Deel dit artikel
-

‘Overheid moet sturen op duurzame digitalisering’

In zijn vandaag gepresenteerde advies ‘Digitaal duurzaam’ concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat de overheid de digitale wereld moet aanwenden om duurzaamheid te bevorderen. Ook moeten digitale platforms op duurzaamheid kunnen worden aangesproken.

Digitale technologie en data hebben positieve gevolgen voor duurzaamheid door bijvoorbeeld productieprocessen efficiënter te maken en door de integratie van zon- en windenergie in ons energiesysteem mogelijk te maken. Maar digitalisering leidt niet vanzelfsprekend tot een duurzamere samenleving. Digitalisering jaagt ook consumptie aan, zorgt voor een groei van de grondstofintensieve industrie en voor een toename van broeikasgassen.

De overheid voert actief beleid om de leefomgeving te verduurzamen en neemt tal van maatregelen in de fysieke leefomgeving om doelen op het gebied van broeikasgassen, klimaat en grondstoffengebruik te bereiken. De digitale kant van de leefomgeving krijgt in het beleid onvoldoende aandacht. Het digitaliseringsbeleid van de overheid richt zich op de economische kansen van digitalisering, op eerlijke concurrentie en op de bescherming van rechten van burgers in een digitale wereld, maar niet op de duurzaamheidseffecten.

De raad acht het van groot belang dat de overheid hierop greep krijgt en randvoorwaarden gaat stellen aan digitale platformen in het belang van duurzaamheid. Daartoe is volgens de Rli ook een Europese verordening nodig die het stellen van duurzaamheidsrandvoorwaarden aan platformen mogelijk maakt. Bovendien moet de rijksoverheid de mogelijkheden onderzoeken om via platformen negatieve milieueffecten door te berekenen in de prijs van producten of diensten.

Het advies wordt vandaag aangeboden aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat.

In het advies doet de Rli drie hoofdaanbevelingen voor actieve overheidssturing:
1. De overheid moet digitale technologie en data zelf vaker inzetten in haar duurzaamheidsbeleid;
2. De overheid moet ook in zijn digitaliseringsbeleid ervoor zorgen dat digitalisering van de samenleving duurzaam is; en
3. Overheidsorganisaties moeten zich beter voorbereiden op digitale ontwikkelingen.

Foto Pixabay

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond