Deel dit artikel
-

KaZaA vs. Buma/Stemra: geen winnaars, geen verliezers

Buma/Stemra is door de rechter in Amsterdam gedwongen binnen twee dagen de onderhandelingen met peer-to-peer dienst KaZaA te hervatten. Goed nieuws voor KaZaA, maar tegenslag is er ook. KaZaA moet binnen veertien dagen een einde maken aan de inbreuk op de auteursrechten van het Buma/Stemra repertoire.

De onderhandelingen tussen beide partijen moeten op basis van de reeds gevoerde gesprekken worden hervat, aldus de rechtbank. Dit betekent dat Buma/Stemra in beginsel instemt met een licentieovereenkomst voor KaZaA. In diverse brieven en conceptovereenkomsten had de muziekrechtenwaakhond immers al aangegeven de intentie te hebben de licentie te verlenen.

Buma/Stemra brak de onderhandelingen af omdat KaZaA nog geen licentie had van "naburig rechthebbenden", dat zijn de uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten. Deze partijen vallen onder verantwoordelijkheid van Sena, een organisatie die volledig los van Buma/Stemra opereert. Pas als deze was verstrekt kon Buma/Stemra de eigen licentie afgeven. De rechter stelt dat dit geen belemmering hoeft te zijn voor verdere onderhandelingen. Het tweede argument van Buma/Stemra, dat de uitkomst van internationale ontwikkelingen moet worden afgewacht, is eveneens verworpen door de rechter.

Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat van KaZaA, spreekt van een "Salomons oordeel". "Wij hebben bereikt wat we beoogden: het was KaZaA steeds te doen geweest een licentie te verkrijgen. Wat dat betreft is dit pure winst." Toch ziet het er naar uit dat KaZaA binnen twee weken "op zwart" gaat. Alberdingk Thijm betreurt dit. "Dit gedeelte van de uitspraak is vaag. Volgens de president maakt KaZaA zich schuldig aan zelfstandige openbaarmaking en verveelvuldiging. Dat vinden wij juridisch niet juist." Hij stelt dat KaZaA verdere overtreding van de auteurswet niet kán voorkomen, omdat de dienst niet weet wie zijn eindgebruikers zijn. E-mailadressen worden wel bijgehouden, maar volgens Alberdingk biedt dit weinig aanknopingspunten om individuen aan te pakken.

Buma/Stemra onthield zich van commentaar.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond