Deel dit artikel
-

Medische data op mobiel

Met een alomvattend elektronisch patiëntendossier wil het totnogtoe niet lukken. Maar nu komt het ‘medicatiedossier’ voor mobiel: is dat een slimme oplossing om via een achterdeur alsnog tot een patiëntendossier te komen?

De regering doet de zoveelste poging om tot één elektronisch patiëntendossier te komen. Afgelopen week beloofde Minister Ab Klink (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer dat alle zorgverleners vanaf 1 september 2009 verplicht zijn om informatie over patiënten te delen. Dan dienen huisartsen, specialisten, apothekers, ziekenhuizen en andere zorginstellingen te zijn aangesloten op een databank voor het elektronisch patiëntendossier. Verzaken ze, dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg een boete opleggen.

De uitwisseling zal plaatsvinden aan de hand van het burgerservicenummer. Klink heeft privacywaarborgen toegevoegd waardoor voorkomen zou moeten worden dat iedereen in de zorg tot van alles en nog wat toegang heeft: louter behandelend artsen en patiënten zelf mogen data inzien. Althans, dat is de bedoeling. Of het vanaf september 2009 ook daadwerkelijk tot grootschalige uitwisseling komt, zal moeten blijken. Er wordt hard aan getrokken.

Nu is er ineens een uitwerking voor een Mobiel Elektronisch Medicatiedossier ofwel M-EMD. Simpelweg medische gegevens beschikbaar op het mobieltje van de patiënt, dat wil zeggen toegang met mobiel tot het centraal opgeslagen dossier.

Het mobiele dossier is net zo eenvoudig als het klinkt: de patiënt gaat naar arts, specialist, zorginstelling of apotheek en kan altijd tonen welke medicijnen hij of zij slikt. Daarmee is dan bijvoorbeeld te voorkomen dat er verkeerde medicijnen worden voorgeschreven of nieuwe medicijnen die schadelijk zijn in combinatie met bestaande medicijnen.

Ook kan daarmee voorkomen worden dat er ingrepen worden gepleegd die het leven in gevaar brengen, bijvoorbeeld omdat direct zichtbaas is dat een patiënt ‘bloedverdunners’ slikt. Groot voordeel van mobiele beschikbaarheid is dat er in noodsituaties, bijvoorbeeld bij een hartaanval of ongeluk, direct medische informatie voorhanden kan zijn via het mobieltje.

Tenslotte kan een patiënt via alterts ingebracht in de databank, bijvoorbeeld via het web, altijd met sms worden gewaarschuwd dat hij medicijnen moet innemen en in welke hoeveelheid.

TSS en 12 Care

Twee partijen slaan de handen ineen voor het Mobiel Elektronisch Medicatiedossier ofwel M-EMD. Ze hopen hiermee vanuit de markt de zo moeilijk tot stand te brengen digitalisering van patiëntgegevens een extra zetje in de rug te geven. De bedrijven zijn TSS en 12 Care.

TSS in Gouda is al enkele decennia voorloper in het bedenken van vernieuwende multimedia oplossingen. Zo heeft het bedrijf veel gedaan in interactieve televisie en ook in sms-toepassingen, vaak in een combinatie daarvan.

"We zijn als TSS wel goed in technische oplossingen maar we hebben behalve van de mediamarkt van veel markten geen kennis om daar zelf in te opereren. Daarvoor gaan we meer samenwerken met partijen die de kennis van zaken hebben in de betreffende sectoren en met de toepassingen. Voor de zorg blijkt 12 Care een geschikte partner", zegt directeur Jan Bons.

Bons richtte vanuit de TU Delft al in de jaren tachtig van de vorige eeuw TSS op. Hij wilde telecominnovatie van de universiteit naar de markt te brengen. Die doelstelling heeft het bedrijf nog steeds, zij het dat het dat innovatie meer marktgestuurd is dan wetenschappelijk bepaald. Tot de klanten van TSS behoort een serie tv-bedrijven waaronder Europese dochters van SBS en enkele zenders van RTL, alsmede netwerkbedrijvenbedrijven als KPN, UPC en Casema, maar ook bedrijven zoals ING.

12 Care in Utrecht, beter bekend als Careweb, specialiseert zich in het elektronisch patiëntdossier als webdienst. Zo werken momenteel al zelfstandige psychologen, psychiaters, medewerkers in de thuis-, verslaving- en gehandicaptenzorg met Careweb.

Careweb of 12 Care is een nichebedrijf dat op haar beurt met grote partners de markt probeert open te breken zoals met Twinfield, Europees actief met online administratie, en KPN-dochter Getronics die met de nieuwe moeder samen steeds meer in de zorg opereert. TSS en 12 Care zeggen te voldoen aan de privacynorm voor patiëntdossiers die minister Klink ook afgelopen week in de Tweede Kamer noemde. Het gaat in feite om de NEN 7510 voor informatiebewaking in de zorg. Deze is met instemming van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Bons wil de door TSS ontwikkelde mobiele toegang tot databanken ook toepassen in andere sectoren van de maatschappij en economie, zoals het onderwijs en de logistiek. "Steeds weer moeten we dan een andere partner zoeken die terzake kundig is."

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond