Deel dit artikel
-

Ruim 2000 bedrijven de dupe van ransomware

Ruim 2000 bedrijven met minstens twee werkzame personen zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met behulp van gijzelsoftware (ransomware). Gemiddeld betaalde 11 procent losgeld om weer toegang te krijgen tot de bedrijfsgegevens, 38 procent gaf aan dat er andere kosten zijn gemaakt. Daarnaast kregen 4000 zzp’ers te maken met datagijzeling, maar zij betaalden nauwelijks losgeld. Dat meldt het CBS in de Cybersecuritymonitor 2022.

Bij een aanval met gijzelsoftware worden de ICT-systemen van een bedrijf of particulier geïnfecteerd met een computerprogramma dat de gegevens in het systeem versleutelt. Die zijn daarna niet meer toegankelijk voor de getroffenen. Door betaling van losgeld (ransom) is de versleuteling op te heffen.

Verhoudingsgewijs zijn grote bedrijven vaker slachtoffer dan kleine: 4 procent van de bedrijven met 250 of meer werkzame personen <toelichting> kreeg in 2021 te maken met datagijzeling, tegen 0,5 procent van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Zzp’ers vormden met 4000 getroffenen in absolute zin de grootste groep

Van de getroffen kleine bedrijven (met 2 tot 10 werkzame personen) betaalde een rrelatief groot deel losgeld (14 procent). Bij grote bedrijven (met 250 of meer werkzame personen) ging het om ruim 4 procent. Overigens heeft betaling lang niet altijd het verlangde resultaat. In meer dan de helft van de gevallen werden de bedrijfsgegevens niet of maar gedeeltelijk vrijgegeven. Dit kwam vooral voor bij de kleine bedrijven.

In meer dan de helft van de betalingen bedraagt het losgeld meer dan de helft van de jaaromzet van het bedrijf. Dit hangt samen met het feit dat het voornamelijk kleine bedrijven zijn die losgeld betalen. Zij zetten over het algemeen minder om, zodat het losgeld als percentage van de omzet hoger uitvalt. Na zzp’ers, die nagenoeg nooit losgeld betalen, betalen bedrijven met 250 of meer werknemers in dienst het minst vaak. Bij 1 op de 4 grote bedrijven die losgeld betalen, gaat het om 1 tot 2 procent van de omzet.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond