Deel dit artikel
-

“Malaise VC-markt duurt tot midden 2003”

De verstrekkers van durfkapitaal zijn niet optimistich over de economische vooruitzichten voor jonge high-techondernemingen en de venture-capitalbranche. Toon den Heijer van Gilde Investment Management gaat er vanuit dat het klimaat pas halverwege 2003 zal verbeteren. "Dat betekent dat je de beschikbare cash moet uitsmeren over een langere periode."

De constatering van Den Heijer, gedaan tijdens het slotforum van de Emerce Industry Day, werd door de andere deelnemers aan het forum niet tegengesproken. Slechts achteraf relativeerde forumlid Jeroen Mol, ceo GorillaPark en mede-oprichter van Tornado Insider de pessimistische conclusies van Den Heijer enigszins. "Dat negatieve is iets van de laatste paar weken. Het kan ook zo weer omslaan. Het duurt altijd een maand of zes voordat de renteverlagingen effect hebben, maar voor bedrijven met veel schuld zijn die verlagingen van groot belang."

Het slotforum en de voorafgaande sessie over kapitaalverschaffing had een groot terugblikgehalte. Met enige weemoed werd teruggekeken op wat nu overduidelijk de internethype heet, maar waar ruim anderhalf jaar geleden het grootste deel van de aanwezigen nog volop aan deelnam.

Ter illustratie werd een overzicht van de bestedingen aan venture capital vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar getoond, daaruit bleek een terugname. In Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar ongeveer de helft minder uitgegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar was echter wel een 'topjaar' wat bestedingen betreft. Kenmerkend voor het huidige investeringsklimaat is, zo zegt Jeroen Mol, dat er nog maar weinig startende bedrijven worden gefinancierd. Investeringen gaan in hoofdzaak naar bedrijven die al een of meer financieringsronden achter de rug hebben.

Terwijl de hype wel positieve kanten heeft gehad, zoals nieuwe initiatieven die makkelijker van de grond kwamen, slaat de balans volgens Leen Zevenbergen van Escador duidelijk door naar het negatieve. "De echte wereld denkt dat het nu voorbij is met het internet, en dat is schadelijk." Zo noemde Den Heijer het voorbeeld van enkele pensioenfondsen, die ruim een jaar geleden voorzichtig hun eerste stappen zetten op het venture-capitalpad, maar de deksel op hun neus hebben gekregen en zich nu weer verre houden van die markt.

In een poging de schuldigen voor de hype aan te wijzen, noemde Vincent Evers van Insight Capital een hele rij mogelijke oorzaken, van de venture capitalists zelf, tot journalisten. Zonder hen expliciet als schuldigen aan te wijzen, besteedde hij de meeste woorden aan de investment bankiers, die hij in vele boardrooms had zien zitten. "Tegen $ 250 of $ 500 per uur per persoon en dan zitten ze daar met vijf mensen. Wat er ook gebeurt, de investment bankers verdienen altijd 7%, of een bedrijf naar de beurs gaat, fuseert of failliet gaat."

Terwijl duidelijk werd dat de internetwereld teruggekeerd is tot de harde werkelijkheid, waarin bedrijven binnen afzienbare termijn gewoon winst moeten maken, hield Roel Pieper de aanwezigen in een lezing eerder die dag voor dat het nog altijd draait om omzet, omzet en nog eens omzet. Winst was niet zo belangrijk. Die vaststelling ging er bij Zevenbergen van Escador niet in. "Een positieve cash-flow is al iets, maar eigenlijk moet je gewoon weer ouderwets winst draaien. Als je als startende ondernemer niet over winst praat, kom je er bij de durfkapitalisten niet meer in.

De rol die het overheidsinitiatief Twinning in de afgelopen jaren voor de venture-capitalmarkt en de high-techstart-ups heeft gehad, werd geprezen door de forumleden, omdat na de aanvankelijke weerstand het de houding van de bestaande venture capitalists tegenover investeringen in technologiebedrijven heeft veranderd. Het klimaat in Nederland is echter nog voor verbetering vatbaar. Den Heijer, die inmiddels vijftien jaar meeloopt, betreurde het dat de overheid zich op afstand houdt van de technologische ontwikkeling. "Het is een schande van de eerste orde dat Nederland aardgas en koeien als assets ziet, en niet kennis. Waarom investeringen we wel veel geld in dijken en sluizen, maar niet in de verdere ontwikkeling van kennis."

Deel dit bericht

4 Reacties

Mark Damman

Waarom heb ik toch het idee dat in dit artikel een hoop oud nieuws staat. Of beter gezegd dat er tijdens deze bijeenkomst een hoop oud nieuws is verteld. Was er nog nieuws? Of wordt het tijd om onze goeroe's van de bijeenkomst in de kast te zetten? Ach laten we met zijn allen positief blijven, want ooit komt het goed! En mocht iemand nu al een effectieve oplossing hebben voor de bedrijven die nog niet van de kaart zijn verdwenen of zich op de kaart wil zetten. Meld je dan nu en wordt de nieuwe Internet Goeroe!

Rob Paulich

Als je vindt dat je een goeroe bent moet je dat vooral voor jezelf houden, uitvoeren en verkopen zodra het een succes lijkt te gaan worden. Hebben er meerderen gedaan (zie panel EID.) Over VC.Zitten zelf in het slob, het lijkt er dus niet op dat dat de bedrijven zijn waar je het als startende internetonderneming van moet hebben. Pieper die omzet belangrijker acht dan winst kan gelijk hebben maar als ik naar Amazon kijk vraag ik me af of je met een klein bedrijf en een goed idee ook niet uit de voeten kan of is Internet alleen voor de grote jongens? Voorlopig bakken die er overwegend ook maar bitter weinig van.

Alexander

Het was gisteren tijdens de Industry Day opmerkelijk dat er onder de VC's geen duidelijke consensus bestond over de (voor hen) belangrijk(st)e factoren bij het verschaffen van durfkapitaal. De één zegt omzet, de ander winst. Dan draait het weer om een goed business plan, dan weer om de man, de 'ondernemer' of de clientbase. Ik denk niet dat de verscheidene internet-ondernemers in de zaal een goed beeld hebben gekregen wat nou ECHT belangrijk is. Waar gaat het om? Uiteindelijk gaat het de VC's om de 'return on investment', deze moet goed zijn. Hoe hoger het risico, hoe hoger de return ofwel dividendstroom. Daarbovenop het liefst een snelle exit. Een hoge return on investment betekent een korte terugverdienperiode, zeg twee tot vier jaar. Dit betekent dat een onderneming een bepaald groeiscenario moet doormaken waardoor er er voldoende kasstromen worden gegenereerd waaruit dividenden kunnen worden uitgekeerd. Simpel. Helaas, en Toon den Heijer schetste de huidige marktontwikkelingen heel goed, zullen dit soort groeiscenario's zich niet meer (zo snel) voordoen, tenzij je echt een briljant concept hebt EN hieraan op een initiefrijke wijze uitvoering geeft. Terugverdienperiodes van vijf tot acht lijken nu meer aannemelijk. Dit verklaart dus de terughoudendheid van VC's vandaag de dag. Op het moment likken de fondsen hun wonden en concentreren zich op hun huidige portefeuille. Startende ondernemers zullen eerst een hun eigen 'track record' moeten werken alvorens voor groeifinanciering in aanmerking te komen.

Rene Scholte

Samenwerking is het toverwoord, Internet is te divers om alles te kunnen beheersen. Beheers je kosten, koester je klanten en geef niet meer uit dan dat waarvan je denkt dat het voor minstens 80% zeker is dat het binnen komt. Een VC wil alleen maar klanten zien, marktonderzoek of een gelikt business-plan schijnt niet veel uit te maken tegenwoordig.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond