Deel dit artikel
-

Naar het internetbureau van de toekomst

Het gaat niet meer zo goed met Internet. Het gaat dus ook niet meer zo goed met veel van de internetbureaus. Voldoende stof in ieder geval voor discussiefora, zo bleek de afgelopen maanden op deze website. Misschien is het tijd om de positionering van het internetbureau eens kritisch te beschouwen. Ligt daar wellicht een deel van het probleem? Is het internetbureau de technische uitvoerder? Een creatieve hotshop? Een interactiespecialist? Heeft het internetbureau überhaupt nog bestaansrecht?

Voordat ik dieper in ga op de positionering van het internetbureau, benoem ik allereerst een aantal graadmeters van succes. Succesvolle bureaus groeien (ze hebben blijkbaar meer werk dan tijd), maken zwarte cijfers (realisme loont) en doen aansprekende projecten. Interessante graadmeters voor onderlinge vergelijkingen, maar waar succesvolle bureaus misschien wel het best in zijn is hun (potentiële) klanten duidelijk maken waar ze goed in zijn.

Internet draait om communicatie en techniek. Vanuit elk van deze disciplines zijn bedrijven in de internetbranche ontstaan. Laat ik eerst eens door de communicatiebril naar de branche kijken (bureaus met een reclame-achtergrond).

Reclamebureaus: in huis of uitbesteden?

Na een bijzonder langzame start leken reclamebureaus zich te realiseren dat internet een communicatiemedium met potentie is. Interactieve afdelingen werden in hoog tempo opgericht. En inmiddels ook weer even snel afgebouwd. Reclame en internet zijn toch niet gelijk aan elkaar. Daadwerkelijk interactief denken vraagt van een reclamebureau een andere insteek dan het eenrichtingsverkeer van de traditionele campagne, zo leken ook hun klanten te beseffen (zij zorgden tenslotte voor de vertrekkende omzet).

De laatste weken kwamen enkele ´succesvolle´ interactieve afdelingen van reclamebureau´s aan het woord in Emerce. Zij hadden alle techniek overboord gegooid en concentreerden zich op mediumintegratie en creatie. Blijkbaar lag daar de oplossing: techniek is een vreemde eend in de bijt in een creatieve omgeving. En techniek kan gemakkelijk worden uitbesteed. Het internetbureau pakt de techniek wel op. Daarmee doemt een nieuw perspectief op. Het internetbureau als de technische uitvoerder, als IT-´facilitator´, is dat de toekomst van de bedrijfstak? Of neemt de IT-branche juist de rol van de huidige internetbureaus over?

IT en creatie?

Geheel vergelijkbaar zijn ze niet, internetbureaus en IT-bedrijven. Internet is nog steeds jong en hip (alhoewel?), en IT is zwartwit gesteld keurig, formeel en saai. Maar internet kent wel een grote technische component. Die kunnen IT-bedrijven toch prima oppakken? Daarvoor heb je toch geen internetbureau meer nodig?

Er is een beweging in de markt die grote IT-bedrijven inderdaad prominenter op de internetkaart, of in ieder geval de intranetkaart plaatst. Nieuwe generaties websites kennen geavanceerde systeemkoppelingen en uitgebreide content management systemen. Toch missen ook IT-bedrijven een belangrijke factor. Creativiteit, mediumintegratie, (klant-)communicatie, design en vormgeving liggen niet vanzelfsprekend in de IT-hoek. Sterker nog: de vraag is of die beleving aanwezig is. Ligt er dan toch een taak voor het internetbureau?

Het internetbureau

Het internetbureau brengt een combinatie van een aantal eerder genoemde kwaliteiten. Het internetbureau moet extra's bieden, anders kiest de klant voor het reclamebureau of voor de IT-leverancier. De kwalificatie van technische uitvoerder past het internetbureau niet. Internet is veel meer dan techniek. Internet is reclame, communicatie, public relations, investor relations, IT, televisie en radio in één. Of althans, allen maken gebruik van het kanaal Internet. Misschien volgt daaruit een heldere positionering. Wie voegt al deze expertises samen? Hoe spreekt iedereen dezelfde taal? Wie begrijpt er daadwerkelijk wat interactie is?

Mediumintegratie is een belangrijke ontwikkeling. Het medium Internet verbindt mensen, organisaties en media. De communicatie (en interactie) tussen deze actoren vraagt om specifieke en gedegen deskundigheid, zowel op het gebied van creatie als techniek. Voor een organisatie is het van belang dat overal dezelfde boodschap wordt uitgedragen. Internet kan daarin binnen afzienbare tijd de rode draad vormen. Zo geredeneerd is het internetbureau de spil in het netwerk. Bij verdergaande mediumintegratie verschuift op langere termijn zelfs wellicht de macht in het kanaal naar het internetbureau.

Het internetbureau is geen IT-bureau, maar het bureau van de toekomst: het interactiebureau.

Deel dit bericht

12 Reacties

Peter Boersma

Ik heb zojuist op "mee eens" gestemd, maar wil toch een kanttekening kwijt: Wanneer "het internetbureau is een interactiebureau" alleen wordt opgevat als "het internetbureau is de spil in het netwerk van andere bureaus" zonder daarbij de eigen toegevoegde waarde van *het ontwerpen van interactie* in acht te nemen, slaat Rogier de plank mis. Het ontwerpen van interactie is het aspect dat van internetbureaus de spil in het netwerk kan maken. Omdat het internet als 1 van de kanalen ingezet wordt, is de zogenaamde synergie met andere kanalen van belang. Daarom is het begrip "user experience design" ook zo in opkomst: De User Experience (UX) bestrijkt alle aspecten van de interactie van een eindgebruiker met een bedrijf, haar diensten en producten. Het ontwerpen van dat deel van de user experience dat met een website te maken heeft, vereist kennis van:- marketing communication- brand design- visual design- interaction design- interface design- information architecture- copy writing- technical writing- usability engineering- software engineering De ideale user experience stelt gebruikers in staat om:- uitdagende functionaliteit te gebruiken die speciaal voor hen ontwikeld is;- in hun eigen woorden te werken op basis van hun eigen verwachtingen;- de functionaliteit aan te passen aan hun voorkeuren;- te vertrouwen op eventuele andere kanalen voor support;- gebruik te maken van eerdere ervaringen met de diensten of producten van het bedrijf. Daarbij moet (parrallel) aandacht besteed worden aan:inhoud, functionaliteit, structuur, navigatie, interactie, communicatie, channel synergy, browser compatibility, kwaliteit, betrouwbaarheid, performance en meer. Peter Boersma, consultant informatie ergonomie bij Satama Amsterdam

Quirien Aretz

Het verleden herhaalt zich… Het is jammer dat Rogier niet even verder naar het verleden kijkt dan slechts enkele jaren terug. Immers, in het tijdperk dat DM en Databasemarketing in opkomst was (mid jaren tachtig) zagen we op vrijwel elke straathoek wel een dm/data specialist opduiken. En ook toen was de gedachte dat deze nieuwe manier van marketing zich zou manifesteren in de vorm van specialistische bureaus. Nu zien we dat deze vorm van marketing is geintegreerd in het doen en denken van marketeers (ook wel adverteerders genoemd in de reclamebranche). Direct mail, postcode segmentatie, doelgroep analyse, datamining… elke zichzelf respecterende marketeer weet ervan. Met internet gaat het deels dezelfde kant op. Begonnen vanuit technologie waren hippe programmeurs verworden tot marketeers. Werden pas afgestudeerde puistige pubers tot CFO en CEO. Dat kon mede omdat niemand begreep wat ze nou toch middels dat toetsenbord en muis allemaal deden. Zij hadden de kennis en dus de macht. Nog steeds kunnen internetbedrijven zich profileren door kennis van technologie. Ze verkopen bijna allemaal wel een contentmanagement systeem en weten goed hoe te integreren met back-end systemen. Maar net als de IT-bedrijven weten ze niet wat marketing en marketingcommunicatie is. En dat gebeurde zo'n vijftien jaar geleden nou ook met die data bureaus. Internet, of liever interactieve marketing, zal net als dm en database onderdeel worden van het doen en denken van marketeers. Er ontstaan nieuwe technologisch gedreven kanalen (denk aan e-mail, iTV, websites, mobiles) die onderdeel worden van de communicatiemix. En dat ook moeten worden. Dit alles betekent dat een marketeer steeds meer kanalen met elkaar moet synchroniseren om te zorgen dat het merkbeeld en/of de verkoopboodschap op een consistente manier naar buiten wordt gebracht. Immers, een verkeerde beweging bij de assertieve consument en je bent er geweest. Dat interactieve marketing niet bij de internetbureaus terecht zal komen komt door het gebrek aan marketing- en communicatiekennis bij deze bureaus. Ik ben het eens met Rogier dat reclamebureaus nog teveel vanuit het eenrichtingsverkeer denken; eerst de commercial bedacht, dan de rest aanpassen aan dat idee. Gelukkig zijn er ondertussen ook bureaus die wel wat verder denken en teams samenstellen die eerst naar het marketingprobleem kijken en dan pas een oplossing zoeken. En dat laatste kan dus alleen maar als je alle kanalen beheer(s)t. De toekomst van internetbureaus ligt mijns inziens in het ontwikkelen en ondersteunen van innovatieve ideeen die bij henzelf en marketingcommunicatiebureaus vandaan komen. Een reclame bureau MOET een techneut in dienst hebben om te blijven begrijpen hoe techniek communicatie ondersteunt en beinvloedt. Maar het uitvoeren van de ideeen, het komen met nieuwe technische oplossingen en ook het simpelweg bouwen van de oplossingen (toegegeven, dat komt dicht bij de IT-branche) is een taak van de internetbureaus. Schaalgrootte is daarbij dus wel gewenst (denk aan hoe het telemarketing is vergaan) maar laat innovatie bovenaan staan. Mediumintegratie is dus alleen mogelijk als ook daadwerkelijk alle media beheerst worden. Door toevoeging van de internet-kanalen aan de reeds bestaande reeks die de marketeer ter beschikking heeft, volgt integratie vanzelf binnen de marketingcommunicatiebureaus. Het is ook dat bureau waar de klant (u weet wel, die marketing afdeling met geld) terecht komt met zijn probleem. Het is ook dat bureau waar een gesynchroniseerde oplossing mogelijk is. Drs. Quirien AretzStrategy Director Grey CellsManaging Director Grey Interactive

Graham Callaway

Als eigenaar van een internetbureau kan ik zeggen dat ik niet mee eens bent met deze stelling. Een internetbureau houdt zich vooral bezig met het internet en geen televisie of "multimedia" producten. Het is eigenlijk niet mogelijk om vast te stellen wat een internetbureau is of niet is omdat het Internet zelf zo een dynamisch medium is. Bijna alle in dit artikel genoemde disciplines, en vooral de techniek, zijn belankrijke bestanddelen van een echte internetbureau. Zonder goede technische onderbouw heb je niets. Een echte internetbureau moet niet alleen verstand hebben van bepaalde disciplines maar moet vooral openstaan voor nieuwe elementen, technieken, methodes en strategieën. Flexibele internetbureau's die bereid staan om nieuwe uitdagingen aan te gaan en openstaan voor de (soms onvoorspelbare) nieuwe ontwikkelingen zijn die die overleven. Je moet zelfs nieuwe disciplines "on-board" nemen om aan de wensen van de klant te voldoen, en dit levert vaker leuke "spinoffs" voor latere projecten. Dit, gekoppeld met de bekwaamheid om evt. problemen op te sporen op een vroege stadium betekent dat je dan een leuke stuk kaas overhoudt zonder gaten.

Jeroen de Bakker

Het is leuk dat de markt van 'Internet-adviseurs' eindelijk een beetje begint te segmenteren. Ik zelf geloof dat interactie een middel is en geen doel. Vandaar dat wij ons graag bezig houden met het vergroten van de relevantie van merken. Hierbij maken we gebruik van de kansen die (nieuwe) digitale media bieden. Kan iemand mij helpen aan een passend naam voor dit segment binnen de markt van 'Internet-adviseurs'?

Alex de Jong

Interactie lijkt mij niet alleen het belangrijkste aspect van een internet site voor een bedrijf, maar lijkt mij het belangrijkste aspect van marketing per se, in deze tijd. Immers, waaruit bestaat (voor de site van een grote diensten en producten leverancier bij voorbeeld) de wens van de klant? Uit het succesvol kunnen communiceren met een leverancier in tijden van verwarring en woede. Het verbaast me dat nog steeds voorbij wordt gegaan aan de inhoudelijke kant van de relatie tussen leverancier en klant. Die bestaat in ieder geval niet het verzenden van een sterk geabstraheerde boodschap vol brand values, maar eerder het aangaan van een realistische, op werkelijke termen gebaseerde dialoog met de klant. En juist daar werkt het internet (potentieel) faciliterend. En is het vormgeven van de interactie (van de bezoeker met de site), het vormgeven van dat gesprek. Dit betreft dan wel omgevingen die bijzonder gecompliceerd in elkaar zitten en juist daar ontberen veel internetbureaus de kennis die ze concurrerend zou moeten maken. En omgekeerd zien grote corporate opdrachtgevers absoluut niet in waarom het een site een meerwaarde verleend als die wordt ontworpen door een stel goede visuele en interactie ontwerpers. Dat die site gebaseerd hoort te zijn op observaties van gebruikersgedrag in het echte leven is iets dat zowel ICT bedrijven als internet bureaus vaak ontgaat. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Vaak zijn internet omgevingen in een niet al te grijs verleden vormgegeven met de gedachte dat met eCommerce (ook van diensten of intangibles) geld te verdienen zou zijn. Het afgelopen jaar heeft getoond dat dat een illusie is. Dat een site een ander doel kan hebben (namelijk een platform zijn voor research en persoonlijke interactie) is iets dat ook nu nog niet schijnt te zijn doorgedrongen. Kortom: als internet bureaus inderdaad vanuit hun expertise kunnen opereren en niet alleen maar lippendienst bewijzen aan User Experience en Interaction Design, dan zullen ze het redden. Het betekent wel dat het tot voor kort aangehangen model van "on line communicatie bureau" moet worden losgelaten. Opdrachtgevers op hun werken zouden moeten erkennen dat goede internet bureaus hun geld waard zijn: dat internet een doe het zelf medium kan zijn (Frontpage!) betekent nog niet dat iedereen een goede site kan bouwen.

Barry Blanc

Ik vind het een mooi verhaal, maar vrees dat de wens de vader van de gedachte is. Internetbureaus hebben weinig toekomst als communicatiebureau van de toekomst, tenzij ze de expertise binnentakelen om daadwerkelijk mee te kunnen denken over communicatie-vraagstukken. De klant wil namelijk niet weten hoe je internet kunt inzetten. De klant wil weten hoe hij zijn organisatie-doelstellingen kan behalen. Of daaraan tegemoet kan komen. Daar kan internet soms een belangrijke rol in spelen, maar soms ook helemaal niet. Internet is geen doel maar een middel en het eerste internetbureau dat zelf afraad om het internet te gebruiken als communicatiemedium moet ik nog tegenkomen. Een bedrijf gaat niet met een drukkerij of een filmproducent om de tafel zitten om te vragen hoe hij personeel moet werven of producten moet verkopen. En toch denken veel internetbureaus dat zij geen gewoon medium vertegenwoordigen, maar een 'alles omvattende totaaloplossing'. Die gedachte is achterhaald. De toekomst van internetbureaus ligt in de verdieping. Of dat nu betrekking heeft op de techniek (zodat het een IT-georienteerd faciliterend bureau wordt) of op de communicatie. Maar in dat laatste geval moet het bureau bereid zijn te investeren in echte specialisten (bedrijfskundigen, marktonderzoekers, marketeers etc). Klanten snappen inmiddels dat je geen 'verstand kunt hebben van internet' als core business. Met zulke partijen halen ze hun doelstellingen namelijk niet.

leerling

drukkerij – technische isp reclamebureau – creative isp. zooo simpel. ik roep t al 6 jaar. maakt niet uit hoor jongens, denk er nog maar een keer rustig over na.

de consument

Vraag: Welke behoeftes vervult internet vanuit een consument gezien? En ga nu niet zeggen "communicatie", want als ik moet communiceren met een producent van 1 van mijn eigendommen betekent dat er iets mis is het ding dat ik gekocht heb. De consument

kees van Keulen

Ik wil graag reageren op de twee zinnen waarmee het artikel van mijnheer Vijverberg begint:"Het gaat niet meer zo goed met Internet. Het gaat dus ook niet meer zo goed met veel van de internetbureaus." WAAR GAAT DIT OVER! Dit is een pertinent onjuiste conclusie! Ik snap niet dat Emerce dit soort artikelen plaatst. Het gaat namenlijk uitstekend met Internet. Het middel (internet) is niet de oorzaak van de slechte prestaties van Internet bureaus, ze zijn zelf de oorzaak. Wanneer je als Internetbureau achterlijk hoge prijzen vraagt (nog steeds) voor een zogenaamde statische site en je niet eens in staat bent de voordelen/opbrengsten te becijferen, dan ontbreekt het je als bureau aan toegevoegde waarde, aan concurrerend vermogen. Daarmee roep je de crises over je af. De hebzucht van mensen dreef ze om investeringen te doen in Internetbedrijven. Dat het nu met de zogenaamde Internet bureaus slecht gaat is alleen maar goed voor de sector en zeker goed voor de Internet beslissers in het bedrijfsleven. Eindelijk een shake out en wordt alle lucht uit die zeepbel gepompt, eindelijk gaan managers nadenken en vragen ze zich aan zogenaamde Internet bedrijven wat levert het ons op. Eindelijk normale prijzen voor Internet dienstverlening. Het draait in alle business en zeker de Internet business maar om één ding: wat is het nut van de toepassing m.a.w. ben ik (toegevoegde) waarde aan het creeren of doe ik aan destructie? De vraag had al veel eerder gesteld moeten worden: welke bureaus zijn in staat aan klanten uit te leggen welke Internet toepassing ze moeten realiseren en baseren dit op de kosten en de baten van het betreffende Internet project. Het bureau die deze vraag kan beantwoorden is goed bezig. Hij/zij zal ook eerlijk zeggen dat een foldertje op Internet geen geld bespaart, niet de bezoekers oplevert en daarmee veel geld kost. Kappen met al die onzin, je positie is irrelevant. Voeg als Internet bureau waarde toe en communiceer het aan je klantengroep! Voeg je geen waarde toe dan kun je je 180 graden in de rondte positioneren maar je het is over wanneer die zeepbel in je gezicht uit elkaar spat.

Frank van Doorn

Ik heb in het verleden zelf een internet bureau gehad, en daar hebben we twee zaken geleerd: je kunt de rol van het reclamebureau niet overnemen, maar ook niet die van een IT organisatie. De expertise van een internet bureau is vaak gericht op het transformeren van media uitingen naar internet met alle noodzakelijk techologie die daar bij komt kijken. Technologie die dan ook niet gericht is op de website, hoort niet bij een internet bureau. Dat is een vak apart. De ingredienten van een internet bureau bestaat wat mij betreft dan ook uit de volgende zaken:- HCI (interactie) specialisten;- Designers;- Programmeurs;- (Internet?) Consultants. Ik noem het altijd front-end georienteerde specialisten. Verder ben ik van mening dat een web bureau gespecialiseerd moet zijn in bepaalde takken van sport. Het afdekken van meerdere verticals lijkt me niet haalbaar. Wat je ziet is dat de huidige web bureaus teveel willen focussen op back-end processen. Processen waar ze vaak weinig tot niets van weten. Voorbeeld is de ontwikkeling van eCommerce sites. Het bouwen van een front-end versus het uiteindelijk leveren van de internet order zijn twee totaal verschillende vakgebieden. Web bureaus die dit combineren leveren veelal sites op die er mooi uitzien, maar waar de levering van goederen vaak mis loopt. Anderzijds, als een IT organisatie dit ontwikkelt heb je een prima order afhandeling, maar de koppeling naar internet functioneert niet naar behoren, of de site is in een vast stramien stopt (iets waar de communicatie bureaus rillingen van krijgen). Samenwerken tussen de verschillende expertise bureaus loopt onder andere om deze reden vaak fout: ze willen elkaars rol overnemen. Of dat nu komt omdat iedereen druk bezig om opdrachten uit de markt te halen wegens het ´slechtere internet klimaat´ laat ik in het midden. In ieder geval wordt de klant er de dupe van. De stelling: ´Het internetbureau is geen IT-bureau, maar het bureau van de toekomst: het interactiebureau.´ Ik ben het er gedeeltelijk mee eens. Het internet bureau van de toekomst zal de verbindingsschakel zijn tussen de IT business consultants, communicatie bureaus en de klant.

Mark Damman

In grote lijnen ben ik het er mee eens. Er zal niet één type bureau zijn dat op het gebied van internet de toekomst heeft. Er is ruimte voor meerdere soorten bedrijven. Dat zie je ook nu in de communicatiebranche. De bureaus die naar mijn mening het meest zullen opvallen zijn de bureaus die als gespecialiseerd reclamebureau werken. Bureaus met mensen die weten hoe internet echt werkt, maar ook weten hoe ze door middel van andere communicatie-uitingen de juiste bezoekers weten te trekken. Deze bedrijven richten zich op concept en een groot deel van de realisatie, maar zullen samenwerken met specialisten. Net als in de huidige reclamebranche. Je ziet momenteel al voorbeelden zoals Mr.Traffic en d-Tail Company.

Bernard

Mooi om dit in 2016 te lezen

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond