Deel dit artikel
-

Newconomy: minder verlies en optimisme

Newconomy heeft in het eerste kwartaal zijn nettoverlies weten terug te dringen. Het nettoverlies bedroeg 68 duizend euro, tegenover 6,7 miljoen euro verlies vorig jaar. Newconomy verwacht dat de noodzaak tot nieuwe afwaarderingen "beperkt" blijft. Eind mei wordt een strategisch plan aan de aandeelhouders gepresenteerd.

Het eigen vermogen van Newconomy bedroeg per eind maart 5,7 miljoen euro, eind december was dit 3,3 miljoen euro, zo bleek uit de presentatie van de jaarcijfers in februari.

Newconomy heeft nog 19 participaties in portefeuille. De opbrengst uit deze participaties bedroeg in het eerste kwartaal 252 duizend euro, met name verkregen door de koersontwikkeling van Tie Holding. Newconomy spreekt van een voorzichtig herstel bij een aantal van de deelnemingen, maar ziet "nog onvoldoende aanleiding" om over te gaan tot een hogere waardering. "Wel is de verwachting gerechtvaardigd dat de noodzaak tot verdere afwaardering beperkt zal blijven."

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering was 320 duizend euro verlies, tegenover 900 duizend euro negatief over dezelfde periode vorig jaar. Newconomy verwacht de operationele kosten dit jaar te kunnen terugdringen tot ongeveer 50 duizend euro vanaf het derde kwartaal.

Newconomy zegt dat de financiële positie van het bedrijf door de herfinanciering, waarvoor de aandeelhouders in februari goedkeuring gaven, "sterk verbeterd" is. Het heeft een "nog grotendeels ongebruikte" kredietfaciliteit van vijf miljoen euro (als converteerbare lening), "de kosten zijn sterk gereduceerd en er zijn geen bankschulden", meldt het bedrijf. "Hiermee is het voortbestaan van de onderneming vrijwel zeker gewaarborgd."

Momenteel wordt een begin gemaakt met het verbeteren van de samenhang van de portefeuille, aldus Newconomy. "Daarnaast zijn enkele interessante investeringsmogelijkheden geïdentificeerd." Het bedrijf is "positief" over de vooruitzichten op middellange termijn. Eind mei verwacht het een strategisch plan te kunnen presenteren aan de aandeelhouders.

Deel dit bericht

2 Reacties

Frank Braton

Zwartkijkers (zie vorige artikelen in Emerce over Newconomy) geloochenstraft, verder commentaar overbodig.

Martijn van Tol

Misschien heeft investeren in lucht toch nog mogelijkheden?

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond