Deel dit artikel
-

NEN onderzoekt norm voor bereik online advertenties

NEN, het centrum van normalisatie, gaat onderzoeken of er behoefte is aan een norm voor meetmethoden van online advertenties. Volgens het centrum zou het gelet op discussies in de media wel eens van cruciaal belang kunnen zijn dat er een norm komt waarin duidelijk gedefinieerd wordt waaraan een meetmethode voor het bereik van online advertenties behoort te voldoen.

“In de media is er een toenemende aandacht voor de  betrouwbaarheid van de metingen van bezoekersstatistieken. Voor de online advertentiemarkt is deze betrouwbaarheid van cruciaal belang. Dat die betrouwbaarheid wordt gehinderd door een veelheid aan meetmethoden is de gebruikers een doorn in het oog,” zo stelt NEN.

Volgens NEN moet duidelijk worden welke aspecten de norm voor meetmethoden voor on line advertenties moet omvatten. Tevens zal duidelijk moeten worden of de scope nationaal of internationaal moet zijn en wat het draagvlak in Nederland is om een dergelijke norm te ontwikkelen.

NEN gaat geïnteresseerden daarom uitnodigen om lid te worden van de normcommissie voor online advertenties. De normen worden opgesteld door een normcommissie. Door hieraan deel te nemen kunnen belanghebbenden invloed uitoefenen op de inhoud van de norm. Deelname aan een normcommissie staat open voor alle geïnteresseerde belanghebbenden, aldus NEN.

Volgens Gertjan van den Akker, normalisatie-adviseur bij het instituut, moet worden gedacht aan partijen als de STIR en aan commerciele partijen die zijn aangesloten bij het IAB. “We willen bij hen en bij andere belanghebbenden inventariseren of er bij die partijen ook behoefte is aan een dergelijke norm. We zitten nu nog heel erg in de orienterende fase. Een ieder die echter een bijdrage wil leveren aan de discussie over e e n norm voor het meten van het bereik van online advertenties is van harte welkom,” zegt Van den Akker.

Hij denkt overigens niet dat er wellicht alleen in Nederland behoefte is aan een norm waarin duidelijk de meetmethoden worden gedifinieerd. “Ik kan me zo voorstellen dat daar ook in internationaal verband behoefte aan is,” aldus Van den Akker.

Deel dit bericht

5 Reacties

marcel

Die norm van meetmethoden voor Online advertenties bestaat al. Bovendien gaat de markt veel sneller dan dit soort instanties. Kijk maar eens op memo2.nl, hier worden meetmethoden aangeboden voor thematische online campagnes. Lijkt me alweer een stapje verder.

Emile van den Berg

Of er behoefte is aan een standaard? Duh, wat denk je zelf? Hier wordt al jaren aan gewerkt (o.a. via STIR en IAB) en hier zijn ook al afspraken over (en ja, ook internationaal), dus de NEN is er weer lekker vlot bij 🙂

David Wolff

Kennelijk wordt er gekeken naar de overkant van de oceaan waar het IAB recent heeft aangekondigd de meetmethoden gelijk te gaan stellen. Feit is dat de Amerikaanse markt er iets anders uitziet dan de Nederlandse markt. De reden van deze aanpassingen zijn dat in de US meetverschillen door verschillende meetmethoden zorgen voor discussies tussen adverteerders en exploitanten over de af te rekenen aantallen. Dit probleem hebben we in Nederland in ieder geval al uit de wereld geholpen door ons eigen meetsysteem (DFA) als leidend voor facturatie te hanteren, waarbij meetverschillen misschien wel ontstaan maar geen aanleiding tot discussie geven. Daarbij komt het feit dat de Nederlandse markt een zeer hoge DFA / DFP dekking heeft waardoor bij de belangrijkste partijen dezelfde meetmethode wordt gehanteerd en er dus sowieso geen discussie ontstaat. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse markt waar meer verschillende meetsystemen bestaan en de volumes groter zijn waardoor er een ander soort discussie ontstaat en de wal nu het schip lijkt te keren. Zolang de afrekenmodellen op internet gebaseerd zijn op pay per view (gemeten door een systeem) of pay per respons (ook gemeten door een systeem) speelt het totale bereik van een website hier dus geen rol. Alles wat niet gemeten wordt wordt niet afgerekend. Dus wanneer een adverteerder gebruik maakt van het meetsysteem van zijn bureau is er geen reden om discussie te voeren over een norm in Nederland.  

Emile van den Berg

@ David: mooi om te zien dat jullie het al opgelost hebben, knap hoor. Je suggereert alleen dat DFA/DFP de standaard moet zijn terwijl er meerdere systemen in omloop zijn die minstens even goed werk leveren. En aangezien deze systemen (Atlas, Falk, Bluestrek, om er een paar te noemen) de Nederlands markt ook weer (her)ontdekt hebben zal de discussie hier vergelijkbaar kunnen worden als aan de 'overkant van de oceaan', hier moet je zeker niet je ogen voor sluiten. Waarom je blauw betalen aan DFA terwijl je een gelijksoortig systeem wellicht goedkoper kan inzetten? Campagnes vinden ook steeds vaker pan-Europees en wereldwijd plaats en daarom is het belangrijk dat overal dezelfde afspraken gelden. Maar dan nog geldt dat die afspraken allang gedefinieerd zijn/ ontwikkeld worden en daar vormt NEN wederom de spreekwordelijke mosterd.

Daan

Als ik de vorige reacties lees is er of wel duidelijk dat er behoefte is aan één systeem of het systeem is er al. Maar in beide gevallen vinden jullie dat NEN er laat mee komt. Maar wat ik me afvraag: Welke norm willen we hanteren, ook internationaal gezien, hebben adverteerders wel dezelfde wensen. Misschien dus toch niet zo gek om de kennis en informatie erover te verzamelen en te kijken in hoeverre er behoefte is om te kiezen voor één systeem. Vooral voor adverteerders lijkt mij dit heel interessant want dat er nogal wat tekortkomingen zijn aan de bereikcijfers mag duidelijk zijn. Bereik kan toch ook op andere manieren effect hebben dan alleen view- en clickrate, hoe meten we de waarde. Als die discussie aan deze kant van de oceaan nog niet op gang gekomen is betekent niet dat dat ook niet nodig is.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond