Bij het Institute for Computing and Information Sciences (ICIS) van de universiteit gaat Mühleisen onderzoek doen naar de architectuur en het ontwerp van analytische datamanagementsystemen. 'Die systemen zijn cruciale onderdelen van moderne data-driven toepassingen, en de ontwikkeling ervan is cruciaal om grip te krijgen op de grote vragen van onze digitale samenleving. Met ons onderzoek willen we universeel bruikbare software artefacten creëren die de manier veranderen waarop datasystemen in de echte wereld werken.’