Deel dit artikel
-

Leeftijdcontrole voor profielensites niet haalbaar

Leeftijdverificatie voor profielensites is een onbegonnen zaak. “Het is niet te controleren voor netwerksites hoe oud iemand is”, meent Shenja van der Graaf van het Berkman Center for Internet & Society, Harvard Law School. De wetgeving loopt op dit gebied achter de feiten aan.

Bovendien zijn jongeren zich bewuster van de gevaren op het internet dan veel ouderen denken. Van der Graaf is dan ook geen voorstander van een overheid die de techniek met wetgeving aan banden legt. Het dichttimmeren van sites als bijvoorbeeld Hyves is niet de oplossing.

De PvdA-leden wilden eerder weten of het juist is dat profielensites niet controleren of een nieuw lid van onder de 16 toestemming van zijn ouders heeft. De kamervragen hebben betrekking op het al dan niet naleven van artikel 5 uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Die stelt dat voor het verwerken van persoonsgegevens van iemand van jonger dan 16 daarvoor de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger nodig is.

Van der Graaf meent dat de wet zelf prima is: "Net zoals het wettelijk is geregeld is met alcohol en tabak. Maar het is op internet gewoon niet haalbaar om leeftijd te controleren. Het is wel een punt dat bestudeerd moet worden. Er moet gekeken worden naar andere mogelijkheden. Een probleem is de internationale aard van het internet, voor je het weet werk je met verschillende verificatiesystemen naast elkaar, terwijl het internet geen grenzen kent. Het duurt nog jaren voordat dit is opgelost."

"De wetgeving loopt achter de feiten aan", stelt Van der Graaf. "Ook het intellectueel eigendomsrecht online is daar een goed voorbeeld van. Moet de copyrightwetgeving worden aangepast, geschrapt of dichtgetimmerd?"

Een onderzoek waar Van der Graaf aan meewerkte toonde eerder aan dat er een verschil is in hoe jongeren online met privacy omgaan. Het blijkt allemaal wel mee te vallen. "De meeste jongeren uit een omgeving waar ze het gevoel hebben dat er opvang is en waar geen problemen voorkomen als bijvoorbeeld depressie of alcoholmisbruik, die zijn zich terdege bewust van de gevaren van internet." Het zijn juist de ouders en docenten die onbekend zijn met het internet en de toepassingen: "Zij zien soms gevaren die er niet zijn en scheren alle jongeren over één kam", aldus Van de Graaf.

Het dichttimmeren van sites is dan ook niet de oplossing. Van der Graaf: "De regelgeving moet niet de verkeerde kant opgaan. Je moet transparantie en openheid behouden en niet alles met wetgeving aan banden willen leggen." Zij meent dat het belangrijk is om jongeren te informeren: "Maar niet op een belerende manier met een opgeheven vingertje. Het moet onderdeel zijn van de algemene educatie. Daarnaast zijn er afspraken met sociale netwerken nodig. Zij kunnen delen afschermen en er bijvoorbeeld op wijzen dat je online niet je telefoonnummer moet publiceren. Zoals Hyves nu doet bij profielen van leden onder de zestien, die staan standaard afgeschermd. Dan kunnen de jongeren zelf kiezen of ze dat willen aanpassen."

Het moet een sociale norm zijn, een ethische vraag, hoe men met privacy om moet gaan: "Ik ben er geen voorstander van dat de overheid met wetgeving de techniek aan banden gaat leggen, of dat er sociale netwerken komen die alleen voor jongeren zijn. Dat drijft in tegen het idee van openheid."

Internet gaat ook om kennisoverdracht. Van der Graaf: "Je hebt mooie kanten aan het feit dat jongeren met ouderen in contact kunnen komen via internet. Een jongere die geïnteresseerd is in een bepaalde muzieksoort of in softwareontwikkeling kan veel leren van experts op die gebieden. Dat leermechanisme moet niet stoppen. Het is belangrijk dat kinderen daar niet van worden afgeschermd. Kinderen zijn heus niet gek, zij hebben ook mensenkennis."

Deel dit bericht

1 Reactie

hedwig

Bravo Shenja! Ik ben benieuwd hoe hier verer op gereageerd wordt. Knellende regelgeving lijkt me inderdaad niet de oplossing. Bewustwording en educatie, noem het gerust opvoeding, zullen ook hier uitkomst moeten bieden. Wat heeft de maatschappij gedaan toen het eerste gemotoriseerde verkeer op straat verscheen? Dat moet toch een dodelijkbedreigende ontwikkeling voor de voetganger zijn geweest. Alle trottoirs met een hek van de rijweg scheiden en voetgangersbruggen over de rijbaan? Dat zou waarschijnlijk vandaag de reactie zijn. Ik wens ons alle wijsheid toe.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond