Deel dit artikel
-

Het einde van klassikaal leren

E-learning, online education, distance learning en de virtuele academie. Allemaal komt het op hetzelfde neer: kennis overdragen met behulp van communicatie- en webtechnologieën voor educatieve doelen. Simpel gezegd: leren via internet.

Leren op afstand is nieuw en biedt gigantische mogelijkheden. Denk je eens in hoeveel meer leermogelijkheden er in een online context zijn. Voor iedere student is het mogelijk de opleiding specifiek naar zijn leef- en leersituatie aan te passen. Dat wil zeggen aanpassingen naar zijn interessegebied, naar zijn leersnelheid, naar zijn taal, naar zijn leeromgeving (thuis, werk, elders). Overal kan hij leren tegen lage kosten.

Een full time leraar is niet meer nodig. Deze kan volstaan met een aangekondigde forumsessie via het internet met de student. Onderwijs kan dus veel goedkoper en efficiënter. Studenten die niet geïnteresseerd zijn haken af en alleen gemotiveerde mensen blijven over. Dat willen we toch?

Waarom zullen we beginnen aan E-learning? Daarvoor zijn een aantal heel interessante redenen te noemen. Vergeet echter niet dat de internetbranche groot is geworden door enthousiasme. Vaak mooie beloften, die niet waargemaakt werden. Daarom is het verstandig ook de nadelen van E-learning te onderkennen.

Ten eerste is direct en emotioneel contact niet of nauwelijks mogelijk. Op afstand en via de pc emoties tonen is toch wat anders dan elkaar aanraken of eens boos naar elkaar kijken of roepen, zoals de leraar dat kan. Ten tweede is het afhaken tijdens een cursus net zo makkelijk als het inschrijven. Er is niemand die controleert of je online aanwezig bent. Tenzij je via videoconferencing een presentatie moet geven voor de rest van de 'virtuele' klas. Vaak blijft het bij een-richtingsverkeer van de informatiebron, zoals Harvard doet met presentaties die men online beschikbaar stelt, naar de ontvanger van deze informatie. De student.
Vervolgens blijkt uit statistieken dat de helft van de studenten daadwerkelijk afhaakt. Dit betekent dat uitsluitend de categorie geïnteresseerde en gemotiveerde studenten overblijft. Of dat ook de beste mensen zijn, valt te betwijfelen. Ook blijkt dat studenten slecht 'alleen' achter de pc kunnen gaan zitten en hun 'studiekost' tot zich nemen. Het wordt dan al snel saai en de motivatie neemt af. Een oplossing kan gezocht worden in gezamenlijk groepswerk wat via het internet wordt gedaan.
Tenslotte het minst onbelangrijke nadeel, iedereen moet voorzien zijn van een computer met enig geavanceerde techniek, waarmee online conferencing mogelijk moet zijn. Uiteraard vraag dit naast het 'virtuele lesgeld' ook een investering van de student. Indien de laatste barriere is overbrugd, kent E-learning ook een hele positieve kant van de medaille waar u en ik als werkende mens meer voordelen van hebben.

E-learning zorg voor de mogelijkheid dat we kunnen leren in ons eigen tempo. Het geeft tevens de mogelijkheid studenten die trager leren, vragen te stellen aan andere en snellere studenten. Ook kunnen zij zich 'optrekken' aan het leertempo van andere studenten. Uiteraard bepaal je zelf wanneer je leert. De mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar een invulling te geven aan je studie bestaat nu. De stof zal getoetst worden op enkele centrale data in het jaar. Ook zullen de kosten lager zijn dan het huidige lesgeld. Let wel dat ik hier de aanschaf van de multimedia pc niet meereken. De besparing zit vooral in het minder gebruik van boeken, schriften en ander materiaal, maar ook de reiskosten zullen aanzienlijk lager liggen. Dat hoef ik u niet voor te rekenen, toch?

Vervolgens is het leren afwisselend en kan als 'onderbreking' van de dagelijkse activiteiten worden gezien. Je kunt op elk moment beginnen en ophouden. Tevens zal het leren ook als enerverend worden gezien. Je maakt nu (eindelijk) gebruik van een combinatie van spraak, tekst, beeld, geluid en design. Dat is iets anders dan het schoolbord, het krijt en verouderde sheets.
De leerprestaties kunnen verbeterd worden. Met name omdat het leerpad individueel is en wordt beheerd door smart databases die afgestemd zijn op jouw interesses en voorkeur. Je geeft aan op welke fronten jij wilt worden bijgeschoold en daar houden de databases rekening mee. Informatie is gelijk realtime beschikbaar en altijd actueel. Daarnaast is het ook mogelijk gebruik te maken van E-learning in combinatie met klassikale lessen. Zogenaamde 'terugkomdagen' zijn hier een voorbeeld van.

Het digitaliseren van educatie maakt leren in mijn beleving weer leuk! Belangrijke punten van aandacht zijn wel: de inhoud van de oefeningen, de techniek die vlekkeloos moet functioneren en de online ondersteuning die geboden moet worden door de aanbieder. Technisch is dit alles al mogelijk, waarop wachten we dan?

Kinderen zijn van nature gewend aan digitale media en zullen E-learning nog sneller beheersen. Zij zijn tenslotte groot gebracht met de Gameboy, Playstation en Nintendo? nu wij nog!

Ik heb er zin in, en u?

Deel dit bericht

17 Reacties

Dennis Jansen

Als ik dit artikel lees, wordt ik ziek bij de gedachte dat mijn kinderen later achter de PC dik worden en dichtslibben. Laat ze desnoods lopen naar een school 5 Km verder weg. Op dit moment steken er al tal van forums op die de huidige generatie kinderen bij de PC weg wil krijgen om meer aan lichaamsbeweging te doen. Als kinderen / leerlingen / studenten echt gemotiveerd zijn, doen ze ook aan sport en zullen ze zeker behoefte hebben aan sociale contacten. Ik zie deze vorm van E-learning meer als een naslagwerk c.q. goede ondersteuning bij de traditionele leerstof. Groeten, FOREST GROUP AUSTRALIA Dennis Jansen

Etto Planting

Het is al lang bekend dat leren meer resultaat heeft als er gebruik gemaakt wordt van veel verschillende mogelijkheden. Distance learning is weer zo'n extra mogelijkheid. Naast het contact op school, naast boeken of cd-roms nu ook dit sort contact erbij. Bovendien wordt door deze manier weer een aparte doelgroep aangesproken: de mensen die echt willen en veel zelfdiscipline kunnen opbrengen. Kortom E-learning als extra mogelijkheid verbreed het onderwijsaanbod.

Arno Lammers

Ik ben van mening dat e-learning niet het einde betekent van klassikaal leren. Waarom niet? Omdat e-learning niet wezenlijk anders zal zijn dan traditioneel leren. Het kunnen leren in eigen tempo, de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar invulling te geven aan je studie is zonder ICT ook mogelijk. Bovendien wil ik het ontbreken van sociale contacten benadrukken als belangrijk nadeel van elektronisch leren. Verder vind ik het erg optimistisch om te stellen dat technisch gezien alles mogelijk is. De techniek mag dan wel aanwezig zijn, maar het is nog lang niet zover dat smart databases een vast onderdeel uitmaken van de huidige ICT-maatschappij. Bovendien is de ontwikkeltijd van een opleiding die kan worden aangepast aan de specifieke leef- en leersituatie zeer hoog, waardoor de kosten niet gering zullen zijn. Deze kosten moeten worden terugverdiend, wat een negatief effect zal hebben op de prijs die een student zal moeten betalen voor de opleiding. Wat mij betreft moet de toegevoegde waarde van e-learning worden gezocht in combinatie met traditioneel leren. Ik kan me voorstellen dat hogescholen en universiteiten het internet gebruiken om lesmateriaal (readers, opdrachten, cases etc) te verspreiden. Studenten kunnen dan onafhankelijk van tijd en plaats deze informatie tot zich nemen. Kortom, internet zal het traditionele leerproces verder vormgeven, maar niet vervangen. En zo hoort het ook!

Johan

"Technisch is dit alles al mogelijk, waarop wachten we dan?" Eh, al ruim 10 jaar lang op geld?

Arent

Leren op afstand bestaat al tientallen jaren en voor effectieve lesmethoden voor afstandsleren is Internet echt geen must. De schriftelijke cursusinstituten bewijzen dat al jaren. Met andere woorden: E-Learning is niet nieuw, en de argumenten die worden aagesleept om iedereen ervan te overtuigen dat dit fenomeen de wereld gaat veranderen zijn ook in dit artikel weer eens ver naast de plank. Natuurlijk biedt online leren (veel meer nog dan schriftelijk leren) een oplossing voor sommige problemen die zich voordoen bij klassikaal leren. Ja, in sommige situaties is afstand een probleem, in andere situaties de capaciteit van docenten en in weer een ander geval de beschikbare tijd. Maar E-Learning biedt slechts in zeer zeldzame gevallen een oplossing voor alle problemen bij elkaar. En dan nog moet er een duidelijke afweging worden gemaakt of het probleemoplossend vermogen van E-Learning afweegt tegen de nadelen die het met zich meebrengt, zoals het gebrek aan sociale contacten en directe persoonlijke communicatie. Iemand iets leren betekent uitgaan van de student, en niet van de technologie. Voor sommige studenten zal afstandsleren veel meer toegevoegde waarde bieden dan voor anderen. In een groter geheel bezien zal dan ook blijken dat sommige onderwerpen beter geschikt zijn voor afstandsleren dan anderen. Dit artikel is weer een typisch voorbeeld van hoe we naarstig blijven proberen om 'oude' methoden geheel te vervangen door 'nieuwe' methoden, terwijl de (relatief zeer korte) Internet-geschiedenis ons al vele malen heeft geleerd dat het medium juist uitermate geschikt is om als ondersteunend middel te dienen bij het benadrukken en vergroten van de voordelen van traditionele manieren van werken. Vergeet de vraag van het één of het ander. Het is ook hier niet een 'of-of' maar een 'en-en' dat de voordelen maximaliseert.

Cindy Lammers

Vanaf vandaag moet er een verbod komen op ICT-deskundo's die allerlei e-ideeën rondbazuinen en – nog veel erger – snode e-plannen uitvoeren zonder noemenswaardige kennis van de mens. Okay, het internet is prachtig als vraagbaak en informatiebron, maar komen we op het onderwerp 'intermenselijk contact', dan zal het www het altijd afleggen tegen het elkaar kunnen zien, ruiken en voelen. Wij mensen zijn kuddedieren, zoeken elkaars gezelschap op, getuige de ontelbare kroegen, restaurants en evenementen als Dance Valley – swingen met 85.000 lotgenoten is nu eenmaal leuker dan in je eentje. En wie denkt dat onderwijs anno 2001 bestaat uit kennisoverdracht sec moet gauw terug naar de schoolbanken. Of het studentenleven in. Want als ergens het sociale leven van groot belang is, is het wel in de studententijd. De tijd waarin je op zoek gaat naar zingeving, wie je bent en wat je wilt in het leven. Niet alleen belangrijk dán maar ook voor de tijd dat je echt aan het arbeidsproces gaat deelnemen. En waar het accent steeds vaker ligt op EQ in plaats van IQ. Dus: samen naar dat college fietsen, naar de lessen toe, achteraf wat napraten, afspraken maken voor een biertje in de kroeg? Je wordt geconfronteerd met andere menselijke wezens en situaties waarin je je moet redden. Daar leer je van. De PC thuis – lekker veilig – leidt alleen maar tot eenzaamheid en afstomping. Nog twee voorbeelden: Chatten is leuk tot het moment dat je wel erg nieuwsgierig wordt naar wie er nou achter dat mailadres schuilgaat. Dan toch maar een écht rendez-vous arrangeren na al die anonieme virtuele ontmoetingen. En congressen mogen dan vaak tijd- en kostenrovend zijn, vervangen door videoconferencing worden ze niet. De meeste deelnemers komen juist vanwege de borrel, waar face-to-face de laatste vaknieuwtjes worden uitgewisseld of zaken worden gedaan. Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving, dat zullen we moeten accepteren, maar als het dan moet, dan wel graag met de mens (=gebruiker!) als uitgangspunt. Cindy LammersAdformatie

Rob Leidelmeijer

Wat mij opvalt in het artikel, maar ook in de reacties er op, is de veel gemaaktge fout om DOEL en MIDDEL met elkaar te verwarren. E-learning moet nooit een doel op zich zijn, maar slechts een middel om kennis (makkelijker, goedkoper, sneller, actueler, etc.) beschikbaar te maken voor een groter publiek.Volgens mij zullen we in de toekomst veel meer naar een "cafetaria" opleidingsstructuur gaan waarbij de student zelf bepaalt wat hij/zij wenst te leren (en wanneer en tot welk niveau). Dit zal eindelijk het archaische systeem van opgelegde studierichtingen met vaste roosters gaan vervangen. Ook ik denk dat het niet een kwestie van of-of is maar van en-en, hoewel ik wel van mening ben dat verdere ontwikkelingen in multimedia toepassingen de mogelijkheden voor "persoonlijke" uitwisseling via het internet sterk zullen vergroten. Ik denk bijvoorbeeld aan discussieklassen waarbij de deelnemende studenten verspreid zijn over meerder landen. Mooie en boeiende ontwikkelingen zolang we maar begrijpen dat internet hier alleen maar faciliteert en dat de werkelijke veranderingen moeten komen van de aanbieders van de opleidingen. Rob LeidelmeijerVisionair

Pepita

Bij het lezen van dit langdradige stuk vraag ik me af of ik de opstanding van de een of andere goeroe gemist heb. Na het kijken op http://www.schiphorst.com en http://www.hotcommerce.com ben ik gerust gesteld. Ik heb vooralsnog niets gemist. Maar bij leren lopen en rennen (vrij naar http://www.hotcommerce.nl) hoort ook af en toe eens vallen (en weten waar je heen gaat is misschien ook wel aardig), dus wellicht komt het allemaal nog goed en gaan we nog meer horen van Emiel Schiphorst.

Anne Harms

Alles electronisch? Mensen zijn toch van vlees en bloed? Het idee dat het gehele leven via het internet ingericht zal worden is ronduit beangstigend. Contacten onderhouden, boodschappen doen en dan ook nog studeren… De mens hoeft de deur niet meer uit en kwijnt straks nog weg achter de computer!

Remco Deelstra

E-learning levert in de toekomst een belangrijke bijdrage aan het onderwijs: er zal daadwerkelijk een verrijking plaatsvinden. Niettemin is het pad naar de gedroomde toekomst geplaveid met enthousiasme; laat realisme ons credo zijn. Teleleren zal het onderwijs in belangrijke mate kunnen aanvullen en ondersteunen op het gebied van samenwerking en onderwijs op maat. E-learning faciliteert nu en in de nabije toekomst samenwerken op afstand. Dit vindt plaats middels centraal beheer en toegankelijkheid van documenten, het aanbieden van discussieplatforms en een betrouwbare portal naar informatie. Wil samenwerking via internet daadwerkelijk efficiënt en effectief verlopen, dan is voorafgaand (en tussentijds) face-to-face contact echter noodzakelijk. Onderwijs-op-maat zal pas later doorbreken. Nu al is track en trace mogelijk, maar meestal ontbreekt de vaardigheid bij docenten om deze instrumenten correct in te zetten. Ook is vaak het onderwijs dat via teleleren wordt aangeboden niet geschikt voor onderwijs-op-maat. Inzet van standaarden (XML, IEEE, IMS of AICC) zal het onderwijs opdelen in kleinere eenheden. Voorlopig zal het onderwijs via teleleren echter nog als confectie product worden aangeboden. Daarnaast kan door E-learning een kostenbesparing voor onderwijsinstellingen en studenten worden gerealiseerd door informatie en ontmoetingen te verplaatsen van fysieke naar digitale ruimte. Tevens zal gebruik van standaarden onderwijsinhoud vrij maken van applicatie: dezelfde inzet zal een grotere doelgroep bereiken.Grootste kostenpost is momenteel het teleleerplatform. Kijken onderwijsinstellingen kritisch naar de (huidige) rol van e-learning binnen het onderwijs dan blijkt dat investeren in dure (en grotendeels niet gebruikte) teleleerplatforms overbodig is. De rol die e-learning binnen het bedrijfsleven zal gaan spelen wordt helaas vaak vergeten. Nog meer dan bij initieel onderwijs, zal e-learning de cursuswereld voor werkenden veroveren. E-learning wordt in de toekomst nog belangrijker; geen twijfel mogelijk. Door nu realistisch om te gaan met de materie, zal e-learning sneller ingeburgerd raken. Remco DeelstraTijdhof Consulting

X2001

En wat zijn de gevolgen voor EQ ontwikkeling? Titel is weer eens overdreven.

Notcommerce

Wat een giller. Michiel, stick to your own filosophy: 'Do not start running if you cannot walk'. Learn to walk!

erna

Ik zit op de STOAS aph in Den Bosch, leraren opleiding groen. Ook wij krijgen veel met e-learning te maken, vooral omdat dit de toekomst is. Zelf moeten we er in leren, maar ook moeten we leren hoe je er straks iets mee kan gaan doen tijdens lessen.Op dit moment ben ik samen met een groepje van 4 bezig met de module leren in een electronische leeromgeving. In deze module krijg je met beide kanten van het e-leren te maken. Je werkt er zelf mee, maar je moet ook gegevens zoeken.Informatie over psychologie, didaktiek, pedagogiek en basisvaardigheden ICT. Tijdens het zoeken stuite ik op deze pagina. Interressant daar kan ik wel wat mee. Ik heb alles zo goed als doorgelezen en heb gezegd ik ben er niet mee eens, maar dat is niet helemaal waar, er staan zeker dingen in die kloppen en die ook zeker zullen leiden naar een beter leerklimaat, maar omdat ik er zelf ook mee bezig ben ben ik toch meer tegen. Voor mij werkt het demotiverend als ze me een module geven die ervoor zorgt dat ik weer dagen achter dat vierkante beeldbuisje zit. Ik heb liever persoonlijk les, dat geldt denk ik wel voor meer mensen.Buiten dat e-learning veel goeds zal leveren denk ik dat juist kinderen, die niet goed zijn in zelfstandig leren zullen afhaken, tijdens stages op het VMBO weet ik dat er een groot gedeelte van die leerlingen gewoon gemotiveerd moeten worden. Je moet ze af en toe helpen en ze aansporen. Ik ben bang dat deze leerlingen in de toekomst er de dupe van zullen worden.Verder is het gewoon beangstigend dat door de computer straks alles zo individualistisch wordt. Iedereen voor zich zelf, moeilijk. Ik denk dat er wel wat met e-learning gedaan moet blijven worden, want je wordt er op je eigen manier ook wel wijzer van, maar het gewone klassikale lessysteem moet blijven. Omdat persoonlijk contact ook belangrijk is voor je eigen ontwikkeling.

Arnold

Tja… zei de leesblinde, Ik heb namelijk last van dyslexie, dwz dat dit bericht intypen mij 10 keer zoveel moeite kost dan iemand die dit niet heeft (enfin dit was dus ca 5 minuten typen). Ik vraag me af of e-learning hier een uitkomst voor kan zijn..ik heb eigenlijk al mijn opleidingen (WO)kunnen halen door de interactie met leraren en mede-leerlingen aangevuld met een ijzersterk geheugen. Het idee van het zelf invullen van het studietempo staat mij wel aan, ik heb helaas voor sommige dingen meer tijd nodig en moet daarom vaak afhaken als de kennisoverdracht puur textueel gaat. Wie weet… streaming college-filmpjes… 

Mark

ik wil graag reageren op iedereen die beantwoord dat er dan minder sociale contacten zullen zijn, dat is niet waar. uit onderzoek ik gebleken dat studenten 50% MEER sociale contacten hebben met hun klasgenoten. dit bleek uit een onderzoek in de U.S.A, California State University at Nothridge om precies te zijn. het resultaat met nog meer positieve (en negative) resultaten kun je hier zien: http://www.csun.edu/sociology/virexp.htm  Distance learning is ook een stuk goedkopen 50-70% wat ongeveer een kwart van ons begrotings tekort zou kunnen vullen, aangezien de overheid 20,545 miljard uitgeeft aan onderwijs. ik geef toe dat het nog erg moet worden gestest en zeer flink verbeterd, maar aangezien e-learning studenten volgens hetzelfde onderzoek nu al 20% beter preseteren zie ik zeer sterke punten van dictance learning. vriendelijke groet, Mark van der Staay

Rienk

Dag collega's hier zie je een discussie die ik heb binnen gehaald in Blackboard, Leuk om de discussie te zien die het E-leren oplevert ik ben benieuwd hoe wij deze discussie binnen het team oppakken. Docenten afschaffen is voor ons een enge gedachte maar duidelijk is dat een leeromgeving is die nieuwe mogelijkheden bied. Ik hoop dat we terug kunnen kijken op een geslaagsde ochtend! Virendelijke groeten Rienk Venema

ekisabeth

Het ligt er maar aan wat je wilt leren! In theorie zou het efficienter kunnen worden. Maar we weten toch inmiddels wel dat een mens een schouderklopje en een glimlach nodig heeft om te kunnen leren? E-learning binnen het huidige schoolgebouw dus!Of home-education, als die wet ooit verruimd wordt..

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond