Deel dit artikel
-

Kort geding DVDstream en Brein van de baan

Solv-advocaat Wanda van Kerkvoorden, de advocaat van DVDstream, heeft Stichting Brein gevraagd van het kort geding tegen DVDstream af te zien. Volgens Van Kerkvoorden heeft Brein eigenlijk helemaal geen zaak. Het zou haar verbazen als Brein niet toestemt in het seponeren van de zaak. Brein lijkt daartoe bereid. Daarmee is het juridische conflict voorlopig ten einde.

Stichting Brein daagt DVDstream voor de rechter omdat het bedrijf van plan was om te starten met een online filmdienst. Brein was de mening toegedaan dat DVDstream toestemming moet hebben van de filmindustrie om daarmee te mogen starten.

Om Brein tegemoet te komen is de site van DVDstream vanochtend in ieder geval offline gehaald. “Dat komt omdat mijn client van mening is dat hij nog eens flink aan zijn businessplan moet schaven en daarnaast speelt ook dat de leverancier van de palmbutler failliet is gegaan,” zegt Van Kerkvoorden.

“Naar onze mening is deze veronderstelling van Brein nogal prematuur; op dit moment ondernemen wij immers nog geen daadwerkelijke activiteiten en ons business model alsmede de website zijn immers nog volledig in ontwikkeling. Wij vragen ons dan ook af hoe een rechter daar een zinnig oordeel over kan vellen,” zo stelt dvdstream op de site.

En even verder op de site staat: “Voorzover Brein al een belang zou hebben gehad in het kort geding, zijn wij van mening dat thans ieder belang bij het doorzetten van het kort geding ontbreekt. Wij gaan er dan ook vanuit dat het kort geding zal worden ingetrokken.”

Volgens van Kervoorden veronderstelt Brein in de 30 pagina lange dagvaarding veel, maar weet het niets zeker. “Je zou kunnen stellen dat Brein zwaar op de feiten is vooruitgelopen. Ik ga ervan uit dat meester Roos, de advocaat van Brein, het kort geding niet doorzet,” aldus de advocaat van DVDstream.

“Wij hebben vanochtend een brief van DVDstream ontvangen waarin ze in feite zeggen dat ze afzien van de voorgenomen inbreuk. Dat is voor ons eigenlijk wel voldoende reden om af te zien van het kort geding,” zegt Tim Kuik van Brein die zich namens de stichting over de zaak van DVDstream heeft gebogen.

“Maar wij zullen onmiddelijk optreden als we erachter komen dat er een partij is die illegaal films probeert aan te bieden. Laat daarover geen misverstand bestaan,” aldus Kuik. Het kort geding van Brein tegen DVDstream zou aanvankelijk op 8 juli dienen.

Deel dit bericht

2 Reacties

thecomplex

Toen het nieuws van de rechtszaak bekend werdt, brak daarmee de discussie weer los. Zowel door juristen en leken worden de pros en contras besproken. Wat ik telkens mis in de discussie ziijn de goede oplossing voor dergelijk problemen. De vraag voor online multi-media diensten is er volop. Het aanbod van (goede) legalle diensten ontbreekt. Waarom komt men niet met een iTunes voor films (software, games etc)? Zet een heffing bij de ISP en versleutel de distributiekanalen. Meer heeft men niet nodig

Tim Kuik

Reactie BREIN: DVDstream was van plan inbreuk te plegen door het zonder toestemming streamen van films naar haar abonnees. Zij waren niet bereid hun voorbereidingen voor die inbreuk te staken en dus heeft BREIN ze gedagvaard om een verbod te krijgen tegen deze dreigende toekomstige inbreuk. Dat kort geding is nog NIET door ons ingetrokken. DVDstream heeft vandaag haar site van het web gehaald en wij hebben een wat warrige brief ontvangen waarin zij lijken te zeggen dat zij afzien van het zonder toestemming streamen van films. Als zij dat kunnen bevestigen dan zullen wij inderdaad het kort geding intrekken. Omdat zij nooit daadwerkelijk met het illegale streamen begonnen zijn zullen wij ook geen schadevergeoding vorderen. Dat wordt allemaal anders als zij niet afzien van hun ondoordachte plan om zonder toestemming films te gaan streamen. Maar het lijkt er op dat zij tot zinnen zijn gekomen. Tim Kuik – directeur Stichting BREIN

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond