Deel dit artikel
-

Mediagebruik scheidt jong en oud

Er lijkt een tweedeling te ontstaan onder de Nederlandse bevolking wat betreft het gebruik van (digitale) media. De oudere mediagebruiker verkiest traditionele media en apparaten boven de nieuwe media en moderne apparaten. Jongeren en hoogopgeleiden communiceren het meest actief en lopen voorop in online mediagebruik, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ook in 2015 blijft televisie de populairste kijkactiviteit. Gemiddeld besteden Nederlanders hier op een dag 2 uur en 24 minuten aan. Het kijkgedrag is wel verschillend. Negentig procent van de 65-plussers kijkt lineair televisie. Onder de 13-19-jarigen is dit slechts 49 procent. Dit is een fikse daling ten opzichte van 2013, toen nog 67 procent van de tieners op een dag lineair televisie keek. Het aandeel tieners dat op een dag kijkt naar gestreamd, gedownload of gekocht videomateriaal verdubbelde in twee jaar tijd van 9 naar 18 procent.

Ondanks een flinke toename in het bezit van smartphones en tablets, veranderde de gemiddelde totale tijd die Nederlanders van 13 jaar en ouder aan media besteden niet tussen 2013 en 2015.

Nederlanders besteden gemiddeld 8 uur en 33 minuten per dag aan media. Mannen en 50-plussers besteden met gemiddeld 9 uur dagelijks de meeste tijd aan media.

Relatief weinig tieners luisteren naar de radio en als ze dit wel doen besteden ze hier met dagelijks 2 uur en een kwartier ook beduidend minder tijd aan dan de overige leeftijdsgroepen. Luisteren naar eigen muziek of audio of luisteren via internet doen relatief veel tieners, respectievelijk 26 en 14 procent.

Tieners besteden van alle leeftijdsgroepen de meeste tijd aan communiceren via media: gemiddeld 2 uur en 12 minuten op een dag. Ze zijn volgens het SCP vooral kampioen berichten sturen en ook het aandeel gebruikers van sociale media ligt hoger onder tieners en 20-34-jarigen dan onder de andere leeftijdsgroepen.

Sociale media worden op een dag door slechts 26 procent van de 65-plussers gebruikt, terwijl een groot deel van de tieners en 20-34-jarigen hier op een dag mee bezig is. Bellen en e-mailen zijn inmiddels klassiekere communicatievormen en worden minder door tieners gedaan dan door de andere leeftijdsgroepen. In aandeel deelnemers gaan de 65-plussers voorop bij het bellen, terwijl e-mailen vooral door 35-64-jarigen gedaan wordt.

Deel dit bericht

2 Reacties

bert

Messaging, voice en video mogen wat mij betreft op een hoop. Whatsapp, email en chat zijn eender, enkel postadres is anders qua format: dom 10cijferig nummer, emailadres of gebruikersnaam. TV 95% aanwezig vertekent. TV deel krijg je door de strot geduwd. Meeste gebruiken TV als monitor.

ILse

Dit is over 2015? Volgens mij is er een grote verschuiving in 2016: meer smartphonegebruik in alle leeftijden, meer social media gebruik ouderen en vooral nog minder TV bij jongeren en hoger opgeleiden. Radio wordt – via smartphone – digitaal wellicht al veel meer beluisterd.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond