Deel dit artikel
-

Online huisartsen vinden dat ze tijd besparen

Huisartsen die gebruik maken van een website en e-mail vinden overwegend dat ze daarmee tijd besparen in de communicatie met patiënten. Een minderheid van 44 procent verwacht dat het aantal bezoeken aan het spreekuur hiermee afneemt. Wanneer er meer vertrouwelijke informatie uitgewisseld gaat worden verschillen patiënten en artsen over de rol van internet hierin.

De conclusies komen uit een onderzoek in opdracht van communicatie-adviesbureau Winkelman & Van Hessen . Er zijn 615 patiënten en 50 huisartsen ondervraagd, de huisartsen hadden een website en communiceren via e-mail en ook de patiënten maken gebruik van digitale communicatie.

De huisartsen zien gemiddeld dat een op de vijf patiënten gebruik maakt van hun website. Het verstrekken van informatie via de site wordt meer gewaardeerd (87 procent) dan de mogelijkheid om via e-mail contact te kunnen leggen met de huisarts (53 procent).

Huisartsen die een website hebben vinden in 54 procent van de gevallen dat communiceren via e-mail met de patiënt tijd bespaart. Ook denkt 44 procent van hen dat het aantal bezoekers aan het spreekuur zal afnemen. Aangezien er alleen met ja of nee op de vragen geantwoord kon worden kan de uitkomst ook omgedraaid worden (46 procent ziet geen tijdsbesparing en 56 procent verwacht geen afname van het aantal mensen op spreekuur).

Het laatste is minder opmerkelijk omdat uit het onderzoek blijkt dat patiënten overwegend algemene informatie wil, over spreekuren, vakantiedagen en over de meest voorkomende aandoeningen (75 procent van de ondervraagden). Dit leidt niet per definitie tot minder bezoek aan het spreekuur. Anders wordt het als patiënten willen dat ze digitaal op de hoogte worden gesteld van bijvoorbeel de uitkomst van een onderzoek, of wanneer ze vragen hebben bij psychische klachten. Patiënten zouden in deze gevallen in meerderheid ook graag via e-mail communiceren, of de uitslag via de website vernemen, maar artsen wijzen het in deze gevallen overwegend af.

Als nadelen noemen de huisartsen het ontbreken van een vergoeding voor een digitaal 'consult' en het ontbreken van de mogelijkheid om door te vragen. Patiënten vinden het ontbreken van persoonlijk contact en de mogelijkheid dat de huisarts de vraag verkeerd interpreteert een nadeel.

Deel dit bericht

5 Reacties

John T. Knieriem

Da's nou mooi. Kijk op {huisartsen.nl; http://www.huisartsen.nl }. Daarop hebben alle huisartsen, mits ze hun site hebben geactiveerd, een eigen website!

Robert Mol

Hopenlijk wordt de Nederlandse huisartsenwereld door dit onderzoek zo wakker geschud, dat we over een jaar, liefst een half jaar, kunnen zeggen: blij dat een onderzoeksbureau dit initiatief genomen heeft. Mijnsinziens moet ten bate van het behoud van de huisarts in ons land het e-mail consult snel ingezet worden. Het is per slot van rekening de "new telephone" met als grote voordeel voor de patient: geen extra ziekmakende ingesprektoon. Zie ook via mijn site {emaildokter.nl; http://www.emaildokter.nl } het {artikel; http://www.emaildokter.nl/kranten9.htm } uit het Rotterdams Dagblad van 21-02-2002 waarin volgens mij de oplossing staat om de ouderwetse huisarts te behouden. 30% van de werkdruk kan er af indien we gebruik maken van callcenters met emailconsulten. Hopenlijk wordt dit de uitdaging voor een nieuw onderzoek van het bureau in Den Haag. Robert Mol, huisarts

Desiree Hoving

Interessant onderzoek van Winkelman & Van Hessen. Toch zijn de conclusies wat te generaliserend. Ik denk dat huisartsen over het algemeen conservatiever zijn dan uit het onderzoek naar voren komt. Naar schatting hebben slechts 150 huisartsen een eigen website, waarop over het algemeen alleen de praktijkfolder aangeboden wordt en een beperkt aantal diensten zoals afspraken maken en recepten bestellen. Ten opzichte van andere zorgverleners zijn huisartsen heel modern, maar vergeleken bij andere websites laten ze heel wat mogelijkheden liggen. Het merendeel van de Nederlandse huisartsen gebruikt Internet helaas nog niet in het kader van de beroepsuitoefening. De grootste belemmeringen hiervoor zijn tijdgebrek, te trage verbinding, te onoverzichtelijke informatie op Internet, het ontbreken van vaardigheden en het niet bezitten van een computer of Internet. Huisartsen vinden het verlichten van de werkdruk en het verbeteren van de communicatie met collega's en apotheken momenteel het belangrijkst als het gaat om automatisering. Toch zijn er een heleboel Internet-diensten te bedenken, die in de toekomst veel tijd zouden kunnen besparen. Ik denk dan aan telemedicine-achtige toepassingen, waar artsen – meer dan patienten – wat huiverig tegenover staan. Enerzijds hoop ik dat de nieuwe nationale organisatie voor de zorg NICTIZ in staat is een grote slag te maken, anderzijds denk ik dat er een grote verandering in de organisatiestructuur van de gezondheidszorg nodig is om de zorg werkelijk efficienter te laten verlopen.

Albert Schoenmaker

Desiree Hoving schat dat ongeveer 150 huisartsen een eigen website hebben. Dat is niet waar. Alleen al via Praktijkinfo.nl , een dienst van uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum, hebben 800 huisartspraktijken een eigen website. Geneesmiddelfabrikant MSD biedt een dergelijke dienst aan een vergelijkbaar aantal huisartsen, er zijn nog meer aanbieders: ik schat dat zo'n 2500 huisartsen een website hebben voor hun praktijk.

Desiree Hoving

Albert Schoenmaker heeft gelijk dat niet alleen huisartsen zelf websites aanbieden (aantal: 150), maar dat uitgevers deze dienst ook verlenen (aantal: 800). Naast Bohn Stafleu Van Loghum, geeft VNU met haar bedrijf Medical Media B.V. artsen in Nederland een eigen homepage. Bohn Stafleu Van Loghum zelf beheert homepages van huisartsen in MedNet. Naast huisartsen en uitgevers biedt de federatie KNMG sites aan. Een vierde aanbieder is de farmaceutische industrie. Zo heeft farmaceut Merck Sharp & Dohme (MSD) ongevraagd voor bijna alle Nederlandse huisartsen een Internetpagina aangemaakt. De diensten die op Internet aangeboden worden, worden overigens ook door anderen dan huisartsen verleend. Dokterspost.nl en doktersrecept.nl zijn hier enkele voorbeelden van. Het ging mij erom dat huisartsen zelf nog niet veel innovatieve diensten aanbieden. Zie {hier; http://www.stb.tno.nl/site%20NL/Rapportendetail.asp?id=9&group=5 } voor meer informatie.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond