Deel dit artikel
-

Multiscope twijfelt aan breedband onderzoek Pro Active

De Nederlandse internetter heeft weinig interesse in breedband, zo concludeert Multiscope na een onderzoek onder 1614 Nederlanders. De uitkomst staat haaks op bevindingen van Pro Active dat juist 67 procent van de internetters van plan is om over te stappen op breedband internet. "Wij twijfelen aan de objectiviteit van het Pro-Active onderzoek", aldus Multiscope.

"Wij hebben een onafhankelijk telefonisch onderzoek uitgevoerd," zegt senior researcher Elke de Quay van Multiscope, "aan de hand daarvan hebben we een voorspelling gedaan voor de toekomst. Een jaar geleden bleek dat 10 à 11 procent van de internetters breedband gebruikt, nu is dat 13 procent. Als we de groei in de loop der jaren evalueren moeten we concluderen dat Nederland niet echt warm loopt voor breedband internet."

Hoe komt het dat dat Pro Active dit wel concludeert? De Quay: "Bij dat onderzoek is de Vecai betrokken, ook het NOB zit erachter. Dat roept vraagtekens op." Op de vraag of ze bedoelt dat het onderzoek daardoor niet objectief zou zijn, antwoordt De Quay: "Ik durf daar wel mijn twijfels over uit te spreken."

Het grote verschil zou ook ontstaan, aldus Multiscope, door de onderling verschillende onderzoeksmethoden van de bureaus, waarbij telefonische interviews volgens De Quay andere uitkomsten zullen genereren dan onderzoek via internet (zoals bij Pro Active). "Bovendien blijkt uit het onderzoek van Pro-Active dat mensen nauwelijks bereid zijn te betalen voor de extra's die breedband biedt." Daarom wordt de verwachting dat 67 procent van de internetters zal overstappen als te positief wordt ervaren bij Multiscope.

"Dat ons onderzoek niet objectief zou zijn lijkt me een beetje ver gezocht", zegt onderzoekster Vanessa Waterreus van Pro Active. "We ontkennen dat ten zeerste. Onderzoek doen we bijna altijd in opdracht en we zouden onszelf in de vingers snijden als we de resultaten zouden afstemmen op de wensen van de opdrachtgever. We zijn een onafhankelijk bureau." Dat er te positief gedacht wordt over het overstappen van de smalbandgebruikers, gelet op het feit dat ze niet voor de extra's van breedband willen betalen, wordt door Pro Active ontkend. Waterreus benadrukt dat "de steekproef representatief is".

Uit het onderzoek van Multiscope ('Communication & Multimedia') blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders (67 procent) nog steeds een aansluiting via een telefoonmodem gebruikt. Dit percentage is ongeveer gelijk met een jaar geleden, zo zegt het onderzoeksbureau. 16 procent maakt gebruik van ISDN. 13 procent heeft toegang via breedband (kabel) en 1 procent heeft toegang via WAP. Van de resterende 3 procent had 1 procent een andere toegang (zoals ADSL) en twee procent wist niet van welke verbinding het gebruik maakt. WAP groeit sneller dan bijvoorbeeld ADSL diensten, aldus Multiscope. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders nog weinig zien in internet televisie, minder dan 5 procent geeft aan een daarvoor geschikt toestel te willen aanschaffen.

Deel dit bericht

12 Reacties

Peter Zijderveld

Eerst een reactie op de kwaliteit van het Multiscope onderzoek: Toen wij het profiel van de Kaartenhuis bezoekers opvroegen gaven zij op dat 83% van onze bezoekers man was. Maar toen we het vroegen aan de echte bezoekers (response 75%) bleek slechts 33% man te zijn. Die 83% zegt dus meer over het profiel van Multiscope, dan over het profiel van de Kaartenhuis bezoekers.En dan nog een duidelijke: Een andere website waar ik contact mee heb had in een bepaalde maand een kwart van ons aantal bezoekers. Toch stonden ze 2x zo hoog in de Top 100 van Multiscope. In de prullenbak dus, met dat rapport. Ik heb dat gemeld aan Multiscope. De reactie was: "We gaan ons panel uitbreiden. Voor het grootste gedeelte zal dat plaatsvinden d.m.v. banner werving via een ad banner netwerk." Mijn reactie daarop: als je werft via een ad banner organisatie dan komt de banner op bepaalde websites te staan. De panelleden die je op die manier werft komen dus in ieder geval vaak op die websites. Lijkt me niet wenselijk als je vervolgens een Top 100 presenteert van de meest bezochte websites. En dan te bedenken dat een ad banner website als opvulling ook nog eens banner-exchanges tussen de verschillende websites in het netwerk plaatst! Dan het onderzoek: We hebben toevallig op het Kaartenhuis dit voorjaar een enquete gehouden. Niemand heeft de enquete 2x ingevuld, tenzij hij of zij via 2 verschillende computers de enquete kreeg voorgeschoteld. Dit zijn de uitslagen: Gevraagd aantal: 24827Aantal ingevuld: 18008Response: 72.53% Vraag: Op welke manier heb je nu verbinding met Internet? Via een normale telefoonlijn 47.74%Via een ISDN verbinding 14.32%Via de kabel 21.8%Via een computernetwerk 8.47%Anders 0.59%Ik weet het niet 7.05% Nu is het Kaartenhuis natuurlijk niet representatief voor het hele Internet. Bovendien zullen mensen met kabel waarschijnlijk meer Internetten, dus ook meer op onze website komen. We zullen over een paar maanden dit onderzoek eens herhalen om te kijken hoe hard breedband Internet toegang groeit. Want dat het groeit lijkt me meer dan logisch. Peter Zijderveldwww.kaartenhuis.nl

ilja scholten

Het is moeilijk om aan de hand van de gegevens in dit artikel (ontbreken van exacte uitkomsten en vooral de methoden zoals vraagstellingen en profiel van de respondenten) te beoordelen welk onderzoek meer geldig is. Toch vallen in het antwoord van "senior researcher Elke de Quay van Multiscope" en het stukje op hun website een paar dingen op: 1) liniaire extrapolatie lijkt de basis van hun voorspelling. Dat is niet al te sterk voor een markt die juist exponentieel groeit 2) heel opmerkelijk op hun site is dat tussen haakjes het woordje "gratis" staat bij het argument dat de klant liever een gewoon modem gebruikt. Hoezo gratis? Juist door de toename van internet gebruik merkt ook de consument dat men voordeliger uit is met een flat fee van rond de honderd gulden per maand dan de honderden voor telefoonkosten. 3) Het "argument ad hominem" (de argumenten van de tegenstander in twijfel trekken door niet in te gaan op de inhoud daarvan maar op de achtergrond van de tegenstander) is op zich al niet sterk en doet ook vermoeden dat het ethische gehalte van de spokesperson niet erg ontwikkeld is. Als je geen vertrouwen kan hebben in de ethische normen van een onderzoeker dan moet ook gevreesd worden dat dezelfde slimmigheidjes toegepast worden op het eigen onderzoek. met vriendelijke groet, ilja scholten. 

robin berg

De kleine groei van breedbandinternet heeft weinig te maken met de geringe belangstelling van consumenten. Als inwoner van Utrecht wil ik al minstens anderhalf jaar snel Internet. Maar dit is simpelweg niet te krijgen. De (casema)kabel waar ik gebruik van maak is niet bepaald breedband te noemen. En ADSL is slechts in een beperkt deel van Utrecht voorhanden. Ik ben niet de enige die wel wil, maar niet kan. De behoefte om sneller te Internetten is in mijn omgeving groot. De cijfers van werkelijk gebruik van breedband geven daarmee een vertekend beeld als daarop de behoefte wordt gebaseerd. Pro Active zit dus toch dichter bij de werkelijkheid dan Multiscope suggereert.

Bernice Klaassen

De geschiedenis wijst uit dat je ontwikkeling uit het verleden niet klakkeloos kunt doortrekken naar de toekomst. Ondanks dat de percentages van ProActive mij enigszins fors voorkomen, hebben zij qua trend het wel bij het rechte eind. Immers, waar Multiscope geen rekening mee houdt, is dat komende tijd een verhevigde introductie van breedbandtoegang plaatsvindt, zowel toenemende mogelijkheden tot kabeInternet (hetgeen in het verleden slechts vanuit een paar plaatsen mogelijk was) en de grootscheepse ADSL-introductie, die nog van start moet gaan. Naarmate deze mogelijkheden, en dus ook de concurrentie, toenemen, zal er een neerwaartse prijsspiraal worden ingezet. Aangezien momenteel de prijs (lees:prijsperceptie, in werkelijkheid is het voor velen juist goedkoper dan traditionele toegang) momenteel een van de meest belemmerende factoren van het nemen van breedbandtoegang is, zal daling van de prijs een versnelling van de breedbandpenetratie betekenen. Ergo, met name toenemende dekking van breedband en toekomstige prijsdaling maken dat cijfers uit het verleden niet zomaar geprojecteerd mogen worden op de toekomst: alles wijst erop dat breedband een hoge vlucht zal gaan nemen (vraag is alleen, wordt het kabel, ADSL of iets anders…)Overigens blijft het zeer vermakelijk dat twee partijen op een dag met een gelijksoortig onderzoek naar buiten komen, met tegengestelde conclusies……. 

Bas

Verschillen in onderzoeksmethoden brengt altijd verschillen in uitkomsten met zich mee. Maar als je mensen over de telefoon intervieuwt, zo is gebleken, zijn het altijd dezelfde mensen die meedoen. Veelal de minder opgeleiden en slechter verdienenden. Voor het internet is dit naar mijn inziens nooit onderzocht. Dus misschien zit het wel in de respondentengroep. Ook kan het zijn in de definitie van breedband. Verder is het natuurlijk de grote concurrentie tussen multiscope en pro active. Die twee gaan nu head on tegen elkaar in. Het waren altijd al elkaars grootste concurrenten, nu zal er strijd geleverd moeten worden. Ik denk dat beide bedrijven volledig met de billen bloot moeten willen ze hun gelijk bewijzen.

Paul Thuis

In dit kader lijkt het me relevanter om te kijken wat de VS en Japan aan het doen zijn op het gebied van breedband Internet toepassingen. Yahoo! is zich al jarenlang aan het klaarmaken voor de breedbandtoekomst via Broadcast.com. In Japan loopt bijna iedere jongere met een i-mode telefoon. De snelnetproef in Nederland zelf geeft ook duidelijk aan dat de behoefte aan breedband internet groot is, vooral als je denkt aan toepassingen zoals TiVo (www.tivo.com), Delay TV (opgenomen programma's later bekijken), en e-learning toepassingen. Wanneer de prijs-kwaliteit verhouding goed genoeg is, zal iedere Nederlander hier snel gebruik van maken. Het grootste punt zal waarschijnlijk zijn het bedenken en ontwikkelen van interessante breedbandtoepassingen voor de toekomst. Paul Thuis

Yuri

Dit geeft nogmaals aan dat er maar weinig reliable sources zijn waar bedrijven op kunnen vertrouwen. In onderzoek moeten zoveel facetten meegenomen worden. Bereidheid van consumenten is lang niet indicatief voor de eigenlijke adoptie.Om dit soort voorspellingen te maken moeten aspecten meegenomen worden m.b.t. technology, investeringen, kosten voor consument, migratie mogelijkheden, bereik, voordelen, communicatie, kwaliteit, economie etc. Het is duidelijk in dit geval dat een beperkte blik op dit soort zaken leidt tot foute conclusies.

Paul van Rooij

Met enige verschijnselen van verdenking op 'broedermoord' heb ik kennis genomen van de mening van Multiscope. Uitspraken als "Ik durf wel mijn twijfels uit te spreken over de objectiviteit van het onderzoek" deed mijn lachspieren dan ook spontaan opleven. Sinds 12 jaar ben ik aktief op de IT-markt en volg al enige jaren nauwgezet menig onderzoek. Het probleem met deze onderzoeken is ten aller tijde dat ze vaak erg ver van de waarheid verschoten blijven. De 95-98% regel gaat dan ook binnen de IT (en zeker binnen de internetbranche) totaal niet op. Aangezien dit soort uitspraken mij nogal irriteren, wil ik u ter kennisgeving informeren: Multiscope biedt al enige jaren het marktonderzoek VISISCAN. Dit rapport wordt maandelijks uitgebracht, en behelst inzicht in de marktaandelen van nederlandse dotcommers. Multiscope berekent haar klanten zonder enige schroom fl. 1490,– per jaar. Dit terwijl de resultaten die maandelijks worden gepubliceerd, verre van juist zijn, en daardoor dus zinloos. Om deze stelling te stoelen onderstaand twee voorbeelden: - Aantal bezoekers http://www.startkabel.nl conform rapportage Multiscope September 2000: 930.000 (Uniek wel te verstaan)- Een simpele blik in de openbare teller van deze site verteld ons dat er maandelijks maximaal 580.000 bezoekers worden {geregistreerd; http://nl.viewstat.nedstatbasic.net/cgi-bin/viewstat?name=skfull }- Als we kijken naar de herkomst van de bezoekers kan vastgesteld worden dat circa 50% van deze bezoekers niet uit nederland komt. Concreet betekent dit dus dat er maandelijks maximaal 580.000 * 50% = 280.000 nederlandse bezoekers op deze site komen.- Conclusie: Volgens Multiscope 930.000, werkelijk max. 280.000. - Aantal bezoekers http://www.pagina.nl conform rapportage Multiscope September 2000: 970.000 (Uniek wel te verstaan)- Een simpele blik in de openbare teller van deze site verteld ons dat er maandelijks maximaal 2.100.000 bezoekers worden {geregistreerd; http://nl.viewstat.nedstatbasic.net/cgi-bin/viewstat?name=dochteroverzicht }- Als we kijken naar de herkomst van de bezoekers kan vastgesteld worden dat circa 20% van deze bezoekers niet uit nederland komt. Concreet betekent dit dus dat er maandelijks maximaal 2.100.000 * 80% = 1.680.000 nederlandse bezoekers op deze site komen.- Conclusie: Volgens Multiscope 970.000, werkelijk max. 1.680.000 Als we hierbij nog gaan kijken naar de definitie Unieke Bezoekers, dan zullen de afwijkingen die er zijn nog groter worden. Voor alle duidelijkheid wil ik vermelden dat ik met geen van genoemde partijen, zowel dotcoms als betrokkenen in deze discussie enige relatie heb. Het betreft hier slechts een mening van een IT-marketeer die soms 'jeuk' krijgt van zogenaamde onderzoekers. Ik durf dan ook mijn grote twijfels uit te spreken over de kwaliteit van de onderzoeksrapporten van de firma Multiscope, als ook de mening van senior researcher Elke de Quay, en adviseer ze dan ook om gewoon zelf goede onderzoeken uit te voeren, en het beoordelen van 'onderzoeksbroeders' over te laten aan de neutrale ontvangers.Waarvan akte !

Richard de Ree

Multiscope zegt dat het onderzoek van Pro-Active gekleurd is. De laatste tijd echter zijn Internetgebruikers door Multiscope geterroriseerd. Tientallen keren verscheen er een pop-up van deze onderzoekers op het scherm, ook bij mij. De eerste keer dacht ik: "aardig, dat vul ik in". De tweede keer dacht ik…. alweer een enquête de 3de keer werd het irritant en omdat er geen uitgang op de pop-up was, moest je verplicht een aantal zaken invullen. Ik heb weken lang dagelijks deze pop-up enquête gehad en ik was beslist niet de enige die tientallen keren om hetzelfde werd gevraagd. Het onderzoek van Multiscope is in mijn ogen zeer onbetrouwbaar. 

Johan Vreeswijk

Die irritante banners zijn van ProActive, niet van Multiscope

Bernice Klaassen

In het kader van voorgaande reacties is dit een zeer nuttig artikel voor iedereen die zich bezighoudt met de een of andere vorm van onderzoek: {"Like fast food, quick and cheap research is probably bad for you"; http://www.business2.com/content/magazine/numbers/2000/09/29/19121 }

rob

Nou nou, 67% lijkt me wel een beetje erg veel hoor. Ik zet ook een beetje mijn vraagtekens bij het onderzoek, hoewel ik de onderzoeken, zeker de visiscan, ook met een korreltje (lees: schep) zout neem. Ik heb een tijdje terug al eens de onderzoeken van verschillende marktonderzoekbureaus (interview-nss, pro active, multiscope enz.) met elkaar vergeleken op het gebied van internettoegang (% nederlanders met toegang tot het internet) en stuitte op behoorlijke verschillen. Het valt me trouwens op dat de onderzoeken van Pro Active heel veel geciteerd worden in de diverse media en van een bureau als interview-nss relatief weinig (ik lees hun internet barometer trouwens met veel plezier). Volgens mij heeft Pro Active een zeer goede PR afdeling. Tot slot een laatste opmerking over het onderzoek van Multiscope: Mij lijkt dat vooral zware internetters toegang willen hebben tot breedband internet, maar wat waren deze internetters aan het doen toen jullie aan het bellen waren? Aan het internetten…..via de telefoonlijn! Bernice, misschien kan Blauw een onderzoekje doen om te kijken wie er het dichtst in de buurt zit? Groetjes, 

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond