Deel dit artikel
-

Schade verzekeraars moeilijk op Checkit te verhalen

Mochten de verzekeraars die vorige week uit de index van Google verwijderd zijn (vanwege het door Google niet langer gedoogde javascript-cloaking), de financiële schade willen verhalen op Checkit, dan maken ze weinig kans. Checkit heeft volgens diverse advocaten zijn aansprakelijkheid namelijk goed geregeld.

“Met name voor gevolgschade heeft Checkit zich bijzonder goed ingedekt in de algemene voorwaarden,” zo stelt de in aansprakelijkheidsrecht gespecialiseerde advocaat Ruprecht Hermans van Brinkhof Advocaten. Eerder deze week zei een woordvoerster van Amev tegen Emerce beslist niet gelukkig te zijn met de situatie. “Checkit heeft ons altijd voorgehouden dat aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan,” aldus de woordvoerster.

Ook marketingmanager Paul Koopman van FBTO verklaarde tegenover Incentive Online dat hij onaangenaam verrast was door de sanctie van Google. “Wij waren er ons niet van bewust dat er iets fout ging. Begin dit jaar zijn wij door Checkit op de hoogte gesteld dat Google de spelregels voor zoekmachinespam zou verscherpen. FBTO wil op geen enkele manier geassociëerd worden met spam, dus ook niet met zoekmachinespam,” zo zei Koopman.

“Alleen als de verzekeraars zeggen dat er sprake is van grove schuld of roekeloosheid aan de kant van Checkit (het bureau dat verantwoordelijk was voor de zoekmachine-optimalisatie van de verzekeraars, red.) zouden de verzekeraars de aansprakelijkheidsbeperking kunnen doorbreken. Maar voorlopig is het juridisch gezien 1-0 voor Checkit,” zegt advocaat Hermans.

Volgens de jurist van Brinkhof beperkt Checkit zijn aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden. “In de eerste plaats tot nul. Ze stellen dat ze nooit aansprakelijk zijn, zelfs niet voor ‘het ongeoorloofd zijn van de opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door de opdrachtnemer worden verleend.’ In dit geval bestaat het ongeoorloofd zijn uit het strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden van de zoekmachine,” vervolgt Hermans.

Daarnaast sluit Checkit volgens Hermans nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor gevolgschade uit in de algemene voorwaarden. “Maar de vraag is wel of een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in dit specifieke geval wel stand houdt. De verzekeraars zouden kunnen spreken van grove onzorgvuldigheid. Of daarvan sprake is, staat voor mij niet vast. Daarvoor zou ik alle feiten moeten kennen. Checkit zal waarschijnlijk zeggen dat de verzekeraars zich bewust waren van de risico’s.” Verder stelt de advocaat van Brinkhof dat Checkit zich dusdanig heeft ingedekt dat het bedrijf als het al aansprakelijk zou worden gesteld voor de schade, het nooit meer schadevergoeding zal uitkeren dan het maximumbedrag van de factuur.

Christiaan Alberdingk Thijm van Solv Advocaten wijst er echter op dat niet iedereen in het bedrijfsleven zomaar akkoord gaat met de algemene voorwaarden. “Een partij als Ohra of FBTO hanteert ook zijn eigen voorwaarden. Vraag is of de juridische afdeling van de verzekeraars de algemene voorwaarden van Checkit heeft goedgekeurd. De algemene voorwaarden mogen namelijk in het algemeen geen betrekking hebben op de kern van de prestatie. Het zou kunnen betekenen dat de rechter er in dit geval anders over denkt en de verzekeraars juridisch ook wat ruimte geeft. Checkit zou zich eventueel kunnen beroepen op overmacht.”

Wat volgens Alberdingk Thijm verder van wezenlijk belang is, is dat de verzekeraars de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk ontvangen hebben. “Dat wordt vaak vergeten. Verder speelt dat bepaalde bedingen die zijn opgenoemen in algemene voorwaarden soms ook als onaanvaardbaar worden aangeduid door de rechter. Vast staat in ieder geval dat de verzekeraars honderdduizenden euro’s mislopen omdat ze niet meer geïndexeerd worden door Google.”

Ook is het volgens de advocaat van Solv van belang om te weten wat de verzekeraars met Checkit hebben afgesproken. “Wat staat er in het contract? Het kan bijvoorbeeld zijn dat Checkit partijen als Ohra en FBTO gewaarschuwd heeft hiervoor. De vraag is verder in hoeverre Checkit zich aansprakelijk heeft gesteld en wat voor garanties Checkit heeft gegeven. Aangezien het optimaliseren van jouw ranking in Google de kern van de prestatie is die Checkit levert, lijkt het mij niet dat het Nijmeegse bedrijf die prestatie niet zal hebben gegarandeerd. Hierdoor lijkt het mij dat Checkit wanprestatie heeft geleverd. Nu is de meest wezenlijke vraag: in hoeverre is Checkit verantwoordelijk voor de geleden schade?”

Internetjurist Caspar Wenckebach, die bedrijven als Nokia, Lycos en Cisco in ons land vertegenwoordigt, geeft toe dat de aansprakelijkheidsvraag belangrijk is, maar hij vraagt zich af of Google zelf niet aansprakelijk gesteld kan worden door de verzekeraars. “Ik vraag me af of de richtlijnen die Google hanteert voor zoekoptimalisatie wel rechtsgeldig zijn. Ze hebben die regels wel, maar vraag is of de verzekeraars die ook onder ogen hebben gekregen en daarmee of ze wel wisten dat ze de regels aan het overtreden waren,” zegt Wenkebach.

Hij vraagt zich af wat voor rechten mensen hebben die een eigen site maken en door Google geindexeerd worden. “Stel dat ik als site-exploitant word geïndexeerd door Google, mezelf niet heb opgegeven en van het ene op het andere uit de index geknikkerd wordt, wat zijn mijn rechten dan? Als Google dan zegt, je hebt je schuldig gemaakt aan ongeoorloofde praktijken, dan zeg ik op mijn beurt: welke praktijken? Dan zullen ze wijzen op de algemene voorwaarden, waarop ik dan zeg dat ik ze nog nooit heb gezien. Maar goed, ik denk dat de verzekeraars zich wel aangemeld zullen hebben bij Google en dat daar niet voor opgaat. Toch vraag ik me af of de voorwaarden van Google überhaupt wel rechtsgeldig zijn.”

Deel dit bericht

8 Reacties

chefren

Brinkhof: "Ze stellen dat ze nooit aansprakelijk zijn, zelfs niet voor ‘het ongeoorloofd zijn van de opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door de opdrachtnemer worden verleend.’" Volgens mij is de essentie van het Nieuw Burgelijk Wetboek dat alle voorwaarden van een partij van tafel gaan als er zulke onredelijke onderdelen in staan. De claims richting Google lijken me absurd, Google is nooit een verplichting aangegaan. Verder neem ik aan dat de verzekeraars nog steeds net als ieder ander advertentieruimte bij Google kunnen kopen ter compensatie van het niet meer in de gewone index voorkomen. Dat is de correcte weg, wellicht goedkoper dan Checkit en met normale voorwaarden!

Jan

@Caspar Lekker simpel geredeneeerd 'ik vraag me af of de voorwaarden van Google uberhaupt rechtsgeldig zijn' .. Checkit heeft in dit geval foutief gebruik gemaakt van optimalisatie en dus van de zoekmachine daarnaast hebben zij onder valse voorwendselen hun klanten geadviseerd cq geholpen. Dan is het wel erg makkelijk om de uiteindelijke aanbieder van het platform aansprakelijk te stellen. Voorbeeld: ik rijd in een Volkswagen en breng deze naar een garage voor een reparatie. Deze garage maakt er een bende van. In plaats van de garage aan te klagen ga je klagen bij de fabrikant?

vandeflier

Waarom zou het moelijk zijn de schade te verhalen? Wij hebben zelf ook een keer Checkit op bezoek gehad en ze zeggen dat ze alles legaal doen. Als je dan vraagt wat doen jullie precies is het allemaal heel vaag, dan heet het "optimaliseren". Maar wat bedoel je daar dan mee? Dan is het nog vager… Oftewel: deze bureaus hebben gewoon weinig bestaansrecht en dit blijkt nu wel ! Waar ze wel goed in zouden kunnen zijn is het managen van campagnes maar dit zijn binnen korte tijd software robots waar je een abonnement op neemt en gespecialiseerde tekstschrijvers. En laat deze specialisten dan gewoon een bepaald uurtarief declareren, en niet offreren op instapkosten van 3000 euro, maandkosten van 500 euro, kosten per keyword etc. etc. dat doet de accountant of webdesigner toch ook niet ? Gewoon goede content en zonder frames bouwen, dat is wat de zoekmachines ook willen.  Tuurlijk proberen de div. partijen richtlijnen en een branche op te richten, zodat ze een markt kunnen creeren, een speelveld waarin ze zichzelf als partij van het eerste uur kunnen neerzetten.  

Rene Scholte

De verzekeraars hebben boter op hun hoofd want als er één branche weet wat 'kleine lettertjes' zijn dan zijn zij het wel. Willens en wetens hebben zij zoekmachines laten manipuleren en huilen nu krokodillentranen. Wonden likken en overnieuw beginnen zo lijkt me.  En Checkit? Als je de algemene voorwaarden leest weet je eigenlijk al genoeg. Het stoort me enorm dat wat al jaren gebeurt en nu iedereen weet ineens verketterd wordt omdat Google terecht maatregelen neemt.

Zoekmachineman

@ Vandeflier Handel in gebakken lucht heeft inderdaad de eigenschap dat het nogal wazig is. Toch zou ik niet te "luchtig" over de acties van Checkit willen stappen! In een branche in ontwikkeling is vertrouwen belangrijk. Vertrouwen dat je niet wint door je klanten willens en wetens te bedienen van adviezen en methodes die (aantoonbaar!) niet deugen. Daar mag/moet Checkit ook op worden afgerekend vind ik.

Bouwkeet

Ik lees in het artikel: "Internetjurist Caspar Wenckebach, die bedrijven als Nokia, Lycos en Cisco in ons land vertegenwoordigt, geeft toe dat de aansprakelijkheidsvraag belangrijk is, maar hij vraagt zich af of Google zelf niet aansprakelijk gesteld kan worden door de verzekeraars. “Ik vraag me af of de richtlijnen die Google hanteert voor zoekoptimalisatie wel rechtsgeldig zijn. " Nu vroeg ik mij af in hoeverre Google verplicht is elke site te indexeren. Waarom zouden zij niet gewoon websites mogen uitsluiten? Startpagina.nl neemt bijvoorbeeld ook niet alle links op en sommige webmasters plaatsen alleen links waar ze zelf aan verdienen. Als ik een zoekmachine opstart en links weiger, kunnen ze mij toch ook niets maken. Gewoon een regel: "links kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd worden".

thomas

Cloaking is al veel langere tijd als "gevaarlijk" betiteld, als een manier van optimaliseren die discutabel is en door zm als misbruik betiteld kan worden met alle gevolgen van dien.De verzekeraars hadden beter door moeten vragen, maar als adviseur en uitvoerder voor de verzekeraar, had Checkit nooit zover moeten gaan. Misschien iets te positief over gegarandeerde posities in de ranking?Waarschijnlijk verliezen ze een hoop klanten op deze manier. Tav aansprakelijkheid, is het geloof ik zo dat volledig geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de diensten die je aanbied, onrechtmatig is, wat weer inhoudt dat je algemene voorwaarden niet gelden, waardoor je als gedupeerde volledig je schade kunt verhalen (mits je in het gelijk wordt gesteld door de rechter). Meestal neem je een beperkt bedrag op qua aansprakelijkheid en verzeker je (bij diezelfde klanten, 😉 voor datzelfde bedrag.  

TheComplex

Checkit heeft gewoon een wanprestatie geleverd en daar is geen enkel beding in de algemene voorwaarden tegen opgewassen. Zoals terecht eerder werd opgemerkt gaan de algemene voorwaarden nooit over de "kern van de prestatie".  Vreemd dat die zogenaamde Internetrecht "professors" daar niets over zeggen maar ja, advocaten zijn ook niet het meest betrouwbaarste volk. Daarom heb ik er ook bewust voor gekozen om maar gewoon 'jurist' te blijven.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond