Deel dit artikel
-

Justitie begint meting van cybercrime

Minister Hirch Ballin luidt de noodklok over de toename van cybercrime. Maar hij begint nu pas metingen te verrichten naar de werkelijke omvang. Ondertussen doet hij mededelingen over het ras, de leeftijd en sexe van cybercriminelen.

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van onderzoek naar ‘high-tech crime’ door het WODC, het wetenschappelijk bureau van justitie.

Meest opvallende is dat Hirch Ballin zich, in navolging van het WODC, uitlaat over sekse, ras en leeftijd van de misdadigers, terwijl dat er bij cybercrime gezien de onmogelijkheid tot herkenning van personen niet zo veel toe lijkt te doen:

  • Kinderporno, grooming en internetfraude kennen vooral mannelijke daders;
  • Het gros van de zedendelicten wordt gepleegd door blanke daders;
  • Internetfraude betreft vooral daders van Afrikaanse en/of Aziatische afkomst;
  • Criminele organisaties rekruteren net-afgestudeerden, computermedewerkers en jongeren met kennis van ICT.

Dit is ook opvallend daar Hirsch Ballin de Tweede Kamer schrijft dat hij eigenlijk nauwelijks over feitelijke cijfers beschikt. Wel noemt hij meldingen van het Meldpunt Kinderporno, die jaarlijks openbaar zijn, en nu ook de meldingen van het Meldpunt Cybercrime (MCC). Dat doet alleen nog in meldingen van kinderporno (dus een dubbel meldpunt) en terrorisme.

Burger kan moeilijk benoemen

Van april 2007 tot en met februari 2008 zijn er in totaal 1.145 meldingen binnengekomen bij het MCC. Daarvan betroffen er 762 meldingen kinderpornografie, 120 terrorisme en 263 overig. Over de opvolging van de meldingen kunnen nog geen concrete resultaten worden afgegeven door het Meldpunt Cybercrime.

De meldingen zijn diffuus volgens Hirsch Ballin: "In hoeverre een uiting of informatie op het internet terrorisme, haatzaaien of radicalisering betreft, blijkt voor de burger zeer lastig in te schatten. De komende periode zal het MCC activiteiten initiëren met als doel meer informatie te verstrekken over deze criminaliteitsvorm en uitingen hiervan op het internet."

De minister van Justitie schrijft dat hij eigenlijk niets weet over de omvang en ontwikkeling van cybercrime en cybercriminelen, want informatie is ‘fragmentarisch’ aanwezig. Om toch een vinger te krijgen achter de omvang komt er in 2008 een zogenoemde ‘nulmeting’ om een beeld te verkrijgen van de mate waarin in Nederland burgers en bedrijven te maken hebben met vormen van cybercrime.

"Deze zal een betrekkelijk uitvoerig inventariserend karakter dragen, waarbij ter wille van de vergelijkbaarheid aansluiting wordt gezocht met wat hieromtrent in andere landen al is gedaan (UK, USA, Australië)."

Speurproeftuinen

Het aantal slachtoffers van pogingen om valse voorwendselen geld uit de zak te kloppen, neemt volgens de minister toch toe, en wel ‘zienderogen’. "Ook komt het steeds vaker voor dat op slinkse wijze vertrouwelijke informatie wordt losgepeuterd om slachtoffers financieel op te lichten." Cijfers ontbreken.

Het bewaken en monitoren van cybercrime wat betreft kinderporno en ‘radicaliserende boodschappen’ gaat door, maar er komt meer bij: de ‘surveillance’ krijgt een thematische, projectmatige poot. Hierbij zullen politie en justitie op grond van externe signalen en een risicoafweging inzoomen op bepaalde onderwerpen: cyberfraude, grootschalig illegaal uploaden of de markt van illegaal vuurwerk tegen het einde van het jaar.

Om dat voor elkaar te krijgen komt er een beperkt aantal proeftuinen op bovenregionaal niveau. Dit krijgt in 2008 nadere uitwerking en er komt geld voor beschikbaar als onderdeel van een ‘Versterkingsprogramma bestrijding cybercrime’.

Samenwerking met Rusland

Ook via het programma ‘Veiligheid begint bij voorkomen’ zal extra geld beschikbaar komen. De bewindsman belooft een ‘fors extra’ op wat nu daarvoor beschikbaar is aan capaciteit en kwaliteit. Versterking is voorzien zowel op regionaal als op bovenregionaal/landelijk niveau.

Internationale samenwerking komt ook op gang. Als voorbeeld noemt Hirsch Ballin Rusland. Het laatste halfjaar is er informatie gewisseld over een aantal in Nederland lopende opsporingsonderzoeken. Het overdragen van deze zaken naar de autoriteiten in Rusland is op dit moment in een vergevorderd stadium.

Ook inventariseert Justitie nu of de grenzen van mogelijkheden van middelen als observatie, infiltratie, pseudokoop, pseudodienstverlening, stelselmatige informatie-inwinning, het betreden van een besloten plaats en opnemen van vertrouwelijke communicatie opgerekt moeten worden ten behoeve van bestrijding van internetcriminaliteit

Wat kinderporno betreft meldde de minister dat ‘meer providers’ met de filtering en blokkering van het KLPD gaan wreken. Eerder begon UPC ermee, andere providers weigerden vanwege het gevaar voor willekeur.

Deel dit bericht

1 Reactie

Vuilnis

Justitie / Politie / Overheid op het internet is een wassen neus en zal het ook blijven. Ze zijn al jaren en jaren op zoek naar gekwalificeerd personeel voor de cyber speurneuzen functies. Zelfs een student ICT-er op stage verdient meer dan de hoogste schaal bruto die de overheid voor deze functies heeft bedacht. Zolang de overheid peanuts blijft betalen krijgen ze een monkey uitvoering. Verder hebben we een heleboel bestuurders die zonder ook maar enige vorm van ICT kennis schaamteloos miljarden steken in projecten waar ik als doorgewinterde ICT-er al voor aanvang van weet dat het een dode steeg is. Zie het laatste OV-chipkaart deblace, daar zijn ze in 2001 al voor gewaarschuwd, in 2002 aan begonnen, in 2003 verschenen de eerste kloondevice schema's, en nu anno 2008 roepen ze pas dat dat ding lek is. Vreemd dat melde ik ze al in 2001, dus ze zitten al bija 7 volle jaren aan een dood paard te trekken, ze weten het, en ze blijven trekken. Ditzelfde is ook al gaande met rekening rijden. Als belastingbetaler zou ik nu een rode kaart willen opsteken. De overheid is nog niet eens in staat zijn eigen netwerken dicht te timmeren (hele ministeries draaien met WEP). Waarom zou U uberhaupth nog toestaan dat dit soort nitwits zich gaan bemoeien met wat u wel of niet met uw eigen netwerk en informatie wil doen? Die haagsche pluche holbewonders snappen net zo veel van ICT als Job Cohen van een harde aanpak snapt. Hoe slecht het is gesteld met het ICT nivo van het haagsche pluche kan u makkelijk zien als ze weer eens iets met internet trachten te verbieden. (onmogelijk en niet controleerbaar) Voor de none-ICTers probeer eens je vingers op alle gaten van een grote vergiet te leggen. Juist er zijn meer gaten dan jij vingers hebt, nu kan je wel roepen dat dat water niet mag doorstromen maar daar trekt dat water zich echt niets van aan. Ze moeten gewoon ophouden steeds het internet onder controle te krijgen. Er is geen baas, er zijn geen grenzen en die electronen luisteren echt niet naar Hirch Ballin.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond