Deel dit artikel
-

Imagebuilding

De Emerce-Top 100 onder de loep: search en security zijn hot, ict-services not. EXTRA: download het gehele onderzoek.

De toppositie voor Google verbaast nauwelijks. Het grootste zoekbedrijf ter wereld stapelt record op record. Google weet de meeste zoekers aan zich te binden en ook de adverteerders stromen massaal toe. De filosofie om gemak, snelheid, eenvoud en effectiviteit, oftewel ‘service’ centraal te stellen blijkt, gezien de bedrijfsresultaten, prima te werken. De uitslag van de Emerce 100 onderstreept dat de zoekmachine ook haar zakenpartners in Nederland heeft weten te overtuigen van de kwaliteiten van haar service. Google’s imago strookt dus met de werkelijkheid, zou je kunnen zeggen.
Rond het platform van Google en andere zoekmachines is inmiddels een complete bedrijfstak ontstaan van gespecialiseerde marketing- en adviesbureaus, zoals Traffic4U. Deze bedrijven helpen andere bedrijven om hoog in de zoekresultaten te komen, of om op een effectieve wijze te adverteren bij de zoekmachines. Deze zomer woedde er een relletje rond een aantal collega-bedrijven van Traffic4U, die zich niet aan de regels van Google hebben gehouden. Of die rel invloed heeft gehad op de waardering voor Traffic4U is moeilijk te achterhalen.

Beveiliging
‘Search’ is dus hot, maar ook security blijft hoog scoren. De nummers 1,2 en 3 van de subcategorie security weten allemaal een plek in de top-10 te bemachtigen. Samen met de subcategorie software is dit de enige categorie waarbij volgens de respondenten het criterium ‘betrouwbaarheid’ het zwaarst mee moest tellen in de ranking, en dat is uiteraard niet onlogisch. Opvallend is de notering van Diginotar. Een klein Nederlands bedrijf, ooit gefinancierd door Newconomy, dat zich enigszins onder de radar heeft weten te ontwikkelen tot een hoog gewaardeerde dienstverlener op het gebied van identificatiemiddelen en elektronische handtekeningen.
Een vaste waarde in het Nederlandse internetlandschap is XS4ALL. Als een van de allereerste Nederlandse providers, weet het keer op keer hoog te scoren in diverse onderzoeken. XS4ALL heeft veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan in haar reclamecampagnes, en weet binnen haar subcategorie op het aspect bertrouwbaarheid ook het hoogste te scoren, net als op twee andere aspecten overigens. Gewenst en gepercipieerd imago liggen klaarblijkelijk dichtbij elkaar.
Opvallend in de top-10 zijn ook de opeenvolgende plaatsen van Adobe en Macromedia. De eerste nam eerder dit jaar de tweede over, en gezien deze uitslag passen ze in ieder geval heel goed bij elkaar (lees ook het verhaal op pagina 24 over trends in webdesign).

Entertainment
Een nieuwe categorie dit jaar is media en entertainment. Zoals in het trendverhaal op pagina 34 is te lezen, verwachten experts dat het aandeel ‘branded entertainment’ steeds belangrijker zal worden in de communicatiemix. Denk aan spelletjes, streaming video en ringtones aangeboden door bedrijven om hun (potentiële) klanten met hun merk in aanraking te brengen. Het is een categorie met relatief kleine en onbekende dienstverleners, die naar verwachting wel zal gaan groeien. De onbekendheid zorgt voor een relatief lage ‘n’ per bedrijf. Er zijn niet meer dan acht bedrijven die boven het minimaal vereiste aantal respondenten uitkwamen. Opvallend is wel dat er van deze categorie drie in de algehele top-20 terecht zijn gekomen.
Dat kan bijvoorbeeld de categorie Ict consulting & services niet zeggen. In deze categorie, waarin ondermeer Atos Origin, Capgemini en Dell thuishoren, werden 33 bedrijven door voldoende mensen beoordeeld, maar wist slechts één vertegenwoordiger (HP) de top-20 te halen. Deze bedrijven kunnen vanwege hun bekendheid wel rekenen op een hoge respons, maar niet op hoge waarderingen. Dat beeld was ook vorig jaar zichtbaar.

Prijs minder belangrijk
Interessant is de vraag welke aspecten de respondenten het zwaarst lieten wegen in hun beoordeling. In het algemeen gaat het primair om kwaliteit, vervolgens om kennis en dan om betrouwbaarheid. Prijs wordt nergens als belangrijkste factor gezien. Uiteraard zijn er verschillen tussen de subcategorieën. De categorieën telecom en internetaanbieders zijn het meest prijsgevoelig, want daar scoort prijs de tweede plaats. Toch zegt dat lang niet alles, want Scarlet Telecom wordt hoog gewaardeerd op het aspect prijs, maar juist heel laag op de drie andere aspecten. Gevolg is dat dit bedrijf niet in de top-100 voorkomt. De onderzoeksmethodologie is dit jaar aangescherpt. TNS NIPO is ingeschakeld en de vraagstelling selecteert beter de respondenten die daadwerkelijk iets kunnen zeggen over een bedrijf. Gevolg daarvan is dat de ‘n’ (het aantal respondenten) per bedrijf, hoewel beter van kwaliteit, lager uitvalt. De drempel voor de minimale ‘n’ is daarom op tien gesteld. Dat zou grotendeels de opmars van Nederlandse bedrijven in de top-20 kunnen verklaren; maar liefst dertien bedrijven zijn van Nederlandse origine. Dat zijn bedrijven die anders veelal de drempel niet zouden hebben gehaald.

Buiten de boot
Wie hebben de top-100 niet gehaald? Dat zijn in de eerste plaats 133 bedrijven die wel hebben meegedraaid in het onderzoek, maar die om uiteenlopende redenen lager scoorden dan de top-100, of te weinig respons genereerden om mee te kunnen dingen. Wie nog eens in alle uitslagen wil duiken, kan terecht op www.emerce.nl/emerce100, waar het complete onderzoek is te downloaden, inclusief de beoordelingen per aspect. Wilt u uw bedrijf voor volgend jaar aanmelden of wilt u andere suggesties doen? Bent u het niet met het onderzoek eens, of juist wel? Mail ons dan op honderd@emerce.nl 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond