan geloofwaardigheid en volwassenheid van hun eigen cyber risicomanagement;
2.    robuuste modellering van risico’s en mogelijke verliezen om beter begrip te krijgen van continu veranderende cyberdreigingen en daarmee ook het vertrouwen te krijgen om toe te treden tot de cyberverzekeringsmarkt;
3.    het vinden van partners en sluiten van samenwerkingsverbanden met technologie- en cyber intelligence bedrijven en door gegevens uit te wisselen met andere verzekeraars;
4.    de polisdekking afhankelijk te maken van diepgaande analyses van de kwetsbaarheden bij verzekerden en concrete afspraken te maken over hoe om te gaan met cyberincidenten;
5.    het continu evalueren en updaten van polissen in lijn met de nieuwste cyberbedreigingen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond